Ostatnio sprawdzono: 20/02/2019

Płatności elektroniczne i gotówkowe

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Transakcje elektroniczne:

Dzięki przepisom unijnym dotyczącym płatności w euro, Twoja firma i jej klienci mogą łatwo dokonywać płatności elektronicznych i je otrzymywać. Zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do płatności transgranicznych w euro w UE banki nie mogą pobierać od Twojej firmy ani jej klientów opłat wyższych niż w przypadku równoważnej transakcji krajowej. Nawet banki z siedzibą w krajach UE spoza strefy euro muszą stosować tę zasadę.

Opłaty za płatność kartą są zakazane

Nie można pobierać od klientów dodatkowej opłaty za płatność kartą kredytową lub debetową. Ma to zastosowanie do wszystkich zakupów za pomocą kart (w sklepach i w internecie) w całej UE. 

Przykład

Firma zajmująca się sprzedażą biletów i dystrybucją pobierała od klientów 6 euro za zakup biletów online z użyciem karty kredytowej. Klient był niezadowolony i poskarżył się w swoim lokalnym centrum konsumenckim. Centrum konsumenckie potwierdziło, że opłata nie jest dozwolona. Skontaktowało się z firmą sprzedającą bilety i poprosiło o natychmiastowe usunięcie opłaty z systemu płatności online.

Niedyskryminacja – płatności

Sprzedawca ma prawo akceptować dowolne metody płatności, ale jeżeli klienci chcą zapłacić elektronicznie (np. poleceniem zapłaty lub kartą) w obsługiwanej przez sprzedawcę walucie, sprzedawca musi zaakceptować płatność niezależnie od lokalizacji (na obszarze UE) klienta i jego dostawcy usług płatniczych.

Przykład

Klient z Belgii kupuje nową parę butów w niemieckim sklepie internetowym, korzystając z fińskiej karty VISA; niemiecki sklep musi zgodzić się na płatność, ponieważ karty VISA walutowane w euro są akceptowalnym środkiem płatności.

Przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy – w stałych relacjach z innymi przedsiębiorcami, jak i podczas sporadycznych transakcji z klientami – powinni stosować pewne środki, które mają zapobiegać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Środki te dotyczą pojedynczej operacji lub kilku operacji, które wydają się ze sobą powiązane, jeżeli:

W takich przypadkach należy zachować należytą staranność wobec klienta – musisz zweryfikować tożsamość klienta, jak i beneficjenta rzeczywistego, czyli osobę będącą ostatecznym właścicielem klienta, sprawującą kontrolę nad nim lub osobę, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja. Jeżeli działanie klienta jest podejrzane, fakt taki należy zgłosić jednostce analityki finansowejen w swoim kraju.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: