Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 12/02/2018

Stroški in povračilo stroškov: načrtovano zdravljenje v tujini

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

 • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017English
 • Publikacije EU o brexituEnglish
 • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaEnglish

Povračilo stroškov za načrtovano zdravljenje v drugi državi EU je možno na dva načina:

1. Zavod za zdravstveno zavarovanje krije vse stroške neposredno:

 • Ta sistem se uporablja za izvajalce javnozdravstvenih storitev in ne zajema stroškov zasebnega zdravljenja.
 • Za zdravljenje v tujini je potrebna predhodna odobritev zavoda za zdravstveno zavarovanje. Po odobritvi boste prejeli ustrezen obrazec ( obrazec S2).
 • Znesek zdravljenja krije zavod za zdravstveno zavarovanje v skladu s stopnjami povračil stroškov v državi, v kateri se zdravite.
 • Zavodi se medsebojno dogovorijo o povračilu, zato vam zdravljenja ne bo treba plačati.

Toda če se zdravite v državi, kjer pacienti običajno plačajo zdravstvene storitve in nato dobijo povračilo od zavoda za zdravstveno zavarovanje, boste morda najprej morali sami pokriti del stroškov. Nato boste lahko zahtevali povračilo stroškov od pristojnega organa v državi, v kateri se zdravite. Stroške vam bodo povrnili neposredno po isti stopnji kot velja za zavarovance te države.

Za povračilo stroškov lahko tudi zaprosite pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje, ko se vrnete domov. Če je stopnja povračila stroškov za zdravljenje, ki ste ga prejeli v tujini, višja v državi, v kateri ste zavarovani, ste upravičeni do dodatnega povračila stroškov v višini razlike. Zahtevek za doplačilo vložite pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

2. Stroške zdravljenja plačate sami in zahtevate povračilo pozneje

 • Ta možnost vključuje vse izvajalce, javne in zasebne.
 • Stroške vam bodo povrnili do zneska, ki bi ga plačali za enako zdravljenje v matični državi, vendar samo če ste do takega zdravljenja upravičeni doma.

Za bolnišnično ali specialistično in drago zdravljenje boste morali morda še vedno zaprositi za predhodno odobritev – preverite pri nacionalni kontaktni točki.

Povračilo stroškov brez predhodne odobritve ne velja za Švico.

Praktični primer 1

Predhodna odobritev ni vedno potrebna, vendar jo je bolje imati

Hugo želi na operacijo sive mrene (ki je zajeta v njegovem zdravstvenem zavarovanju) v Nemčijo, vendar so stroški zdravljenja v tej državi višji od stroškov zdravljenja doma. Ker Hugo želi, da nosilec zdravstvenega zavarovanja stroške pokrije v celoti, bo moral zaprositi za predhodno odobritev. Če mu bodo poseg odobrili, bo lahko odpotoval na zdravljenje v tujino: običajno se zavoda za zdravstveno zavarovanje medsebojno dogovorita o povrnitvi stroškov.

Yvonne bi rada čimprej odšla na operacijo sive mrene, in sicer prav tako v Nemčijo. Tudi ta poseg je običajno krit z njenim zdravstvenim zavarovanjem. Na nacionalni kontaktni točki v svoji matični državi izve, da ne potrebuje predhodne odobritve in odpravi se v tujino na zdravljenje. Yvonne stroške zdravljenja plača sama in po vrnitvi domov pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje zahteva povračilo. Ker ni pridobila predhodne odobritve in ker so stroški zdravljenja v Nemčiji nekoliko višji, mora del stroškov kriti sama. Brez predhodne odobritve ji stroške zdravljenja povrnejo samo po stopnji, ki velja v njeni matični državi.

Praktični primer 2

Tudi s predhodno odobritvijo boste morda najprej morali sami pokriti nekaj stroškov

Agata želi na zahtevno operacijo na Finsko v bolnišnico, ki je del javnozdravstvenega sistema. Ker je za to operacijo potrebna predhodna odobritev, ne glede na to, ali ji bodo stroške krili neposredno ali bo morala zaprositi za povračilo, mora zaprositi za predhodno odobritev. Če ji prošnjo ugodno rešijo, bo stroške posega kril neposredno zavod za zdravstveno zavarovanje.

Bernard se odpravlja na enako operacijo, tudi na Finsko, vendar v zasebno bolnišnico. Tudi on mora zaprositi za predhodno odobritev, vendar v njegovem primeru zavod za zdravstveno zavarovanje ne bo plačal zdravljenja. Če pridobi predhodno odobritev, ga mora Bernard plačati sam in nato zahtevati povračilo. Znesek povračila običajno obračunajo po stopnji, ki se uporablja v njegovi državi za enako vrsto posega.

Ne glede na to, katero možnost izberete, vam zavod za zdravstveno zavarovanje ne more zavrniti predhodne odobritve, kadar:

 • potrebno zdravljenje ni na voljo v vaši državi, vendar je zajeto v obvezno zdravstveno zavarovanje
 • bi morali ob upoštevanju vašega trenutnega zdravstvenega stanja in razvoja bolezni predolgo čakati na potrebno zdravljenje v svoji državi

Več informacij o stroških in povračilih boste dobili pri izvajalcu zdravstvenih storitev ali pri nacionalni kontaktni točki v državi EU, v kateri se želite zdraviti.

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje