Senest tjekket: 28/10/2021

Geografiske betegnelser

Brexit – hvad nu?

Hvis dit produkt har en bestemt geografisk oprindelse og et omdømme – en særlig kvalitet eller et andet særkende for et produkt, som har direkte forbindelse med det – kan du beskytte det med en geografisk betegnelse (GI).

Geografiske betegnelser beskytter:

Dine rettigheder med beskyttelse af geografiske betegnelser eller oprindelse

Geografiske betegnelser beskytter dine produkter mod misbrug eller efterligning af det registrerede navn og garanterer produktets ægte oprindelse over for dine kunder. Disse regler sikrer, at du og alle producenter i det pågældende geografiske område har kollektive rettigheder over produktet, så længe visse betingelser er opfyldt.

Kvalitetsordninger kort fortalt

I henhold til EU's kvalitetsordninger er navnet på produkter, som har en direkte forbindelse mellem produktets kvalitet eller særkende og deres geografiske oprindelseen, beskyttet. Det drejer sig om følgende:

Læs mere om EU's kvalitetsordningeren.

Se listen over produktnavneen, der enten er ansøgt om beskyttelse for, eller som nu er registreret som PDO, PGI eller GI.

Sådan registrerer du en geografisk betegnelse

Se, hvordan du får registreret dit produktnavnen under en EU-kvalitetsordning.

Relaterede emner

Offentlige høringer

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske helpdesk for IPR (helpdesken vedrørende intellektuel ejendomsret)Linket fører til en anden website

Gratis rådgivning om og uddannelse i forvaltning af intellektuel ejendomsret i forbindelse med samfinansierede EU-projekter og tværnationale forretninger.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed , f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Flere hjælpetjenester

Del denne side: