Ostatnio sprawdzono: 11/02/2022

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny umożliwia zakup nieruchomości. Kredyty hipoteczne są oferowane przez banki, firmy budowlane i innych kredytodawców. Nabywana nieruchomość często służy jako zabezpieczenie kredytu.

Kredyty hipoteczne zazwyczaj mają niższe oprocentowanie i dłuższy okres spłaty niż kredyty konsumenckie. Jeśli jednak kredytobiorca nie dopełni swoich zobowiązań finansowych, a kredyt hipoteczny został zabezpieczony nabywaną nieruchomością, kredytodawca może zająć nieruchomość i sprzedać ją, w celu spłacenia kredytu.

Banki same decydują o tym, czy przyjąć dany wniosek o kredyt hipoteczny. Przed udzieleniem kredytu muszą sprawdzić zdolność kredytową pożyczkobiorcy, czyli ustalić, czy będzie on w stanie spłacić kredyt.

Zasadniczo można złożyć wniosek o udzielenie kredytu hipotetycznego również u kredytodawcy mającego siedzibę w innym kraju UE. Niemniej jednak kraj zamieszkania lub kraj zatrudnienia osoby starającej się o uzyskanie kredytu bądź lokalizacja nieruchomości mogą mieć wpływ na decyzję kredytodawcy w sprawie wniosku.

Zatem zrozumienie, w jaki sposób dokonywana jest ocena zdolności kredytowej, odgrywa tu kluczową rolę.

Ocena zdolności kredytowej

Przed udzieleniem kredytu kredytodawca musi sprawdzić zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Ocena taka dokonywana jest na podstawie różnych kryteriów. Należą do nich m.in.:

Dlatego należy dołączyć informacje na temat uzyskiwanych dochodów, tak aby kredytodawca mógł ocenić zdolność kredytową ubiegającego się o kredyt.

Kredytodawca może zaoferować kredyt hipoteczny, jeśli ocena wykaże, że osoba ubiegająca się o niego będzie w stanie go spłacić.

Kredytodawcy często odmawiają kredytu hipotecznego na nieruchomości położone w innym kraju. Niechętnie przyznają go też osobom, których źródło dochodu lub miejsce zamieszkania znajduje się w innym kraju niż siedziba banku. Jednak nie mogą one dyskryminować obywateli UE wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo.

Jeśli doświadczyłeś dyskryminującego traktowania ze strony banku ze względu na swoje obywatelstwo możesz:

Informacje umożliwiające dokonanie oceny i porównanie ofert

Przed podjęciem decyzji w sprawie kredytu hipotecznego warto porównać oferty różnych kredytodawców. Kredytodawca, który składa wiążą ofertę, musi również przedstawić Tobie europejski znormalizowany arkusz informacyjny (ESIS). Ten standardowy dokument zawiera możliwie dokładny przegląd informacji na temat warunków oferty kredytu hipotecznego.

ESIS zawiera następujące informacje:

ESIS umożliwia porównywanie różnych ofert i wybór takiej, która najbardziej Ci odpowiada. Jeśli nie otrzymasz takiego arkusza od kredytodawcy, zawsze możesz o niego poprosić.

7-dniowy okres na ocenę oferty lub wycofanie się z niej

Zgodnie z przepisami UE kredytodawca musi dać Ci co najmniej siedem dni na ocenę oferty. W niektórych krajach przepisy przewidują dłuży okres.

W zależności od kraju, w którym ubiegasz się o pożyczkę, może to być albo:

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Zazwyczaj możesz dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części swojego kredytu. W ten sposób możesz uniknąć spłacania odsetek od nieuregulowanego długu lub wybrać korzystniejszą ofertę kredytu hipotecznego, również u innego kredytodawcy.

Jeśli zdecydujesz się na wcześniejszą spłatę kredytu, w niektórych krajach kredytodawca może zażądać od Ciebie zapłaty odszkodowania.

Odszkodowanie w żadnym razie nie może przekraczać straty finansowej kredytodawcy.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego i inne usługi

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego chroni Cię, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz spłacić kredytu, na przykład z powodu śmierci, choroby lub utraty pracy.

Kredytodawcy mogą wymagać wykupienia ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Mogą zaproponować Ci ubezpieczenie w pakiecie razem z umową kredytu hipotecznego, ale swojej decyzji o udzieleniu kredytu nie mogą uzależniać od wykupienia przez Ciebie takiego pakietu.

Zawsze możesz poszukać korzystniejszej oferty u innych ubezpieczycieli, o ile poziom gwarancji ubezpieczenia spełnia wymagania pożyczkodawcy.

Kredytodawcy mogą natomiast wymagać, abyś w ich instytucji otworzył rachunek bieżący lub oszczędnościowy, za pomocą którego będziesz dokonywał spłaty kredytu.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: