Nazadnje pregledano: 29/11/2022

Stroški in povračilo stroškov: načrtovano zdravljenje v tujini

Povračilo stroškov za načrtovano zdravljenje v drugi državi EU je možno na dva načina:

1. Zavod za zdravstveno zavarovanje krije vse stroške neposredno:

Toda če se zdravite v državi, kjer pacienti običajno plačajo zdravstvene storitve in nato dobijo povračilo od zavoda za zdravstveno zavarovanje, boste morda morali sami pokriti stroške zdravljenja. Nato boste lahko zahtevali povračilo stroškov od pristojnega organa v državi, v kateri se zdravite. Stroške vam bodo povrnili neposredno po isti stopnji, kot velja za zavarovance te države.

Za povračilo stroškov lahko tudi zaprosite pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje, ko se vrnete domov. Če je stopnja povračila stroškov za zdravljenje, ki ste ga prejeli v tujini, višja v državi, v kateri ste zavarovani, ste upravičeni do dodatnega povračila stroškov v višini razlike. Zahtevek za doplačilo vložite pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

2. Stroške zdravljenja plačate sami in zahtevate povračilo pozneje

Morda boste morali še vedno zaprositi za predhodno odobritev, če gre za bolnišnično zdravljenje ali drag specialistični poseg. Pozanimajte se pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje ali nacionalni kontaktni točki, kjer najdete povezave do seznamov zdravljenj, za katere je v vaši državi potrebna predhodna odobritev.

Pri tej možnosti vas lahko obravnavajo kot zasebnega pacienta in vam lahko v drugi državi EU zaračunajo zasebne cene tudi v javnih ustanovah. Povračilo bo vedno ustrezalo javnim cenam, zato boste morali kriti razliko.

Opozorilo

Povračilo stroškov brez obrazca S2 ne velja za Švico.

Prvi praktični primer

Vedno ne potrebujete predhodne odobritve, vendar se bodo stroški razlikovali

Hugo želi na operacijo sive mrene (ki je zajeta v njegovem zdravstvenem zavarovanju) v Nemčijo, vendar so stroški zdravljenja v tej državi višji od stroškov zdravljenja doma. Ker želi, da nosilec zdravstvenega zavarovanja stroške pokrije v celoti, bo moral zaprositi za predhodno odobritev (obrazec S2). Če mu bodo poseg odobrili, bo lahko odpotoval na zdravljenje v tujino: običajno se zavoda za zdravstveno zavarovanje medsebojno dogovorita o povrnitvi stroškov. Vendar lahko njegova zdravstvena zavarovalnica zavrne izdajo obrazca S2, če bi bilo mogoče Hugu zdravljenje zagotoviti v njegovi matični državi v zdravstveno utemeljenem roku. 

Tudi Yvonne bi rada čimprej odšla na operacijo sive mrene v Nemčijo. Poseg je tudi v njenem primeru običajno krit z zdravstvenim zavarovanjem. Yvonne pri nacionalni kontaktni točki v matični državi preveri, ali mora zaprositi za predhodno odobritev. Ugotovi, da to ni potrebno, saj ne gre niti za bolnišnično zdravljenje niti poseg, ki bi zahteval visoko specializirano in drago zdravstveno infrastrukturo. Odpravi se torej v tujino in opravi operacijo v zasebni kliniki. Yvonne stroške zdravljenja plača sama in po vrnitvi domov pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje zahteva povračilo. Brez obrazca S2 ji stroške zdravljenja povrnejo samo po stopnji, ki velja v njeni matični državi. Tako mora Yvonne kriti razliko med ceno, ki jo je plačala zasebni kliniki v Nemčiji, in stopnjo povračila stroškov v matični državi.

Drugi praktični primer

Tudi s predhodno odobritvijo boste morda najprej morali sami pokriti nekaj stroškov

Agata želi na zahtevno operacijo na Finsko v bolnišnico, ki je del javnozdravstvenega sistema. Kirurški poseg mora predhodno odobriti njena matična država. Agata zato zaprosi za predhodno odobritev (obrazec S2). Če se ji poseg odobri, bodo stroški zdravljenja kriti neposredno.

Tudi Bernard se odpravlja na enako operacijo na Finsko, vendar v zasebno bolnišnico. Prav tako mora zaprositi za predhodno odobritev, vendar v njegovem primeru zavod za zdravstveno zavarovanje ne bo neposredno kril posega. Če bo pridobil predhodno odobritev, bo moral sam plačati stroške posega in nato zahtevati povračilo. Prejeti bi moral povračilo do višine, ki velja v njegovi matični državi za isto vrsto kirurškega posega, razliko pa kriti sam.

Ne glede na to, katero možnost izberete, vam zavod za zdravstveno zavarovanje ne more zavrniti predhodne odobritve, kadar:

Več informacij o stroških in povračilih boste dobili neposredno pri zavodu za zdravstveno zavarovanje ali nacionalni kontaktni točki v državi EU, v kateri ste zavarovani.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: