Ostatnio sprawdzono : 24/01/2019

Praca w czasie studiów

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

Jeżeli planujesz wyjechać na studia do innego kraju UE, musisz mieć wystarczające dochody, aby móc żyć bez ubiegania się o zasiłek. Twoje dochody mogą pochodzić z różnych źródeł: od rodziców, współmałżonka albo z pracy zarobkowej.

Jako obywatel UE masz takie samo prawo do pracy podczas studiów w innym kraju UE jak obywatele danego kraju. Nie potrzebujesz pozwolenia na pracę, nawet do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin.

Uwaga: Jeżeli jesteś obywatelem Chorwacji, Twoje prawo do pracy w krajach UE może być tymczasowo ograniczone.

Więcej na temat tymczasowych ograniczeń w dostępie do rynku pracy

Niektóre kraje pozwalają na pracę w nieograniczonej tygodniowo liczbie godzin. Inne natomiast stosują limity godzin pracy w ciągu semestru lub roku.

Więcej na temat pracy w innym kraju UE

Podatki i ubezpieczenie społeczne

Jeśli przebywasz więcej niż 6 miesięcy (czyli 183 dni) w roku w innym kraju UE, zostaniesz uznany do celów podatkowych za osobę tam zamieszkałą. Jako pracujący student będziesz musiał opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i podatki od dochodów uzyskanych w kraju, w którym studiujesz.

Kraj, w którym studiujesz, może też opodatkować Twoje dochody uzyskane w innym kraju, np. podczas wakacji spędzonych w kraju ojczystym. Może okazać się konieczne zgłaszanie takich dochodów w kraju, w którym się uczysz, a niekiedy i odprowadzanie tam podatku dochodowego.

Pamiętaj jednak, że wiele krajów UE – ale nie wszystkie – zawarło umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.

Więcej na temat podatków

Prawdziwa historia

Joost, student z Holandii, wyjechał na studia do Wielkiej Brytanii. Pracuje tam w restauracji w niepełnym wymiarze godzin – na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem tego kraju. Od wypłacanego Joostowi co miesiąc wynagrodzenia pracodawca potrąca podatki i składkę na ubezpieczenie społeczne i odprowadza je do brytyjskich urzędów.

W czasie wakacji letnich Joost pracuje na pełen etat w swoim rodzinnym mieście. Tamtejszy pracodawca odprowadza za niego składki do holenderskich organów podatkowych. Joost, którego miejscem zamieszkania do celów podatkowych jest Wielka Brytania, może ubiegać się o zwrot podatku dochodowego od władz Holandii albo zgłosić władzom Wielkiej Brytanii wysokość dochodów uzyskanych w Holandii i opłaconych tam podatków, i na tej podstawie uzyskać ulgę podatkową w Wielkiej Brytanii.

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: