Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 08/11/2017

Zavarovalni proizvodi

Zavarovalnice lahko prodajajo svoje proizvode po vsej EU. V drugi državi lahko ustanovijo samostojno podjetje ali pa neposredno oziroma prek posrednikov zagotavljajo čezmejne storitve.

Na evropskem trgu lahko torej sami izberete najboljšo ponudbo zavarovalnih proizvodov (življenjsko zavarovanje, stanovanjsko zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje itd.).

To velja samo za zasebne zavarovalnice in poklicne pokojninske sklade, ne pa tudi za vaše pravice iz socialne varnosti in zakonsko določene pokojninske pravice, ki izhajajo iz dela.

Pri nakupu zavarovalnega proizvoda v drugi državi EU si bodo organi za nadzor zavarovalniških storitev v državi nakupa in v vaši državi izmenjali informacije o:

 • stopnji tveganja zavarovalnega proizvoda, ki ga nameravate kupiti,
 • plačilni sposobnosti zavarovatelja,
 • vrstah tveganja, za katera ima zavarovalnica dovoljenje v državi sedeža.

Večino zavarovalnih proizvodov tržijo zavarovalni posredniki (zavarovalni agentje). Pred podpisom pogodbe vam mora posrednik zagotoviti nekatere bistvene informacije, denimo:

 • podatke o svoji povezavi z zavarovalnico,
 • podatke o tem, ali deluje kot posrednik ali zavarovalniški agent.

Pisno mora tudi navesti:

 • vaše zahteve in potrebe,
 • razloge za nasvet o zavarovalnem proizvodu.

Na podlagi teh informacij se lahko odločite, ali vam ponujeno zavarovanje ustreza.

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje