Nazadnje pregledano: 24/06/2022

Izdelki z napako

Podjetje je odgovorno za napake na svojih izdelkih. Če izdelek z napako kupcu povzroči škodo (smrt, poškodba, materialna škoda na osebnih stvareh v višini več kot 500 evrov), lahko to za podjetje pomeni hude težave.

Za ugotavljanje napake na izdelku je pomembna varnost izdelka, ki jo potrošnik upravičeno pričakuje, in ne primernost izdelka za uporabo.

Zato mora biti podjetje še posebej pozorno pri:

Če za varnost izdelka odgovarja več kot eno podjetje, lahko oškodovanec proti vsem sproži postopek na sodišču.

Pravila o odgovornosti veljajo tudi za električne in kmetijske proizvode. Prodajna pogodba ne sme vsebovati določb, ki bi zmanjševale odgovornost podjetja za izdelek z napako.

Odškodninski zahtevki

Oškodovanec mora v zahtevku za odškodnino dokazati:

Kdaj podjetje ni odgovorno

Podjetje ni odgovorno za škodo v zvezi z napako na izdelku, če lahko dokaže:

Oškodovanec lahko pravico do odškodnine uveljavlja v 3 letih od dneva, ko je opazil:

Podjetje ni več odškodninsko odgovorno za škodo, ki je posledica napake na izdelku, če je izdelek v prodaji že vsaj 10 let, razen če je v tem obdobju v zvezi s tem izdelkom že nekdo zahteval odškodnino.

Sistem hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih – Safety Gate

Organi držav članic EU lahko ukrepajo (odpokličejo izdelke ali prepovejo njihovo prodajo) v primeru izdelkov, ki predstavljajo resno nevarnost za zdravje ali varnost potrošnikov. Svoje izdelke lahko odpokličejo tudi proizvajalci. Vsi ukrepi se zabeležijo v podatkovno zbirko Safety GateOdpri na zunanji povezavi. Sistem Safety Gate ne spremlja ukrepov v zvezi s kmetijskimi proizvodi in zdravili ali medicinskimi pripomočki.

Obveščanje o neskladnih izdelkih

V vsaki državi članici je nacionalni organ, ki zagotavlja skladnost izdelkov, danih na trg.

Proizvajalci, distributerji in pooblaščeni zastopniki, ki menijo, da prodajani izdelek ne izpolnjuje zahtev EU, lahko o tem obvestijo svoj nacionalni organ, in sicer prek podjetniškega portala za obveščanje o varnosti proizvodov en .

Opozorilo

Upoštevajte, da lahko to orodje uporabljajo samo proizvajalci, distributerji in pooblaščeni zastopniki.

Če želite karkoli preveriti in za vsa vprašanja v zvezi s postopkom prijave, se obrnite na svojo nacionalno kontaktno točko en en .

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: