Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 29/04/2022

Priznavanje javnih listin v EU

Morda boste morali predložiti javno listino (dokument, ki ga je izdal javni organ), kot je vaš rojstni list, če se želite poročiti, ali dokazilo o nekaznovanosti, če iščete zaposlitev v drugi državi EU.

Pravila EU o javnih listinah poenostavljajo ta postopek in določajo smernice, ki jih morajo javni organi upoštevati pri obravnavi vaših javnih listin, izdanih v drugi državi EU. Če predložite javno listino (izvirnik ali overjeno kopijo), ki so jo izdali organi v eni državi EU, organom v drugi državi EU, morajo ti organi vašo javno listino sprejeti kot verodostojno, ne da bi zahtevali, da je opremljena z žigom Apostille, ki dokazuje njeno verodostojnost.

Pravila EU se uporabljajo za naslednje vrste javnih listin

Javne listine lahko predložite brez žiga Apostille na naslednjih področjih:

Opozorilo

Ta pravila se uporabljajo le za verodostojnost javnih listin, ne pa tudi za priznavanje njihovih pravnih učinkov zunaj države EU, v kateri so bile izdane – ta vidik ureja nacionalno pravo države EU, v kateri je bila listina predložena.

Če imate, denimo, poročni list o sklenitvi zakonske zveze med istospolnimi partnerji, pristojni organi druge države EU, v kateri predložite ta list, ne smejo zahtevati žiga Apostille, vendar niso zavezani priznati zakonske zveze, če ta država zakonske zveze med istospolnimi partnerji pravno ne priznava.

Zahteve v zvezi s prevodom

Če je vaša javna listina v enem od uradnih jezikov države EU, v kateri jo predložite ali ali v neuradnem jeziku, ki je sprejemljiv za državo EU, vam ni treba zagotoviti uradnega prevoda.

V drugih primerih lahko pri organih države EU, ki je izdala vašo javno listino, pridobite večjezični standardni obrazec. Tega nato predložite skupaj z javno listino – namesto prevoda.

Preverite področja, na katerih lahko v vaši državi EU zahtevate večjezični standardni obrazec.

Opozorilo

Če predložite večjezični standardni obrazec skupaj z javno listino, lahko organi države EU, v kateri ste, izjemoma zahtevajo overjen prevod javne listine, če njene vsebine ne razumejo v celoti.

Praktični primer

Kaj narediti, da bi bil rojstni list, izdan v eni državi EU, priznan kot verodostojna listina v drugi državi EU

Tamas je poljski državljan in se bo v Belgiji poročil z Marie, ki je belgijska državljanka. Preden se lahko poroči, mora Tamas svoj rojstni list predložiti belgijskim organom. Tamas ne potrebuje žiga Apostille za dokaz verodostojnosti svojega rojstnega lista, prav tako ne potrebuje overjenega prevoda. Namesto tega lahko od poljskih organov preprosto pridobi večjezični standardni obrazec in ga skupaj z rojstnim listom predloži zadevnim organom kot prevajalski pripomoček.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: