Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 08/11/2017

Forsikringsprodukter

Forsikringsselskaber kan sælge deres produkter i hele EU – enten ved selv at etablere sig i andre lande eller ved at tilbyde deres tjenester på tværs af grænserne, direkte eller via mellemled.

Du har derfor frit valg på EU-markedet, når du vil finde det bedste tilbud på f.eks. livsforsikring, husstandsforsikring og bilforsikring.

Dette gælder kun for private forsikringer og pensionsfonde – ikke for din  socialsikring eller dine optjente pensionsrettigheder.

Når du tegner en forsikring i et andet EU-land, vil tilsynsmyndighederne i det pågældende land og i dit hjemland udveksle oplysninger om:

 • forsikringens risikoniveau
 • forsikringsselskabets solvens
 • hvilke typer risici forsikringsselskabet er godkendt for i etableringslandet.

De fleste forsikringsprodukter sælges via forsikringsformidlere (mæglere eller agenter). De skal give dig vigtige oplysninger,  inden du skriver under på kontrakten, bl.a. om:

 • deres tilknytning til forsikringsselskaber
 • hvorvidt de optræder som forsikringsagent eller forsikringsmægler

Du skal også have skriftlig information om:

 • din forsikringsansøgning og dine forsikringsbehov
 • baggrunden for deres eventuelle råd om forsikringsprodukt.

Ud fra disse oplysninger kan du så afgøre, om den foreslåede forsikringsaftale er noget for dig.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning