Forretninger
Senest tjekket: 12/04/2017

EU-parkeringskort for personer med handicap – Nederlandene

Betingelser

På veje og parkeringspladser er parkeringsbåse forbeholdt personer med handicap markeret med et kørestolssymbol. Undlad at parkere i båse, der er forsynet med et personnavn eller et køretøjs indregistreringsnummer.

Parkering på veje

Du kan parkere i op til tre timer på veje, hvor der er parkeringsforbud, men kun hvis du ikke spærrer for trafikken.

Du skal betale for at parkere på veje med betalingsparkering, og du skal overholde den tilladte parkeringstid. Parkeringsreglerne varierer fra sted til sted – tjek i lokalområdet.

Du har lov til at parkere så længe, du vil, på veje, hvor parkering er gratis, men tidsbegrænset (i blå zoner).

Undlad at køre bil eller parkere i fodgængerområder.

Parkering i parkeringsanlæg

Der gælder ingen undtagelser for biler med EU-parkeringskort.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: