Ostatnio sprawdzono: 16/12/2022

Roaming: korzystanie z telefonu komórkowego w UE

Podczas podróży ze swojego kraju do innego kraju UE nie musisz ponosić żadnych dodatkowych kosztów za korzystanie ze swojego telefonu komórkowego. Ma wtedy zastosowanie tzw. roaming / dostęp do roamingu po cenach krajowych. Za połączenia (wykonane na telefon komórkowy lub stacjonarny), wiadomości SMS (SMS-y) i transmisję danych (np. przeglądanie stron internetowych, streaming muzyki i wideo) zapłacisz zgodnie z cennikiem krajowym, tzn. cena będzie taka sama jak za rozmowy, SMS-y i dostęp do danych w Twoim kraju.

Ta sama zasada ma również zastosowanie, gdy odbierasz połączenia lub SMS-y za granicą – nie są Ci naliczane dodatkowe opłaty za otrzymywanie połączeń ani wiadomości tekstowych w roamingu, nawet gdy Twój rozmówca korzysta z usług innego operatora telefonii komórkowej.

Prawdziwa historia

Bez dodatkowych opłat za wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu

Michael mieszka w Irlandii i zawarł tam umowę z irlandzkim operatorem telefonii komórkowej. Za minutę połączenia głosowego płaci w tym kraju 0,10 euro, a za SMS-y – 0,05 euro. Gdy służbowo przebywa w Hiszpanii, nie musi się martwić o to, że poniesie dodatkowe koszty za wykonane i odebrane połączenia z numerami w UE.

Od osób dzwoniących do Michaela z Irlandii operatorzy pobiorą zwykłe opłaty zgodne z cennikiem krajowym. Jeżeli Michael zadzwoni do kogoś w Hiszpanii, do swojej rodziny w Irlandii lub na numer w innym kraju UE, zapłaci za te połączenia jak za połączenia krajowe wykonane w Irlandii, czyli 0,10 euro za minutę. Jego wiadomości tekstowe wysyłane w Hiszpanii, do Irlandii lub do dowolnego innego kraju UE będą kosztować 0,05 euro – tak samo jak w jego kraju.

Czym jest roaming?

Usługa roamingu ma zastosowanie wtedy, gdy korzystasz ze swojego telefonu komórkowego podczas okresowych podróży z kraju, w którym mieszkasz lub z którym jesteś trwale związany, tj. w którym pracujesz lub studiujesz. Jeżeli spędzasz więcej czasu w swoim kraju niż za granicą lub gdy częściej używasz telefonu komórkowego we własnym kraju niż za granicą, jesteś uważany za użytkownika roamingu. Dlatego też za połączenia głosowe, SMS-y oraz korzystanie z transmisji danych w UE zapłacisz zgodnie z cennikiem obowiązującym w Twoim kraju. Taką sytuację uznaje się za „uczciwe korzystanie z usług roamingu”.

Przy przekraczaniu granicy w obrębie UE powinieneś otrzymać od swojego operatora telefonii komórkowej wiadomość tekstową informującą, że korzystasz z roamingu, i przypominającą Ci, jaką politykę uczciwego korzystania stosuje Twój operator.

Uwaga

Jeśli stale używasz swojego telefonu komórkowego za granicą, na przykład jeśli przeprowadzisz się za granicę i nadal będziesz korzystać z karty SIM z Twojego kraju pochodzenia, Twój operator telefonii komórkowej może naliczyć Ci dodatkowe opłaty za korzystanie z roamingu. Istnieją jednak pułapy tych opłat zgodnie z polityką uczciwego korzystania.

Polityka uczciwego korzystania – czy istnieje limit transmisji danych?

Operatorzy telefonii komórkowej stosują tzw. politykę uczciwego korzystania, aby zapewnić wszystkim klientom korzystającym z roamingu dostęp do roamingu po cenach krajowych i czerpanie korzyści z tego systemu (tj. usług roamingu po cenach krajowych) podczas podróży w UE. Oznacza to, że Twój operator telefonii komórkowej może stosować uczciwe, uzasadnione i proporcjonalne mechanizmy kontrolne, aby zapobiec nadużywaniu tych zasad.

Kiedy korzystasz z usług roamingu, nie ma ograniczeń ilościowych dotyczących Twoich połączeń głosowych ani wiadomości tekstowych (SMS-y). Za wszelkie połączenia głosowe i SMS-y, które nie są objęte zawartą przez Ciebie umową, zostanie pobrana taka sama opłata, jaką zapłaciłbyś w swoim kraju. Istnieją jednak zasady i limity dotyczące ilości danych, z jakich możesz korzystać po cenach obowiązujących w Twoim kraju. Limity te zależą od rodzaju zawartej przez Ciebie umowy.

W pewnych szczególnych przypadkach (zob. poniżej) możesz być zmuszony do zapłacenia dodatkowej należności za roaming danych, która będzie odpowiadać maksymalnej ogólnounijnej cenie hurtowej za transmisję danych. Ta maksymalna cena wynosi w 2022 r. 2 euro/GB danych plus VAT i z czasem będzie maleć. Począwszy od 2027 r. kwota ta nie będzie mogła przekroczyć 1 euro/GB plus VAT.

Posiadam telefon na kartę

Jeżeli masz telefon na kartę typu pre-paid (co oznacza, że płacisz z wyprzedzeniem za używanie telefonu komórkowego), możesz korzystać z niego w innych krajach UE bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Twój operator może jednak nałożyć limit na pulę danych, z której korzystasz w roamingu, jeśli płacisz za jednostkę, a cena jednostkowa danych w Twoim kraju jest mniejsza niż 2 euro za 1 GB.

Jeżeli Twój operator telefonii komórkowej stosuje limit ilości danych, limit ten powinien odpowiadać co najmniej ilości otrzymanej w wyniku podzielenia przez kwotę 2 euro środków pozostałych na karcie pre-paid w momencie, gdy zaczynasz korzystać z usług roamingu danych. Otrzymasz tę samą pulę danych w roamingu, za jaką zapłaciłeś z góry. Możesz oczywiście doładować konto podczas podróży.

Prawdziwa historia

Roaming z kartą typu pre-paid – limity danych

Jana mieszka na Słowacji i ma telefon na kartę pre-paid doładowany na kwotę 15 euro (w tym VAT), która może zostać zużyta na połączenia, SMS-y i usługi związane z danymi. W chwili wyjazdu na wakacje do Hiszpanii na karcie pozostało jej 12 euro (bez VAT). Oznacza to, że podczas wakacji w Hiszpanii Jana może dokonać transmisji takiej ilości danych, która odpowiada wartości środków dostępnych na karcie. Przysługuje jej co najmniej 6 GB danych w roamingu (12 euro/2 euro = 6).

Mam abonament z limitem danych

Jeśli masz abonament na telefon komórkowy z limitem transmisji danych, możesz z niego korzystać bez dodatkowych kosztów podczas podróży w obrębie UE. Limit danych w Twoim abonamencie jest również Twoim limitem w roamingu.

Jeśli jednak w ramach umowy korzystasz z bardzo niskiej ceny jednostkowej za mobilną transmisję danych (w 2022 r. jest to poniżej 1 euro/GB, a z czasem kwota ta zmaleje), Twój operator może zastosować limit „uczciwego wykorzystania” danych w roamingu. Ten limit może być niższy od limitu danych, z jakiego korzystasz w ramach oferty krajowej.

Limit ten zależy od kwoty abonamentu. Twój operator musi poinformować Cię z wyprzedzeniem o tym limicie, a także powiadomić Cię, gdy go wyczerpiesz. Po wyczerpaniu limitu nadal możesz korzystać z roamingu danych, ale Twój operator naliczy dodatkową opłatę. Ta dodatkowa należność będzie jednak ograniczona do maksymalnej ceny hurtowej za transmisję danych (2 euro/GB plus VAT w 2022 r.).

Mam abonament bez limitu danych

Jeśli masz abonament na telefon komórkowy, w ramach którego wnosisz ustaloną opłatę miesięczną za usługi w pakiecie bez limitu danych, Twój operator telefonii komórkowej musi zapewnić Ci dużą ilość danych w roamingu. Dokładna ilość będzie zależeć od ceny, którą płacisz za swój abonament. Niemniej jednak pula danych musi stanowić co najmniej dwukrotność ilości otrzymanej w wyniku podzielenia ceny (bez VAT) Twojego abonamentu przez maksymalną cenę hurtową transmisji danych w roamingu (2 euro plus VAT w 2022 r.).

Twój operator musi Cię poinformować o limicie danych dostępnym w roamingu. Jeśli, korzystając z roamingu, przekroczysz ten limit, zostanie pobrana dodatkowa opłata. Ta dodatkowa należność będzie jednak ograniczona do maksymalnej ceny hurtowej za transmisję danych (2 euro/GB plus VAT w 2022 r.).

Prawdziwa historia

Umowy bez limitu danych w roamingu

Paulina w Luksemburgu płaci 40 euro (bez VAT-u) za swój abonament na telefon komórkowy, w którym ma nieograniczone połączenia, SMS-y i nielimitowane dane. Kiedy podczas wakacji we Włoszech korzysta ze swojego telefonu, przysługuje jej nieograniczona liczba połączeń i SMS-ów oraz co najmniej 40 GB danych (2 x (40 euro/2 euro) = 40).

Inne umowy

Operatorzy mogą również oferować umowy bez usług roamingowych albo specjalnie sformułowane alternatywne umowy roamingowe z taryfami niepodlegającymi przepisom unijnym, np. jeśli korzystasz z roamingu poza UE. Tego typu opcje musisz jednak świadomie wybrać.

Monitorowanie korzystania z roamingu

W ramach polityki uczciwego korzystania Twój operator może przez okres 4 miesięcy monitorować i sprawdzać Twój sposób korzystania z roamingu. Jeżeli w tym okresie spędzasz więcej czasu za granicą niż we własnym kraju ORAZ jeżeli częściej korzystasz z usług w roamingu niż z usług krajowych, Twój operator może się z Tobą skontaktować i poprosić o wyjaśnienie sytuacji. Będziesz mieć na to 14 dni.

Jeśli nadal będziesz spędzać więcej czasu za granicą niż we własnym kraju i jeśli będziesz nadal częściej korzystać z usług w roamingu niż z usług krajowych, Twój operator może zacząć naliczać dodatkową opłatę za wykorzystanie roamingu. Maksymalna wysokość dodatkowych należności (bez VAT) wynosi:

Roaming dla pracowników transgranicznych

Jeśli pracujesz w jednym kraju UE, a mieszkasz w innym, możesz wybrać operatora telefonii komórkowej w dowolnym z tych krajów i korzystać z roamingu, używając karty SIM z kraju, w którym mieszkasz, lub z kraju, w którym pracujesz. Polityka uczciwego korzystania z roamingu ma zastosowanie, jeśli łączysz się co najmniej raz dziennie z siecią swojego operatora krajowego; liczy się to jako dzień obecności w kraju, w którym zawarłeś umowę (nawet jeśli wyjeżdżasz za granicę jeszcze tego samego dnia).

Czy mogę korzystać z roamingu podczas podróży statkiem lub samolotem?

Tak, ale uważaj!. Nie powinieneś być obciążany dodatkowymi kosztami za używanie swojego telefonu komórkowego, kiedy podróżujesz statkiem lub samolotem, o ile jesteś połączony z naziemną (opartą na przekaźnikach lądowych) siecią telefonii komórkowej, np. w porcie morskim, na rzece czy na lotnisku. Jeśli jednak usługi łączności ruchomej są świadczone za pośrednictwem systemów satelitarnych, przepisy unijne przestają obowiązywać. Zostaną Ci wtedy naliczone opłaty za nieregulowane usługi roamingowe (bez pułapów cenowych). Aby uniknąć dodatkowych kosztów, wyłącz roaming na swoim urządzeniu lub aktywuj tryb samolotowy, kiedy jesteś na pokładzie.

Roaming poza UE

Funkcja ta jest również dostępna w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinie, Norwegii. Kraje spoza UE/EOG nie są objęte systemem korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju, ale wielu operatorów decyduje się na rozszerzenie tych ofert także na kraje spoza UE/EOG.

Koszt roamingu (a zwłaszcza roamingu danych) w krajach spoza UE/EOG może być wysoki. Aby uniknąć płacenia wygórowanych rachunków, przed udaniem się w podróż sprawdź u swojego operatora koszt roamingu poza UE/EOG.

W razie problemów – Twoje prawa konsumenckie

Jeśli uważasz, że Twój dostawca usług narusza Twoje prawa, powinieneś skontaktować się ze swoim operatorem i skorzystać z dostępnej procedury składania zażaleń.

Jeśli nie zadowoli Cię udzielona odpowiedź, możesz skontaktować się z odpowiednimi krajowymi organami regulacyjnymi en Otwórz link do strony zewnętrznej w swoim kraju, zwykle z organem regulacyjnym ds. telekomunikacji, który zajmie się Twoją sprawą.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: