Ostatnio sprawdzono: 21/06/2022

Płatności elektroniczne i gotówkowe

Transakcje elektroniczne

Dzięki przepisom unijnym dotyczącym płatności Twoja firma i jej klienci mogą łatwo dokonywać płatności elektronicznych i je otrzymywać. Jeśli chodzi o płatności w euro, banki w całej UE muszą naliczać taką samą opłatę za płatność jak w przypadku równoważnej transakcji krajowej.

Banki w krajach UE poza strefą euro (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.) również muszą stosować tę zasadę – od płatności w euro do innego kraju UE nie mogą pobierać opłaty wyższej niż w przypadku transakcji krajowej w walucie danego kraju.

Opłaty za dokonanie płatności kartą są zakazane

Nie można pobierać od klientów dodatkowej opłaty za płatność kartą kredytową lub debetową. Ma to zastosowanie do wszystkich zakupów za pomocą kart (w sklepach i w internecie) w całej UE.

Dynamiczne przeliczanie walut

Oferujesz klientom wybór płatności kartą w ich własnej walucie zamiast waluty Twojego kraju lub strony internetowej?

Musisz ich poinformować w momencie zakupu o wszystkich opłatach związanych z oferowaną przez Ciebie usługą wymiany waluty. Opłaty takie należy podawać jako wartości procentowe marży w stosunku do najbardziej aktualnych referencyjnych kursów wymiany euro en ogłoszonych przez Europejski Bank Centralny.

Przykład: Goście w Twoim hotelu mogą zapłacić zagraniczną kartą płatniczą w walucie kraju, z którego pochodzą. Kwotę rachunku należy wówczas przeliczyć na podstawie kursu EBC. Następnie musisz poinformować gości o procentowej wysokości marży pobieranej od tej kwoty.

Przykład

Skarga w związku z opłatą za dokonanie płatności kartą

Firma zajmująca się sprzedażą i dystrybucją biletów pobierała od klientów 6 euro za zakup biletów online z użyciem karty kredytowej. Jeden z klientów okazał niezadowolenie i poskarżył się w swoim lokalnym centrum konsumenckim. Centrum konsumenckie potwierdziło, że opłata nie jest dozwolona. Skontaktowało się z firmą sprzedającą bilety i poprosiło o natychmiastowe usunięcie opłaty z systemu płatności online.

Niedyskryminacja – płatności

Sprzedawca ma prawo akceptować dowolne metody płatności, ale jeżeli klienci chcą zapłacić elektronicznie (np. poleceniem zapłaty lub kartą) w obsługiwanej przez sprzedawcę walucie, sprzedawca musi zaakceptować płatność niezależnie od lokalizacji (na obszarze UE) klienta i jego dostawcy usług płatniczych.

Przykład

Płatności kartą debetową lub kredytową w walucie euro

Klient z Belgii kupuje nową parę butów w niemieckim sklepie internetowym, korzystając z fińskiej karty kredytowej. Niemiecki sklep musi zgodzić się na płatność, ponieważ karty kredytowe walutowane w euro są akceptowalnym środkiem płatności.

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe

Do grudnia 2020 r. musisz upewnić się, że Twój serwis internetowy jest przygotowany do bezpiecznego uwierzytelniania klienta – chodzi o uwierzytelnianie dwuskładnikowe albo wieloskładnikowe. Oznacza to, że w przypadku każdej płatności online powyżej 30 euro klienci muszą zastosować co najmniej dwa elementy potwierdzające autentyczność, na przykład:

Dowiedz się od swojego dostawcy usług płatniczych, jak spełnić te wymogi.

Przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy – w stałych relacjach z innymi przedsiębiorcami, jak i podczas sporadycznych transakcji z klientami – powinni stosować pewne środki, które mają zapobiegać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Środki te dotyczą pojedynczej operacji lub kilku operacji, które wydają się ze sobą powiązane, jeżeli:

W takich przypadkach należy zachować należytą staranność wobec klienta – musisz zweryfikować tożsamość klienta, jak i beneficjenta rzeczywistego, czyli osobę będącą ostatecznym właścicielem klienta, sprawującą kontrolę nad nim lub osobę, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja. Jeżeli działanie klienta jest podejrzane, fakt taki należy zgłosić jednostce analityki finansowej en w swoim kraju.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: