Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 12/10/2017

Din sygesikringsdækning

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

 • Spørgsmål og svar baseret på den fælles rapport af 8. december 2017 fra EU og StorbritannienEnglish
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Information og vejledning fra den britiske regering om BrexitEnglish

I EU er det din økonomiske status og dit bopælssted – ikke din nationalitet – der bestemmer, hvilket land der har ansvaret for din sociale sikring, herunder din sygesikring. Sørg for at tjekke, hvilket lands sociale sikringssystem du hører under – du kan læse mere på siden om social sikring i udlandet.

Hvis du er i tvivl om dine sygesikringsrettigheder og gerne vil undersøge det, inden du bliver behandlet, skal du kontakte et nationalt kontaktpunkt for sundhedspleje. Der er mindst ét i hvert EU-land, og de kan fortælle dig, om du er berettiget til godtgørelse, og om eventuelle udgiftslofter.

Der gælder særlige betingelser for sygesikringsdækning:

Hvis du arbejder i ét land, men bor i et andet

Hvis du arbejder i ét EU-land og bor i et andet, har du ret til lægebehandling på begge sider af grænsen.

Du skal registrere dig i det land, hvor du arbejder, og få en S1-blanket (tidligere E 106-blanket) fra sygesikringen der. Blanketten giver dig og dine familiemedlemmer ret til sundhedspleje i det land, hvor I bor.

Dine familiemedlemmer har samme rettigheder som dig, hvis du arbejder og er forsikret i de fleste EU-lande.

Hvis du arbejder og er forsikret i Kroatien, Danmark, Finland, Island, Irland, Norge, Sverige eller Storbritannien, kan dine pårørende kun modtage lægebehandling i det land, hvor du arbejder, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

 • behandlingen bliver nødvendig af lægelige grunde under deres ophold i landet, alt efter hvilken behandling der er tale om, og hvor længe opholdet forventes at vare
 • de pågældende lande/myndigheder har indgået en indbyrdes aftale
 • de har fået tilladelse på forhånd med en S2-blanket (tidligere E 112-blanket) udstedt af sygesikringen i det land, hvor du arbejder.

Pasning af syge børn

Hvis du som grænsependler tager fri fra arbejde for at passe et sygt barn, skal du tjekke med din sygesikring, om du har ret til ydelser. Det har du muligvis ikke, hvis dit barn er forsikret sammen med din partner i det land, hvor du bor.

Udstationering i udlandet i en kort periode (under 2 år)

Som udstationeret i udlandet i en kort periode (under 2 år) kan du vælge at forblive forsikret i dit hjemland (det land, som du er blevet udstationeret fra, og som har ansvaret for din sociale sikring).

Bed din sygesikring i hjemlandet om en S1-blanket (tidligere E 106-blanket). Den giver dig og din familie ret til sygesikring under jeres ophold.

Giv S1-blanketten til sygesikringen i dit værtsland ved ankomsten.

Tjenestemand udstationeret i udlandet

Er du som tjenestemand udstationeret i udlandet, har du ret til sundhedspleje i det land, hvor du bor.

Bed sygesikringen i det land, hvor du arbejder, om en S1-blanket (tidligere E 106-blanket). Den giver dig og din familie ret til sygesikring under jeres ophold.

Giv S1-blanketten til sygesikringen i dit værtsland ved ankomsten.

Studerende, forsker eller praktikant i udlandet

Hvis du tager til et andet EU-land for at studere, forske, være i praktik eller tage en erhvervsuddannelse, skal du have en sygesikring, der dækker samtlige risici i værtslandet.

 • Hvis du ikke er ansat, kan det europæiske sygesikringskort være en mulighed, hvis du er berettiget til det.
 • Hvis du er ansat i dit værtsland, skal du tilmelde dig den lokale sygesikringsordning i landet.

  Visse ph.d.-studerende kan betragtes som bosiddende arbejdstagere og skal muligvis tilmelde sig den lokale sygesikringsordning eller tegne en privat forsikring.

 • Hvis du bliver udsendt midlertidigt til et universitet eller et forskningsinstitut i et andet EU-land af dit eget universitet eller forskningsinstitut, hører du fortsat under sygesikringen i dit hjemland, mens du er udstationeret. Du skal ansøge om det europæiske sygesikringskort, eller bede om en S1-blanket (tidligere E 106-blanket), inden du rejser.

Spørg sygesikringen eller det nationale kontaktpunkt i dit hjemland, om de dækker dine udgifter til sundhedspleje i udlandet under hele dit ophold. Hvis de gør det, kan de administrative procedurer være enklere med et gyldigt europæisk sygesikringskort.

I nogle lande dækker sygesikringen dog kun i et begrænset tidsrum i et andet land. Det er ofte tilfældet for ældre studerende (over 28 eller 30 år) og arbejdstagere, der efteruddannes i udlandet. Hvis det er tilfældet for dig, er du nødt til at blive registreret hos den offentlige sygesikring i dit værtsland eller tegne en privat sygesikring.

Eksempel

Sæt dig ind i de lokale regler for sygesikring

Wim fra Belgien tog til Holland for at læse på universitetet. Han havde et gyldigt europæisk sygesikringskort med. Han ville arbejde på deltid, mens han læste. I Holland skal man imidlertid tegne den grundlæggende nationale sygesikring, som koster omkring 1 100 euro om året, hvis man har job i landet – selv hvis man allerede har et gyldigt europæisk sygesikringskort. Udgifterne til den grundlæggende nationale sygesikring gjorde det noget dyrere at arbejde, end Wim havde regnet med.

Pensionist

Sygesikring i det land, hvor du bor

 • Hvis du modtager pension fra det land, hvor du bor, er du og din familie dækket af landets sygesikring – uanset om du også får pension fra andre lande.
 • Hvis du ikke får pension eller har andre indtægter i det land, hvor du bor, er du dækket af sygesikringen i det land, hvor du har været forsikret længst.

Eksempel

Sæt dig ind i sygesikringssystemet i det nye land

Nicolas har boet i Frankrig og arbejdet der næsten hele sit liv, bortset fra et par år som tjener i Italien, da han var ung.

Da Nicolas går på pension, flytter han til Italien. Hans pension består af to dele: en italiensk pension for de år, han arbejdede i Italien, og en fransk for de år, han arbejdede i Frankrig.

Fordi han nu bor i Italien OG får pension fra de italienske myndigheder, er han dækket af den italienske sygesikring. Han tilhører ikke længere det franske system.

Bed sygesikringen i dit hjemland om en S1-blanket (tidligere E 106-blanket).

Giv S1-blanketten til sygesikringen i dit værtsland ved ankomsten.

Dette dokument viser, at du har ret til fuld sygesikring i det land, du bor i.

Sygesikring i det land, du tidligere har arbejdet i

I princippet er du og din familie kun fuldt dækket af sygesikringen i det land, hvor I bor, men hvis det land, der udbetaler din pension, er et af følgende, har du og din familie ret til fuld sygesikring både i det land, der udbetaler din pension, og det land, hvor du nu bor:

 

Østrig

Tyskland

Holland

Belgien

Grækenland

Polen

Bulgarien

Ungarn

Slovenien

Cypern

Island

Spanien

Tjekkiet

Liechtenstein

Sverige

Frankrig

Luxembourg

Schweiz

Hvis du har betalt bidrag i et land, der ikke står på listen ovenfor, er du kun fuldt dækket af sygesikringen i det land, hvor du bor.

Tidligere grænsependlere

Hvis du i dit seneste job var grænsependler – dvs. at du boede i ét land, men arbejdede i et andet – gælder følgende for dig:

Fortsættelse af en behandling

Du kan fortsætte en behandling, som du er begyndt at modtage i det land, hvor du tidligere har arbejdet, også efter at du er gået på pension.

Det gælder også dine familiemedlemmer, hvis de har påbegyndt behandlingen i:

 

Østrig

Grækenland

Holland

Belgien

Ungarn

Polen

Bulgarien

Italien

Portugal

Cypern

Letland

Rumænien

Tjekkiet

Liechtenstein

Slovakiet

Estland

Litauen

Slovenien

Frankrig

Luxembourg

Spanien

Tyskland

Malta

Schweiz

For at fortsætte med en behandling, som du har påbegyndt i det land, du tidligere arbejdede i, skal du indgive en S3-blanket til landets sundhedsmyndigheder.

Dækning i det land, du tidligere arbejdede i, og det land, hvor du bor

Hvis du har arbejdet i mindst 2 år som grænsependler i de sidste 5 år inden pensionen, har du ret til sygesikring både i dit opholdsland og i det land, hvor du tidligere arbejdede.

Både du og dine familiemedlemmer har ret til sundhedspleje i det land, hvor du tidligere arbejdede, hvis både dette land og det land, du nu bor i, tilhører denne gruppe:

 

Østrig

Tyskland

Spanien

Belgien

Luxembourg

Frankrig

Portugal

Hvis du tager til det land, hvor du tidligere arbejdede, for at modtage behandling dér, og myndighederne i dette land ikke længere er ansvarlige for dine sundhedsomkostninger, skal du sende dem en S3-blanket. Du kan få en S3-blanket hos den sundhedsmyndighed, der er ansvarlig for dine sygesikring.

EU-landenes sundhedssystemer er meget forskellige

EU-landene kan frit indføre deres egne regler for rettigheder og sundhedsydelser. Hvis du f.eks. søger om sundhedspleje i det land, du nu er flyttet til, har du formentlig ikke ret til helt samme service til samme pris som i dit hjemland.

For at undgå potentielt alvorlige vanskeligheder og misforståelser, bør du sætte dig ind i sundhedssystemet i dit værtsland eller kontakte det nationale kontaktpunkt.

Eksempel

Sæt dig ind i det sociale sikringssystem i dit værtsland

Efter at have arbejdet det meste af sit liv i Tyskland flyttede Susanne til Spanien som pensionist. Hun blev syg og måtte indgå en aftale om hjemmepleje med en privat virksomhed, fordi der ikke findes en offentlig hjemmeplejeordning i Spanien.

Hendes tyske hjemmeplejeforsikring dækkede en del af udgifterne, men hendes andel var langt højere end den, hun skulle have betalt i Tyskland. Det er et eksempel på forskellene mellem det tyske og det spanske system.

Forskelle i vurderingen af graden af uarbejdsdygtighed

Hvis du søger om invalidepension, kan hvert land, du har arbejdet i, insistere på at undersøge dig separat. Du kan blive betragtet som invalid i ét land, mens et andet slet ikke mener, at din arbejdsdygtighed er nedsat.

Læs mere om invalidepension i Europa.

Se også:

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning