Poslovanje
Posljednji put provjereno: 23/06/2022

Roaming: upotreba mobilnog telefona u EU-u

Na putovanju iz svoje zemlje u drugu zemlju EU-a ne morate plaćati dodatne naknade kako biste se služili svojim mobilnim telefonom. Ta se mogućnost naziva „roaming" ili „u roamingu kao kod kuće". Vaši pozivi (na mobilne i fiksne telefone), tekstovne poruke (SMS) i podatkovne usluge naplaćuju se po domaćim tarifama, tj. plaćate istu cijenu kao unutar svoje zemlje.

To se pravilo primjenjuje i na sve pozive ili tekstovne poruke koje primite dok ste u inozemstvu – u roamingu se primanje poziva ili poruka ne naplaćuje dodatno, čak ni ako osoba koja vas zove ima drugog operatora.

Primjer

Bez dodatnih naknada za odlazne ili dolazne pozive u roamingu

Michael živi u Irskoj i ima ugovor s irskim mobilnim operatorom, kojemu plaća 0,10 € po minuti poziva i 0,05 € po SMS-u unutar Irske. Kad ode na službeni put u Španjolsku, Michael ne mora brinuti hoće li morati dodatno platiti pozive na brojeve ili s brojeva unutar EU-a.

Osobe u Irskoj koje nazovu Michaela platit će redovnu cijenu poziva po domaćoj tarifi. Ako Michael nazove lokalan španjolski broj, svoju obitelj u Irskoj ili nekoga u bilo kojoj drugoj zemlji EU-a, za te će pozive platiti cijenu koju plaća u Irskoj – 0,10 € po minuti. SMS poruke koje šalje unutar Španjolske, u Irsku ili u bilo koju drugu zemlju EU-a platit će 0,05 € – kao kod kuće.

Što je roaming?

Roaming je upotreba mobilnog telefona na povremenim putovanjima izvan zemlje u kojoj živite ili u kojoj imate čvrste veze, tj. u njoj radite ili studirate. Sve dok u toj zemlji provodite više vremena nego u inozemstvu, ili u njoj češće upotrebljavate mobilni telefon, smatra se da ste u roamingu kad ga upotrebljavate u inozemstvu. Tada ćete tu upotrebu plaćati po domaćim tarifama za pozive, tekstovne poruke i upotrebu podataka. To se smatra „pravednom uporabom usluga roaminga".

Svaki put kad prijeđete granicu unutar EU-a, od svojeg mobilnog operatora trebali biste primiti SMS kojim će vas obavijestiti da ste u roamingu i podsjetiti na svoju politiku pravedne uporabe.

Napomena

Ako svoj mobilni telefon trajno upotrebljavate u inozemstvu, npr. preselili ste se u inozemstvo i ondje i dalje upotrebljavate sim karticu iz svoje matične zemlje, vaš mobilni operator može vam dodatno naplatiti roaming. Međutim, te su naknade ograničene u skladu s politikom pravedne uporabe.

Politika pravedne uporabe – Je li moja upotreba podataka ograničena?

Mobilni operatori mogu primjenjivati „politiku pravedne uporabe" kako bi osigurali da svi njihovi korisnici u roamingu imaju pristup roamingu prema pravilima „roaming kao kod kuće" i odgovarajuće pogodnosti (npr. usluge u roamingu po domaćim cijenama) kad su na putovanju u EU-u. To znači da vaš mobilni operator može primijeniti pravedne, razumne i razmjerne mehanizme kontrole kako bi izbjegao zlouporabu.

Kad ste u roamingu, ne postoje količinska ograničenja koja se primjenjuju na vaše pozive i tekstovne poruke (SMS). Svi pozivi i tekstovne poruke koji nisu uključeni u vaš ugovor naplaćivat će se jednako kao u vašoj matičnoj zemlji. Međutim, postoje pravila i ograničenja u pogledu količine podataka koja vam se može naplatiti po domaćoj cijeni. Ta ograničenja ovise o vrsti vašeg ugovora.

U nekim posebnim slučajevima (vidjeti u nastavku) možda ćete morati platiti dodatnu naknadu za podatkovni promet u roamingu, koja će biti jednaka najvišoj dopuštenoj veleprodajnoj cijeni podatkovne usluge u cijelom EU-u (koja 2021. iznosi 3 € po GB podataka   PDV).

Imam mobitel na bonove

Ako imate karticu s plaćanjem na bonove (tj. unaprijed plaćate upotrebu svojeg mobilnog telefona), možete upotrebljavati svoj mobilni telefon u drugim zemljama EU-a bez plaćanja dodatnih naknada. Međutim, ako plaćate po jedinici, a vaša je domaća jedinična cijena podataka manja od 3 € po GB podataka, vaš mobilni operator može ograničiti vaš podatkovni promet dok ste u roamingu.

Ako vaš operator primjenjuje ograničenje količine podataka, ta bi se količina podataka trebala ograničiti najmanje na količinu koja se dobije kad se preostali iznos na vašem bonu podijeli s 3 € čim se počnete koristiti podatkovnom uslugom u roamingu. Dobit ćete onu količinu podataka u roamingu koju ste platili unaprijed. Naravno, uvijek možete nadoplatiti račun bonom kad ste u roamingu.

Primjer

Roaming s bonovima: podatkovna ograničenja

Jana živi u Slovačkoj i za svoj mobilni telefon ima bon s iznosom od 15 € (uključujući PDV), za plaćanje poziva, SMS-ova i podatkovnih usluga. Kad je otišla na odmor u Španjolsku, na bonu joj je preostalo 12 € (bez PDV-a). To znači da će Jana na odmoru u Španjolskoj na raspolaganju imati količinu podataka jednaku vrijednosti preostalog iznosa na svojem bonu. Imat će najmanje 4 GB podataka u roamingu (12 €/3 € = 4).

Moj ugovor uključuje ograničenje podatkovnog prometa

Ako imate ugovor za mobilne usluge s ograničenjem podatkovnog prometa, ugovorenu količinu podataka možete upotrebljavati na putovanju u EU-u bez dodatnih naknada. Ograničenje podatkovnog prometa iz vašeg ugovora vrijedi i za roaming.

Međutim, ako na temelju svojeg ugovora plaćate vrlo nisku jediničnu cijenu za podatkovni promet (nižu od 1,50 € po GB 2021.), vaš operator može primijeniti podatkovno ograničenje na vašu potrošnju u roamingu u skladu s politikom „pravedne uporabe". To ograničenje može biti niže od vaše domaće količine podatkovnog prometa.

Ono se temelji na cijeni iz vašeg ugovora. Vaš operator mora vas unaprijed obavijestiti o tom ograničenju te vas mora upozoriti kad ga dosegnete. Nakon što dosegnete ograničenje, možete nastaviti s upotrebom podataka, ali će vam vaš operator naplatiti dodatnu naknadu. Međutim, ta dodatna naknada bit će ograničena na veleprodajnu cijenu, tj. 2021. 3 € po GB plus PDV.

Moj ugovor uključuje neograničen podatkovni promet

Ako imate ugovor za mobilne usluge prema kojem plaćate nepromjenjivu mjesečnu naknadu, a koji uključuje paket usluga s neograničenom količinom podataka, vaš mobilni operator mora vam dati veliku količinu podataka za upotrebu u roamingu. Točna količina ovisit će o cijeni koju plaćate u skladu sa svojim ugovorom. Međutim, ta količina podataka mora biti najmanje dvostruko veća od količine podataka koja se dobije dijeljenjem cijene koju plaćate u skladu s ugovorom (bez PDV-a) s najvišom dopuštenom veleprodajnom cijenom (3 € 2021.).

Vaš operator mora vam reći koliko podataka imate na raspolaganju za upotrebu u roamingu. Ako potrošite više od te količine podataka, naplatit će vam se dodatna naknada. Međutim, ta dodatna naknada bit će ograničena na veleprodajnu cijenu, tj. 2021. 3 € po GB plus PDV.

Primjer

Ugovor s neograničenim podatkovnim prometom u roamingu

Paulina u Luksemburgu plaća 40 € (bez PDV-a) za svoj ugovor za mobilne usluge, koji uključuje neograničene pozive, tekstovne poruke (SMS-ove) i podatke. Kad upotrebljava svoj mobilni telefon na odmoru u Italiji, na raspolaganju ima neograničene pozive i SMS poruke te najmanje 26,6 GB podataka (2x (40 €/ 3 €) = 26,6).

Drugi ugovori

Operatori mogu nuditi i ugovore bez usluga u roamingu ili posebno osmišljene alternativne ugovore o roamingu s tarifama na koje se pravila EU-a ne primjenjuju, npr. za roaming izvan EU-a. Međutim, te vrste opcija morate odabrati sami.

Praćenje potrošnje u roamingu

U okviru svoje politike pravedne uporabe vaš operator može pratiti i provjeravati vašu upotrebu usluga u roamingu tijekom razdoblja od četiri mjeseca. Ako ste tijekom tog razdoblja više vremena proveli u inozemstvu nego kod kuće I AKO ste se uslugama više koristili u roamingu nego u domaćoj mreži, vaš vam se operator može obratiti i tražiti da mu pojasnite svoju situaciju. Za to ćete dobiti rok od 14 dana.

Ako i dalje budete provodili više vremena u inozemstvu nego kod kuće i ako se uslugama i dalje budete više koristili u inozemstvu, vaš operator može vam početi naplaćivati dodatnu naknadu za vašu potrošnju u roamingu. Te su naknade (bez PDV-a) ograničene na sljedeći način:

Roaming za prekogranične radnike

Ako radite u jednoj zemlji EU-a, a živite u drugoj, možete odabrati mobilnog operatora u jednoj od njih i biti u roamingu sa SIM karticom zemlje u kojoj živite ili zemlje u kojoj radite. Primjenjuje se politika pravedne uporabe: sve dok se spajate na mrežu svojeg domaćeg operatora barem jednom dnevno, to će se računati kao dan prisutnosti u zemlji u kojoj ste sklopili ugovor (čak i ako ste u istom danu išli u inozemstvo).

Roaming kad putujete brodom ili zrakoplovom

Ne biste trebali plaćati dodatnu naknadu za upotrebu mobilnog telefona na putovanju brodom ili avionom dok ste god spojeni na zemaljsku mobilnu mrežu (s infrastrukturom na zemlji). Ako se mobilne usluge pružaju preko satelitskih sustava, više se ne primjenjuju pravila EU-a i naplaćivat će vam se neregulirane usluge roaminga (bez ograničenja cijene).

Roaming izvan EU-a

Troškovi roaminga (posebno podatkovnog prometa u roamingu) izvan EU-a mogu biti visoki. Kako biste izbjegli velike račune, provjerite cijene roaminga izvan EU-a s vašim pružateljem usluga prije nego što otputujete.

Ako se pojave poteškoće – vaša potrošačka prava

Ako smatrate da pružatelj usluga nije poštovao vaša prava, trebali biste se obratiti svojem operatoru i pokrenuti uspostavljeni žalbeni postupak.

Ako ne budete zadovoljni odgovorom na žalbu, možete se obratiti mjerodavnim nacionalnim regulatornim tijelima en u svojoj zemlji, obično svojem nacionalnom regulatoru mobilnih usluga koji će preuzeti vaš predmet.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: