Ostatnio sprawdzono: 09/04/2019

Roaming w UE

Roaming po cenach krajowych

Unijne zasady dotyczące roamingu po cenach krajowych oznaczają, że korzystając ze swojego telefonu komórkowego podczas podróży z własnego kraju do dowolnego kraju UE , nie musisz ponosić żadnych dodatkowych opłat za roaming. Zasady te mają zastosowanie, gdy przebywając za granicą, dzwonisz (na numery telefonów komórkowych i stacjonarnych), wysyłasz wiadomości tekstowe (SMS-y) i używasz usług związanych z danymi. Zasady te mają również zastosowanie, gdy odbierasz połączenia lub SMS-y w roamingu i nawet gdy Twój rozmówca korzysta z usług innego operatora telefonii komórkowej.

Za korzystanie z tych usług podczas podróży po UE płacisz dokładnie tę samą cenę, jaką zapłaciłbyś, gdybyś był w swoim kraju. W praktyce Twój operator po prostu nalicza opłaty lub odlicza wykorzystanie roamingu z puli Twojego krajowego planu taryfowego/pakietu telefonii komórkowej.

Jeżeli Twoja umowa z operatorem telefonii komórkowej obejmowała usługi roamingu, została ona automatycznie przekształcona w umowę roamingu po cenach krajowych. Domyślną opcją wszystkich nowych umów telefonii komórkowej z usługami roamingu jest teraz „roaming po cenach krajowych".

Prawdziwa historia

Bez dodatkowych opłat za wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu

Michael mieszka w Irlandii i zawarł umowę z operatorem telefonii komórkowej obejmującą usługi roamingu. Dzięki unijnym zasadom dotyczącym roamingu po cenach krajowych Michael nie musi się martwić o to, że poniesie dodatkowe koszty za połączenia na numery w UE wykonane i odebrane podczas wyjazdu służbowego do Hiszpanii. Od osób dzwoniących do Michaela z Irlandii operatorzy pobiorą opłaty zgodne z cennikiem krajowym. Jeżeli Michael zadzwoni do kogoś w Hiszpanii, do swojej rodziny w Irlandii lub na numer w innym kraju UE, zapłaci za te połączenia jak za połączenia krajowe wykonane w Irlandii.

Warunki

Roaming po cenach krajowych przeznaczony jest dla osób, które czasami wyjeżdżają z kraju, w którym mieszkają lub z którym łączą je trwałe więzy, np. w którym pracują lub studiują. Ten rodzaj roamingu nie ma być wykorzystywany w sposób stały. Jeżeli spędzasz więcej czasu w swoim kraju niż za granicą lub gdy częściej używasz swojego telefonu komórkowego we własnym kraju niż za granicą, możesz swobodnie korzystać z roamingu po cenach krajowych, przebywając w dowolnym miejscu w UE. Taką sytuację uznaje się za „uczciwe korzystanie z usług roamingu".

Jeśli stale używasz swojego telefonu komórkowego za granicą, Twój operator telefonii komórkowej może naliczyć Ci opłaty za korzystanie z roamingu. Istnieją jednak pułapy tych opłat (zob. poniżej zasady uczciwego korzystania).

Przy przekraczaniu granicy w obrębie UE będziesz otrzymywać od swojego operatora telefonii komórkowej wiadomość tekstową informującą, że korzystasz z roamingu, i przypominającą stosowane przez operatora zasady uczciwego korzystania.

Zasady uczciwego korzystania

Operatorzy telefonii komórkowej mogą stosować tzw. zasady uczciwego korzystania, aby zapewnić wszystkim klientom korzystającym z roamingu dostęp do roamingu po cenach krajowych i czerpanie korzyści z tego systemu (tj. regulowanych usług roamingu w cenie krajowej) podczas podróży w UE. Operatorzy telefonii komórkowej mogą stosować sprawiedliwe, uzasadnione i proporcjonalne mechanizmy kontrolne, aby zapobiegać nadużywaniu tych zasad.

Zasady uczciwego korzystania i limity danych

Kiedy korzystasz z roamingu po cenach krajowych, nie ma ograniczeń liczbowych dotyczących połączeń głosowych i SMS-ów, lecz istnieją zasady i limity dotyczące wykorzystania danych w cenie krajowej wynikające z rodzaju zawartej umowy.

W pewnych szczególnych przypadkach (zob. poniżej), po przekroczeniu odpowiednio wysokiego limitu danych przesyłanych w roamingu po cenie krajowej, możesz być zmuszony do zapłacenia dodatkowej należności za roaming danych, która będzie odpowiadać maksymalnej cenie hurtowej (ogólnounijnej) za transmisję danych (4,50 euro/GB danych w 2019 r. plus VAT). Ta hurtowa cena roamingu jest maksymalną ceną, jaką Twój operator krajowy musi zapłacić operatorowi zagranicznemu, gdy korzystasz z usług roamingu danych.

Limity danych – karty prepaid

Jeżeli masz telefon na kartę typu prepaid (co oznacza, że płacisz z wyprzedzeniem za używanie telefonu komórkowego), możesz korzystać z roamingu po cenach krajowych. Twój operator może jednak nałożyć limit na pulę danych, z której korzystasz w roamingu po cenach krajowych, jeśli płacisz za jednostkę, a cena jednostkowa danych w Twoim kraju jest mniejsza niż 4,50 euro za GB.

Jeżeli Twój operator telefonii komórkowej stosuje limit ilości danych w roamingu po cenach krajowych, limit ten powinien odpowiadać co najmniej ilości otrzymanej w wyniku podzielenia przez kwotę 4,50 euro środków pozostałych na karcie prepaid w momencie, gdy zaczynasz korzystać z usług roamingu danych. Otrzymasz tę samą pulę danych w roamingu, za jaką zapłaciłeś z góry. Możesz oczywiście doładować konto podczas korzystania z roamingu.

Prawdziwa historia

Roaming z kartą typu pre-paid – limity danych

Jana mieszka na Słowacji i ma telefon na kartę prepaid na kwotę 20 euro (w tym VAT), obejmującą połączenia, SMS-y i usługi związane z danymi. W chwili wyjazdu na wakacje do Hiszpanii na karcie pozostało jej 12 euro (bez VAT). Oznacza to, że podczas wakacji w Hiszpanii Jana może dokonać transmisji takiej ilości danych, która odpowiada wartości środków dostępnych na karcie. Przysługuje jej co najmniej 2,6 GB danych w roamingu (12 euro/4,50 euro = 2,6).

Limity danych – pakiety krajowe z limitem danych

Jeżeli w swoim pakiecie krajowym masz limit na transmisję danych, możesz go w pełni wykorzystać w roamingu po cenach krajowych bez żadnych dodatkowych opłat. Oznacza to, że Twój limit transmisji danych w ofercie krajowej jest również Twoim limitem w roamingu.

Jeśli jednak korzystasz z bardzo niskiej ceny jednostkowej za usługi transmisji danych (poniżej 2,25 euro za GB w 2019 r.), Twój operator może zastosować limit „uczciwego wykorzystania" danych w ramach roamingu, który jest niższy od limitu, z jakiego korzystasz w ramach oferty krajowej. Limitten oblicza się na podstawie ceny detalicznej Twojego krajowego pakietu usług telefonii komórkowej, podobnie jak w przypadku pakietów bez limitu danych (zob. poniżej). Twój operator musi poinformować Cię z wyprzedzeniem o tym limicie i będzie musiał ostrzec Cię, gdy go wyczerpiesz. Pamiętaj, że możesz nadal korzystać z roamingu danych, lecz Twój operator naliczy dodatkową należność. Ta dodatkowa należność będzie równa maksymalnej cenie hurtowej za transmisję danych, wynoszącej 4,50 euro/GB danych (plus VAT) w 2019 r. Maksymalna cena za transmisję danych będzie nadal maleć po 2019 r.

Limity danych – pakiety krajowe bez limitu danych

Jeżeli zawarłeś umowę, na mocy której płacisz ustaloną opłatę miesięczną za usługi w pakiecie bez limitu danych, Twój operator telefonii komórkowej musi zapewnić Ci dużą ilość danych w roamingu po cenach krajowych. Dokładna ilość będzie uzależniona od ceny, którą płacisz za swój pakiet usług telefonii komórkowej. Pula danych w roamingu musi stanowić co najmniej dwukrotność ilości otrzymanej w wyniku podzielenia ceny (bez VAT) Twojego pakietu usług telefonii komórkowej przez maksymalną cenę hurtową transmisji danych w roamingu (4,50 euro w 2019 r.).

Na przykład: płacisz 40 euro (bez VAT) za swój pakiet usług telefonii komórkowej obejmujący nieograniczoną liczbę połączeń, SMS-ów i danych. Kiedy korzystasz z roamingu po cenach krajowych w UE, przysługuje Ci nieograniczona liczba połączeń i SMS-ów oraz co najmniej 17,7 GB danych (2 x (40 euro/4,50 euro) = 17,7).

Twój operator musi Cię poinformować o limicie danych dostępnym w roamingu po cenach krajowych. Jeśli korzystając z roamingu, przekroczysz ten limit, dodatkowa należność będzie równa maksymalnej cenie hurtowej za transmisję danych, wynoszącej 4,50 euro/GB danych (plus VAT) w 2019 r. Maksymalna cena za transmisję danych będzie nadal maleć po 2019 r.

Inne umowy

Operatorzy mogą również oferować umowy bez usług roamingowych albo specjalnie sformułowane alternatywne umowy roamingowe z taryfami niepodlegającymi zasadom roamingu po cenach krajowych (np. jeśli korzystasz z roamingu poza UE), lecz tego typu opcje muszą być świadomie wybrane przez klienta. Jako że operatorom telefonii komórkowej wolno oferować niższe stawki, należy porównywać oferty, żeby znaleźć najkorzystniejszą i odpowiadającą konkretnym potrzebom.

Zasady uczciwego korzystania – monitorowanie

W ramach zasad uczciwego korzystania Twój operator może przez okres 4 miesięcy monitorować i sprawdzać Twój sposób korzystania z roamingu. Jeżeli w tym okresie spędzasz więcej czasu za granicą niż we własnym kraju oraz jeżeli częściej korzystasz z usług w roamingu niż z usług krajowych , Twój operator może się z Tobą skontaktować i poprosić o wyjaśnienie Twojej sytuacji. Będziesz mieć na to 14 dni. Jeśli nadal będziesz spędzać więcej czasu za granicą niż we własnym kraju i jeśli będziesz nadal częściej korzystać z usług w roamingu niż z usług krajowych, Twój operator może zacząć naliczać dodatkową należność za Twoje wykorzystanie roamingu. Maksymalna wysokość dodatkowych należności (bez VAT) jest następująca:

Pułap stawek za przesył danych będzie kolejno obniżany 1 stycznia każdego roku w następujący sposób: 3,50 euro, 3 euro aż do 2,50 euro w 2022 r. Pułap stawek obowiązujących po 2019 r. może zostać skorygowany w wyniku przeglądu hurtowych rynków roamingu w 2019 r.

Zasady uczciwego korzystania – pracownicy transgraniczni

Jeśli pracujesz w jednym kraju UE, a mieszkasz w innym, możesz wybrać operatora telefonii komórkowej w dowolnym z tych krajów i korzystać z roamingu po cenach krajowych, używając karty SIM z kraju, w którym mieszkasz, lub z kraju, w którym pracujesz. Zasady uczciwego korzystania z roamingu po cenach krajowych mają w takim przypadku zastosowanie: jeśli logujesz się co najmniej raz dziennie do sieci swojego operatora krajowego, liczy się to jako dzień obecności w kraju, w którym zawarłeś umowę (nawet jeśli wyjeżdżasz za granicę tego samego dnia).

Wykonywanie połączeń zagranicznych ze swojego kraju / roaming poza UE

Unijne zasady dotyczące roamingu po cenach krajowych nie mają zastosowania, kiedy dzwonisz lub wysyłasz SMS-y z własnego kraju do innego kraju UE lub kraju spoza UE. Jest tak również w przypadku, gdy w ramach roamingu w UE wykonujesz połączenie lub wysyłasz wiadomość do kraju nienależącego do UE. Musisz zdawać sobie sprawę, że ceny za takie połączenia i wysłane SMS-y nie są regulowane i mogą być wysokie.

Koszt roamingu (a zwłaszcza roamingu danych) w krajach spoza UE może być wysoki, więc żeby uniknąć płacenia wygórowanych rachunków za roaming, sprawdź u swojego operatora przed udaniem się w podróż koszt roamingu poza UE.

Roaming podczas podróży statkiem lub samolotem

Podróżując statkiem lub samolotem w UE, możesz korzystać z roamingu po cenach krajowych, o ile jesteś połączony z naziemną (opartą na przekaźnikach lądowych) siecią telefonii komórkowej. Jeśli usługi komórkowe są świadczone za pośrednictwem systemów satelitarnych, roaming po cenach krajowych nie ma zastosowania i zostaną Ci naliczone opłaty za nieregulowane usługi roamingowe (bez pułapów cenowych).

Ochrona danych osobowych

Twój operator jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i może wykorzystywać Twoje dane (którymi już dysponuje do celów wystawiania faktur) jedynie do sprawdzania i porównywania Twojego korzystania z usług w roamingu z korzystaniem z usług krajowych.

W razie problemów – Twoje prawa konsumenckie

Jeśli uważasz, że Twój dostawca usług nie przestrzega zasad roamingu po cenach krajowych i naliczył Ci opłaty za usługi roamingowe, z których korzystałeś podczas podróży po UE, skontaktuj się ze swoim operatorem i skorzystaj z dostępnej procedury składania zażaleń, żeby zakwestionować te dodatkowe opłaty.

Jeśli nie zadowala Cię udzielona odpowiedź, możesz skontaktować się z odpowiednimi krajowymi organami regulacyjnymi w swoim kraju, zwykle z organem regulacyjnym ds. telekomunikacji, który rozstrzygnie Twoją sprawę.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: