Ostatnio sprawdzono: 08/06/2022

Dostęp do treści online za granicą

Kiedy podróżujesz do innego kraju UE, masz prawo do dostępu do płatnych usług online w zakresie treści na takich samych zasadach, jak w swoim kraju. Oznacza to na przykład, że jeśli wykupisz abonament u internetowego dostawcy treści telewizyjnych, to podczas podróży do innego kraju UE możesz tak samo oglądać i pobierać z sieci filmy i seriale telewizyjne, jak we własnym kraju.

Tym samym zasadom podlegają wszystkie wykupione przez Ciebie abonamenty na dostęp do treści online, takich jak e-booki, gry, muzyka i wydarzenia sportowe.

Jeśli podpisałeś już z dostawcą treści online umowę, która ogranicza Twój dostęp do takich treści w innych krajach UE lub nakłada na Ciebie dodatkową opłatę za dostęp do nich podczas pobytu za granicą, ograniczenia te nie mają zastosowania.

Dostęp do bezpłatnych treści online za granicą

Przepisy unijne obejmują swoim zakresem również bezpłatne abonamenty na treści online w przypadku podróży do innego kraju UE, ale tylko na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że dostęp do bezpłatnych usług online w zakresie treści zależy od Twojego dostawcy takich usług.

Sprawdzanie Twojego kraju zamieszkania w UE

Twój dostawca treści może sprawdzić Twoje miejsce zamieszkania w UE w oparciu o nie więcej niż dwa kryteria spośród wymienionych poniżej:

W razie potrzeby Twój dostawca treści może skorzystać również z jednego z poniższych sposobów sprawdzenia Twojego kraju zamieszkania w UE (ale wyłącznie w połączeniu z jedną z metod wymienionych powyżej):

Prawdziwa historia

Podczas podróży po Europie możesz korzystać z treści online, do których wykupiłeś dostęp

Sarah, studentka z Belgii, opłacała abonament w wysokości 10 euro miesięcznie za internetową usługę streamingu muzyki, aby mogła słuchać muzyki na swoim tablecie. Kiedy wyjechała do Hiszpanii na trzymiesięczny staż w ramach programu Erasmus, jej dostawca zablokował dostęp do tej usługi, uzasadniając to faktem, że Sarah nie mieszka już w Belgii.

Sarah wystosowała do dostawcy skargę, w wyniku której sprawdził on jej miejsce zamieszkania. Ustalił, że miejscem zamieszkania nadal jest Belgia, a pobyt za granicą ma charakter jedynie tymczasowy. W związku z tym przywrócił jej pełny dostęp do usługi streamingu muzyki.

Dostęp do tych samych treści gdziekolwiek jesteś

Kiedy przebywasz w innym kraju UE, Twój dostawca treści nie ma prawa obciążać Cię dodatkowymi opłatami za udostępniane treści, na które masz już wykupiony abonament. Dostęp do tych treści powinieneś mieć zapewniony na takich samych zasadach, jak w Twoim kraju – tj. dostępne powinny być te same treści na tego samego rodzaju urządzeniach lub tej samej liczbie urządzeń, dla tej samej liczby użytkowników i z tymi samymi funkcjami.

Twój dostawca nie ma także prawa umyślnie obniżać jakości treści, z których korzystasz, będąc za granicą. Pamiętaj jednak, że jakość treści online będzie również zależeć od sieci, przez którą łączysz się z internetem, (np. połączenie Wi-Fi lub sieć 3G/4G).

Twój dostęp do treści online za pośrednictwem sieci 3G/4G podczas pobytu w innym kraju UE traktowany będzie jak korzystanie z pakietu danych, który wykupiłeś w ramach swojego abonamentu na telefon komórkowy. Dowiedz się więcej o unijnych przepisach dotyczących roamingu:

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: