Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 28/02/2017

Registrering af dit ophold i udlandet

I løbet af de første 3 måneder af dit ophold i dit nye land har du som EU-borger ikke pligt til at ansøge om et opholdsdokument, der bekræfter din ret til at opholde dig i landet, men i nogle lande skal du anmelde dit ophold, når du ankommer.

Efter 3 måneder i dit nye land kan du være forpligtet til at registrere dit ophold hos de relevante myndigheder (ofte rådhuset eller den lokale politistation) og få udstedt et registreringsbevis.

Du skal bruge et gyldigt identitetskort eller pas, og hvis du er:

 • Ansat i udlandet eller udstationeret
  • Et ansættelsesbevis eller en bekræftelse fra arbejdsgiveren på ansættelse
 • Selvstændig
  • Bevis for din status som selvstændig erhvervsdrivende
 • Pensionist
  • Bevis for, at du er dækket af omfattende sygesikring
  • Bevis for, at du kan forsørge dig selv uden indkomststøtte – midlerne til forsørgelsen kan stamme fra en hvilken som helst kilde
 • Studerende
  • Bevis for, at du er indskrevet ved en godkendt uddannelsesinstitution
  • Bevis for, at du er dækket af omfattende sygesikring
  • En erklæring om, at du råder over tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv uden indkomststøtte: – midlerne til forsørgelsen kan stamme fra en hvilken som helst kilde

Du har ikke pligt til at fremlægge andre dokumenter.

Når du registrerer dig, vil du få et registreringsbevis. Dette bevis bekræfter, at du har ret til at bo i dit nye land.

Beviset skal udstedes straks og må ikke koste mere end, hvad landets statsborgere betaler for et id-kort.

Det skal have ubegrænset gyldighed (det skal ikke fornyes), men det kræves muligvis, at du anmelder en eventuel adresseændring til de lokale myndigheder.

Her kan du se, hvor og hvordan du registrerer dig i dit værtsland:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Hvis der er krav om registrering, kan du risikere at få en bøde, hvis du undlader at registrere dig, men du må fortsat bo i landet og kan ikke udvises af denne grund alene.

I mange lande skal du have dit registreringsbevis og dit nationale identitetskort eller pas på dig hele tiden. Hvis du lader dem ligge hjemme, kan det medføre bødestraf, men du kan ikke udvises af denne grund alene.

Hvis du har problemer med at få dit registreringsbevis, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Se også, hvordan du kan:

Sagseksempel

Du kan begynde at arbejde uden at registrere dig først

Kurt er tysker og flyttede til Belgien for at blive partner i et advokatfirma. Da han ville registrere sig på rådhuset, fik han at vide, at han ikke kunne begynde at arbejde, før han havde fået et registreringsbevis.

Det er ikke korrekt. Som EU-borger kan Kurt arbejde som selvstændig uden at vente på et registreringsbevis. Myndighederne skal under alle omstændigheder udstede et bevis med det samme.

 

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning