Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Nederländerna

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol. Parkera dock inte om platsen är markerad med ett personnamn eller registreringsnummer.

Parkering på gator

Du får parkera i upp till tre timmar på gator där parkering är förbjuden, men bara om det inte utgör något hinder.

Du måste betala för att parkera där avgift krävs och hålla dig inom tidsbegränsningen. Lokala skillnader kan förekomma – kontrollera på plats.

Du får parkera hur länge du vill på gator där parkering är gratis men tidsbegränsad (blå zon).

Du får inte köra eller parkera på gågator.

Parkering på bilparkeringar

Det finns inga särskilda förmåner för dig med parkeringstillstånd.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: