Nazadnje pregledano: 16/09/2022

Zdravstvene in prehranske trditve na živilih

Proizvajalci in uvozniki lahko promovirajo prehranske in/ali zdravstvene koristi živil, če so:

Prehranske in zdravstvene trditve ne smejo:

Proizvajalci in uvozniki morajo imeti (in na zahtevo nacionalnim organom predložiti) znanstveno dokumentacijo, ki potrjuje trditev v zvezi z izdelkom.

Prehranske trditve

Zakonodaja EU dovoljuje nekatere prehranske trditve, ki jih lahko uporabite, kadar:

Prehranske trditve, odobrene v skladu z zakonodajo EU

Zdravstvene trditve

Seznam odobrenih in neodobrenih zdravstvenih trditev, ki se redno posodablja, je na voljo v registru EU prehranskih in zdravstvenih trditev en . Živilska podjetja, ki poslujejo v EU, lahko uporabljajo odobrene zdravstvene trditve le, če izpolnjujejo posebne in splošne zahteve. Nacionalni organi nadzorujejo uporabo trditev, in sicer z inšpekcijskimi pregledi in zakonodajo.

Odobritev novih trditev

Ali želite prijaviti trditev, ki še ni v registru EU prehranskih in zdravstvenih trditev? Vložite lahko vlogo za odobritev: informacije, ki jih morate predložiti, so navedene v členu 15 uredbe EU . Dodatne informacije o postopku odobritve so na voljo na portalu Evropske komisije en .

Zahtevane informacije za vloge za prehranske in zdravstvene trditve

Nacionalni organi za predložitev vlog za prehranske in zdravstvene trditve en

Pravila o označevanju

Zdravstveno trditev lahko uporabite samo, če na etiketi, predstavitvi in oglaševanju izdelka hkrati navedete naslednje informacije:

Glej tudi

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: