Ostatnio sprawdzono: 20/09/2022

Swobodny przepływ danych nieosobowych

Jako osoba prywatna, przedsiębiorstwo lub organizacja masz prawo do wykorzystywania, gromadzenia, przechowywania, przesyłania danych nieosobowych lub zarządzania nimi, a także do korzystania z centrów danych lub usług w chmurze z dowolnego miejsca w UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE).

Może to pomóc w uniknięciu ewentualnego powielania kosztów. Na przykład możesz scentralizować swoją infrastrukturę informatyczną w jednym kraju UE, nawet jeśli prowadzisz działalność w wielu krajach.

Dane osobowe, dane nieosobowe i mieszane zbiory danych

Dane osobowe to wszelkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, zgodne z przepisami RODO.

Zbiory danych nieosobowych to:

Mieszane zbiory danych to zbiory danych osobowych i nieosobowych, np. wpis przedsiębiorstwa w rejestrze podatkowym zawierający imię i nazwisko oraz numeru telefonu dyrektora danej firmy. W większości przypadków dane osobowe i nieosobowe w mieszanych zbiorach danych są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Jeżeli masz do czynienia z takimi mieszanymi zbiorami danych, musisz przestrzegać przepisów RODO.

Możesz przechowywać dane w dowolnym miejscu w UE, również na serwerach w chmurze

Z wyjątkiem przypadków szczególnych opisanych poniżej, możesz wybrać miejsce przechowywania lub przetwarzania danych.

Jeśli w celu przechowywania danych korzystasz z usług w chmurze, powinna istnieć możliwość łatwej zmiany dostawców takich usług lub przeniesienia danych z powrotem do własnego systemu informatycznego. Wielu dostawców usług w chmurze podpisało kodeks postępowania, który gwarantuje takie prawa. Listę takich usługodawców oraz kodeks postępowania można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia SWIPO en działającego w obszarze przenoszenia danych w chmurze i zmiany dostawcy usług.

Wymogi dotyczące lokalizacji danych w UE

W wyjątkowych przypadkach kraje UE mogą ograniczyć przepływ niektórych danych, ale tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego. Takim uzasadnieniem może być na przykład sytuacja, w której dane odnoszą się do prowadzonych dochodzeń w sprawie zwalczania terroryzmu albo gdy utrata danych mogłaby grozić poważnym wypadkiem (np. w przypadku danych kontroli ruchu lotniczego). Wyjątki te uregulowane są w ustawodawstwie krajowym. Rozporządzenie UE w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych umożliwia dostęp do informacji o takich ograniczeniach dotyczących lokalizacji danych.

Krajowe punkty informacyjne i kontaktowe

Rozporządzenie UE w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych przewiduje dwa rodzaje punktów informacyjnych, które muszą być udostępnione przez kraje UE:

Poniżej, pod nagłówkiem Zadaj pytanie administracji krajowej, można znaleźć dane centralnego punktu informacyjnego i centralnego punktu kontaktowego w poszczególnych krajach.

Udostępnianie danych właściwym organom

Masz obowiązek udostępnienia danych, jeśli właściwy organ złoży uzasadniony wniosek o dostęp do Twoich danych, nawet wtedy, gdy zarządzanie tymi danymi lub ich przechowywanie odbywa się w innym kraju UE. Za nieprzestrzeganie przepisów prawa krajowego mogą być nakładane kary.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Wybierz kraj
Czechy
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
Dania
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Opbevaring og deling af datada
Estonia
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityenet
Finlandia
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Traficomfien
Niemcy
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
Włochy
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
Litwa
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Europos sąjungos dokumentailt
Luksemburg
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
Niderlandy
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Polska
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
Słowacja
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚsken
Słowenia
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Hiszpania
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes
Szwecja
KommerskollegiumNational Board of Trade Sweden
Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningensv

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: