Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 12/10/2017

Maksut ja korvaukset: ennalta suunniteltu sairaanhoito ulkomailla

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

 • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen raportti 8.12.2017 – kysymyksiä ja vastauksiaEnglish
 • Brexit-aiheisia EU:n julkaisujaEnglish
 • Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen brexit-tiedotteet ja –ohjeetEnglish

Jos olet saanut ennalta suunniteltua sairaanhoitoa toisessa EU-maassa, sen kustannusten korvaamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1. Oma sairausvakuutuslaitoksesi voi korvata kaikki kustannukset suoraan

 • Tämä järjestelmä koskee julkisen sektorin hoitopalvelujen tarjoajia, eikä se kata yksityisen hoidon kustannuksia.
 • Sinun on pyydettävä sairausvakuutuslaitokseltasi lupa etukäteen ennen kuin lähdet ulkomaille hoitoa varten. Jos lupa myönnetään, sairausvakuutuslaitoksesi toimittaa sinulle lupalomakkeen (nk. S2-lomake)
 • Sairausvakuutuslaitoksesi korvaa kaikki hoitokulut sen maan korvausperusteiden mukaan, jossa saat hoitoa.
 • Kulujen korvaaminen tapahtuu yleensä suoraan asianomaisten sairausvakuutus- ja hoitolaitosten välillä, eikä sinun silloin tarvitse maksaa hoidosta erikseen.

Saatat kuitenkin joutua maksamaan kulut itse ensin, jos hoito tapahtuu maassa, jossa potilaat yleensä itse maksavat hoidosta ja saavat sen jälkeen korvauksen sairausvakuutuslaitokseltaan. Voit hakea korvausta hoitomaan viranomaisilta, ja sinun on saatava korvausta yhtä paljon kuin hoitomaan sairausvakuutuksen piiriin kuuluvalle henkilölle maksettaisiin.

Voit myös hakea korvausta oman maasi sairausvakuutuslaitokselta palattuasi kotimaahan. Jos ulkomailla saamasi hoidon korvausaste on korkeampi siinä maassa, jossa sinulla on sairausvakuutus, on sinulla oikeus saada omalta sairausvakuutuslaitokseltasi lisäkorvausta erotuksen verran.

2. Voit maksaa hoitokulut itse ja hakea niistä korvausta jälkikäteen:

 • Tämä vaihtoehto koskee kaikkia hoitopalvelujen tarjoajia, niin julkisia kuin yksityisiäkin.
 • Korvaus vastaa suurimmillaan oman maasi sairausvakuutusjärjestelmän korvaustasoa, ja hoito korvataan vain siinä tapauksessa, että sinulla on oikeus kyseiseen hoitoon myös kotimaassasi.

Sinun on mahdollisesti pyydettävä ennakkolupaa sairaalahoitoon, erikoissairaanhoitoon tai muuhun hyvin kalliiseen hoitoon. Tarkista asia oman maasi kansallisesta yhteyspisteestä.

Sveitsi ei missään tapauksessa korvaa kustannuksia ilman ennakkolupaa.

Esimerkkitapaus 1

Ennakkolupa ei aina ole välttämätön, mutta se kannattaa kuitenkin hankkia.

Hugo haluaa harmaakaihileikkaukseen Saksaan. Harmaakaihileikkaus kuuluu hänen sairausvakuutuksensa piiriin, mutta leikkaus maksaa Saksassa enemmän kuin se maksaisi hänen kotimaassaan. Hugo haluaa, että kustannukset korvataan kokonaisuudessaan, joten hänen on pyydettävä sairausvakuutuslaitokseltaan ennakkolupaa. Jos Hugo saa luvan, hän voi käydä ulkomailla hoidettavana, ja sairausvakuutuslaitos korvaa kulut suoraan asianomaiselle hoitolaitokselle.

Yvonne haluaa päästä vastaavanlaiseen kaihileikkaukseen myös Saksassa, ja hänenkin sairausvakuutuksensa tavallisesti kattaa tällaisen hoidon. Hän haluaa päästä hoitoon mahdollisimman nopeasti. Yvonne tarkistaa kotimaansa kansallisesta yhteyspisteestä, onko hänen haettava hoidolle ennakkolupaa. Hänelle kerrotaan, että lupaa ei tarvita, ja matkustaa ulkomaille saamaan tarvitsemaansa hoitoa. Yvonne maksaa itse hoitokulut ja hakee korvausta sairausvakuutuslaitokseltaan sen jälkeen, kun on palannut kotimaahansa. Koska hänellä ei ollut ennakkolupaa ja koska hoito Saksassa maksoi hiukan enemmän, hänen on maksettava osa kustannuksista itse. Hänen sairausvakuutuslaitoksensa korvaa kustannukste vain hänen kotimaansa taksojen mukaan, koska ennakkolupaa ei ollut.

Esimerkkitapaus 2

Voit joutua maksamaan kulut ensin itse, vaikka saisitkin ennakkoluvan.

Agata haluaa, että hänen monimutkainen leikkauksensa tehdään Suomessa julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluvassa sairaalassa. Koska leikkaukseen on saatava ennakkolupa molemmissa tapauksissa (kustannusten korvaaminen suoraan tai jälkikäteen), Agata hakee lupaa. Jos hän saa luvan, leikkauskulut korvataan suoraan.

Bernard haluaa samaan leikkaukseen myös Suomeen, mutta yksityissairaalaan. Myös Bernardin on pyydettävä ennakkolupaa, mutta hänen sairausvakuutuslaitoksensa ei korvaa leikkauskuluja suoraan hoitolaitokselle. Jos Bernard saa luvan, hänen on maksettava leikkauksen kustannukset itse ja haettava sitten korvausta. Korvaus vastaa suurimmillaan hänen oman maansa sairausvakuutusjärjestelmän korvaustasoa.

Valitsitpa kumman vaihtoehdon tahansa, oma sairausvakuutuslaitoksesi ei voi evätä sinulta ennakkolupaa, jos

 • tarvitsemaasi hoitoa ei ole saatavana kotimaassasi, mutta lakisääteinen sairausvakuutuslaitoksesi korvaa sen, tai
 • et voi saada tarvitsemaasi hoitoa omassa maassasi riittävän nopeasti, kun otetaan huomioon senhetkinen terveydentilasi ja sairautesi laatu.

Saat lisätietoa kustannuksista ja korvauksista joko suoraan sairausvakuutuslaitokselta, hoitolaitoksesta tai sen maan kansallisesta yhteyspisteestä, jonne suunnittelet meneväsi hoitoon.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa