Ostatnio sprawdzono: 01/04/2022

Wybory samorządowe

Jeżeli jesteś obywatelem UE mieszkającym w innym kraju UE, masz prawo do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych w kraju, w którym mieszkasz.

Wpisanie się do spisu wyborców

Jeżeli chcesz głosować w wyborach samorządowych w kraju, w którym mieszkasz, powinieneś zgłosić swój zamiar głosowania, wpisując się do spisu wyborców w tym kraju. W związku z tym wymagane będzie podanie informacji takich jak narodowość i adres.

Dowiedz się, gdzie i w jaki sposób możesz zarejestrować się w kraju, w którym mieszkasz:

Wybierz kraj

W przypadku wyborów samorządowych rejestracja w spisie wyborców odbywa się automatycznie w następujących krajach: Austria (z wyjątkiem kraju związkowego Burgenland), Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Węgry. Z chwilą zarejestrowania się jako rezydent w jednym z tych krajów zostaniesz automatycznie wpisany do spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych.

W krajach, gdzie głosowanie nie jest obowiązkowe, zostaniesz wpisany do spisu wyborców tylko na własne życzenie.

Warunki głosowania

Jako obywatel UE będziesz głosował na takich samych warunkach jak obywatele kraju, w którym mieszkasz. Jeśli od obywateli danego kraju wymaga się, aby mieszkali w tym kraju lub na danym terenie przez określony czas, zanim uzyskają prawo do głosowania, wymóg ten będzie dotyczył również Ciebie.

Niemniej jednak powinny zostać wzięte pod uwagę okresy, które spędziłeś w krajach UE innych niż Twój kraj ojczysty.

Specjalne zasady mogą obowiązywać w krajach UE, gdzie cudzoziemcy stanowią ponad 20 proc. elektoratu. Mogą one wymagać od obywateli innych krajów UE dodatkowego okresu zamieszkania, zanim będą mogli uczestniczyć w wyborach samorządowych. Obecnie jedynym takim krajem jest Luksemburg.

Obowiązek wyborczy

W przypadku gdy głosowanie w wyborach samorządowych jest obowiązkowe w kraju, w którym mieszkasz, a po zarejestrowaniu się zostaniesz wpisany do spisu wyborców w tym kraju, masz obowiązek oddania głosu - tak samo jak obywatele tego kraju.

Udział w wyborach jest obowiązkowy w następujących krajach: Belgia, Cypr, Grecja i Luksemburg.

Kandydowanie

Jeśli postanowisz kandydować w wyborach samorządowych w kraju, w którym mieszkasz, być może będziesz musiał złożyć oświadczenie, że nie jesteś objęty zakazem kandydowania w Twoim kraju ojczystym. Na poparcie tego oświadczenia konieczne może się okazać przedstawienie zaświadczenia wydanego w Twoim kraju ojczystym.

W następujących krajach możesz kandydować na radnego, ale tylko obywatele tego kraju mogą zostać burmistrzami:

W innych krajach stanowiska wiceburmistrza i członków zarządu również są zarezerwowane dla obywateli danego kraju.

Warunki kandydowania

Jako obywatel UE możesz kandydować na takich samych warunkach jak obywatele kraju, w którym mieszkasz. Jeśli od obywateli danego kraju wymaga się, aby mieszkali w tym kraju lub na danym terenie przez określony czas, zanim uzyskają prawo do głosowania, wymóg ten będzie dotyczył również Ciebie.

Jednak powinny zostać wzięte pod uwagę okresy, które spędziłeś w krajach UE innych niż Twój kraj ojczysty.

Specjalne zasady mogą obowiązywać w krajach UE, gdzie cudzoziemcy stanowią ponad 20 proc. elektoratu. Mogą one wymagać od obywateli innych krajów UE dodatkowego okresu zamieszkania, zanim będą mogli kandydować w wyborach samorządowych. Obecnie jedynym takim krajem jest Luksemburg.

Więcej informacji na temat głosowania i kandydowania w wyborach w kraju, w którym mieszkasz:

Wybierz kraj

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: