Tarkistettu viimeksi : 01/03/2018

Työskentely opintojen ohessa

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

  • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen raportti 8.12.2017 – kysymyksiä ja vastauksiaen
  • Brexit-aiheisia EU:n julkaisuja
  • Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen brexit-tiedotteet ja –ohjeeten

Jos aiot muuttaa toiseen EU-maahan opiskelemaan, sinulla on oltava riittävät tulot, jotta pärjäät opiskelumaassasi ilman toimeentulotukea. Tulosi voivat olla peräisin eri lähteistä, kuten ansiotyöstä, vanhemmiltasi tai puolisoltasi.

EU:n kansalaisena sinulla on samat oikeudet työskennellä opintojen ohessa kuin opiskelumaasi kansalaisilla. Et tarvitse työlupaa, vaikka olisit töissä kokoaikaisesti.

Poikkeus: Kroatian kansalaisten työskentelyä EU:n alueella koskevat edelleen väliaikaiset rajoitukset.

Lisätietoa: Työntekoa EU:n alueella koskevat väliaikaiset rajoitukset

Useissa EU-maissa työskentelyn viikkotuntimäärää ei ole rajoitettu. Toisissa sovelletaan lukukautta tai kalenterivuotta koskevia enimmäismääriä.

Lisätietoa työskentelystä toisessa EU-maassa

Verotus ja sosiaaliturva

Jos oleskelet toisessa EU-maassa yli kuusi kuukautta vuodessa (183 päivää), verotuksellisen asuinpaikkasi katsotaan olevan kyseisessä maassa. Jos työskentelet opintojen ohessa, sinun on maksettava ansiotulostasi veroa ja sosiaaliturvamaksuja opiskelumaassasi.

Opiskelumaasi voi verottaa myös toisessa EU-maassa ansaitsemiasi tuloja, jotka olet saanut esimerkiksi kesätöistä kotimaassasi. Sinun on siis mahdollisesti ilmoitettava tällaiset tulot ja eräissä tapauksissa maksettava niistä veroa opiskelumaassasi.

Kannattaa pitää mielessä, että monet – eivät kuitenkaan kaikki – EU-maat ovat tehneet kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevia sopimuksia. Näissä sopimuksissa voidaan joissakin tapauksissa määrätä, mihin maahan ulkomaisen opiskelijan on maksettava veroa.

Lisätietoa verotuksesta

Esimerkkitapaus

Joost on hollantilainen opiskelija, joka on muuttanut Yhdistyneeseen kuningaskuntaan opiskelemaan. Hän on osa-aikatyössä ravintolassa Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisen työsopimuksen perusteella. Joostin työnantaja pidättää kuukausipalkasta ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksut ja maksaa nämä edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille.

Kesälomalla Joost työskentelee kokoaikaisesti kotikaupungissaan Alankomaissa. Hollantilainen työnantaja maksaa ennakonpidätyksen ja työnantajamaksut Alankomaiden veroviranomaisille. Joost, jonka verotuksellisen asuinpaikan katsotaan olevan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voi pyytää Alankomaita palauttamaan perityt verot ja maksut ja maksaa tuloista tämän jälkeen veroa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Toisaalta hän voi myös ilmoittaa Alankomaista saadut tulot ja niistä maksetut verot ja maksut Yhdistyneen kuningaskunnan verotuksessa ja saada niiden perusteella veronalennusta.

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko asiantuntija-apua?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaa tämä sivu: