Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 04/03/2019

Maksut ja korvaukset: ennalta suunniteltu sairaanhoito ulkomailla

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

Jos olet saanut ennalta suunniteltua sairaanhoitoa toisessa EU-maassa, sen kustannusten korvaamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1. Oma sairausvakuutuslaitoksesi voi korvata kaikki kustannukset suoraan

Saatat kuitenkin joutua maksamaan kulut itse ensin, jos hoito tapahtuu maassa, jossa potilaat yleensä itse maksavat hoidosta ja saavat sen jälkeen korvauksen sairausvakuutuslaitokseltaan. Voit hakea korvausta hoitomaan viranomaisilta, ja sinun on saatava korvausta yhtä paljon kuin hoitomaan sairausvakuutuksen piiriin kuuluvalle henkilölle maksettaisiin.

Voit myös hakea korvausta oman maasi sairausvakuutuslaitokselta palattuasi kotimaahan. Jos ulkomailla saamasi hoidon korvausaste on korkeampi siinä maassa, jossa sinulla on sairausvakuutus, on sinulla oikeus saada omalta sairausvakuutuslaitokseltasi lisäkorvausta erotuksen verran.

2. Voit maksaa hoitokulut itse ja hakea niistä korvausta jälkikäteen:

Sinun on mahdollisesti pyydettävä ennakkolupaa sairaalahoitoon, erikoissairaanhoitoon tai muuhun hyvin kalliiseen hoitoon. Tarkista asia oman maasi kansallisesta yhteyspisteestä.

Sveitsi ei missään tapauksessa korvaa kustannuksia ilman ennakkolupaa.

Esimerkkitapaus 1

Ennakkolupa ei aina ole välttämätön, mutta se kannattaa kuitenkin hankkia.

Hugo haluaa harmaakaihileikkaukseen Saksaan. Harmaakaihileikkaus kuuluu hänen sairausvakuutuksensa piiriin, mutta leikkaus maksaa Saksassa enemmän kuin se maksaisi hänen kotimaassaan. Hugo haluaa, että kustannukset korvataan kokonaisuudessaan, joten hänen on pyydettävä sairausvakuutuslaitokseltaan ennakkolupaa. Jos Hugo saa luvan, hän voi käydä ulkomailla hoidettavana, ja sairausvakuutuslaitos korvaa kulut suoraan asianomaiselle hoitolaitokselle.

Yvonne haluaa päästä vastaavanlaiseen kaihileikkaukseen myös Saksassa, ja hänenkin sairausvakuutuksensa tavallisesti kattaa tällaisen hoidon. Hän haluaa päästä hoitoon mahdollisimman nopeasti. Yvonne tarkistaa kotimaansa kansallisesta yhteyspisteestä, onko hänen haettava hoidolle ennakkolupaa. Hänelle kerrotaan, että lupaa ei tarvita, ja matkustaa ulkomaille saamaan tarvitsemaansa hoitoa. Yvonne maksaa itse hoitokulut ja hakee korvausta sairausvakuutuslaitokseltaan sen jälkeen, kun on palannut kotimaahansa. Koska hänellä ei ollut ennakkolupaa ja koska hoito Saksassa maksoi hiukan enemmän, hänen on maksettava osa kustannuksista itse. Hänen sairausvakuutuslaitoksensa korvaa kustannukste vain hänen kotimaansa taksojen mukaan, koska ennakkolupaa ei ollut.

Esimerkkitapaus 2

Voit joutua maksamaan kulut ensin itse, vaikka saisitkin ennakkoluvan.

Agata haluaa, että hänen monimutkainen leikkauksensa tehdään Suomessa julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluvassa sairaalassa. Koska leikkaukseen on saatava ennakkolupa molemmissa tapauksissa (kustannusten korvaaminen suoraan tai jälkikäteen), Agata hakee lupaa. Jos hän saa luvan, leikkauskulut korvataan suoraan.

Bernard haluaa samaan leikkaukseen myös Suomeen, mutta yksityissairaalaan. Myös Bernardin on pyydettävä ennakkolupaa, mutta hänen sairausvakuutuslaitoksensa ei korvaa leikkauskuluja suoraan hoitolaitokselle. Jos Bernard saa luvan, hänen on maksettava leikkauksen kustannukset itse ja haettava sitten korvausta. Korvaus vastaa suurimmillaan hänen oman maansa sairausvakuutusjärjestelmän korvaustasoa.

Valitsitpa kumman vaihtoehdon tahansa, oma sairausvakuutuslaitoksesi ei voi evätä sinulta ennakkolupaa, jos

Saat lisätietoa kustannuksista ja korvauksista joko suoraan sairausvakuutuslaitokselta, hoitolaitoksesta tai sen maan kansallisesta yhteyspisteestä, jonne suunnittelet meneväsi hoitoon.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: