Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Нидерландия

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка. Не паркирайте на място, на което е изписано името на лице или регистрационният номер на автомобил.

Паркиране по пътищата

Можете да паркирате за период до 3 часа на пътища, където паркирането е забранено, но само ако не пречите на движението.

Трябва да платите, за да паркирате на места, където за това се изисква плащане, и трябва да спазите времевите ограничения. Условията на различни места могат да бъдат различни — проверете на място

Можете да паркирате без времеви ограничения на пътища, където паркирането е безплатно, но ограничено във времето (синя зона).

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони.

Паркиране на паркинги

Не се предоставят отстъпки на автомобили с карта за паркиране.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: