Posljednji put provjereno: 09/03/2020

Bankovni računi u EU-u

Utječe li Brexit na vas?

Pravo na osnovni bankovni račun

Možda poželite ili zatrebate otvoriti bankovni račun u svojoj matičnoj državi ili drugoj zemlji EU-a.

Ako zakonito boravite u nekoj od zemalja EU-a, imate pravo na otvaranje „osnovnog računa za plaćanje". Banke vam ne mogu odbiti zahtjev za otvaranje osnovnog računa za plaćanje samo na temelju toga što ne živite u zemlji u kojoj banka ima poslovni nastan.

To se pravo ne primjenjuje na druge vrste bankovnih računa, npr. štedne račune.

Kada vam banke mogu odbiti otvaranje osnovnog bankovnog računa

Može vam se odbiti otvaranje računa ako ne poštujete pravila EU-a o pranju novca i financiranju terorizma .

U pojedinim zemljama EU-a mogu vam odbiti otvaranje osnovnog bankovnog računa ako već imate sličan račun u drugoj banci u istoj zemlji.

Ako podnosite zahtjev za otvaranje osnovnog računa za plaćanje izvan zemlje u kojoj živite, banke u pojedinim zemljama EU-a mogu vas tražiti da dokažete stvaran interes za njegovo otvaranje, npr. živite u jednoj zemlji, ali radite u drugoj.

Značajke osnovnog računa

„Osnovni račun za plaćanje" račun je koji obuhvaća standardne transakcije kojima se koristite u svakodnevnom životu, npr.

Račun bi trebao uključivati i platnu karticu koju možete upotrebljavati za podizanje gotovine i kupnju preko interneta i u trgovinama.

Prilikom otvaranja računa banka bi vam trebala dati i pristup uslugama internetskog bankarstva, ako je ono dostupno. Međutim, usluge ne moraju nužno uključivati prekoračenje na računu ili izdavanje kredita.

U nekim zemljama EU-a vaša vam banka može naplatiti i godišnju naknadu za osnovni bankovni račun u razumnom iznosu.

Primjer

Ne morate živjeti u određenoj zemlji EU-a da biste u njoj imali račun

Sándor se zaposlio u poduzeću sa sjedištem u Sloveniji, ali i dalje živi i Mađarskoj. Odlučio je uz svoj mađarski bankovni račun otvoriti i bankovni račun u Sloveniji za plaćanje tamošnjih svakodnevnih troškova.

Pronašao je slovensku banku u blizini radnog mjesta i zatražio otvaranje osnovnog računa. Banka mu je dopustila otvaranje računa premda ne živi u Sloveniji.

Banke vam ne smiju odbiti otvaranje osnovnog računa samo zato što ne živite u određenoj zemlji.

O naknadama

Prije otvaranja računa banka bi vam trebala dati dokument s prikazom najbitnijih usluga koje s tim računom možete dobiti i svih povezanih naknada koje ćete možda morati platiti. Taj se dokument naziva „informativni dokument o naknadama". S pomoću tog dokumenta možete usporediti troškove održavanja računa u različitim bankama.

Banka vam mora dostaviti i izvješće o naknadama naplaćenima s vašeg računa najmanje jednom godišnje. U tom bi se dokumentu trebali navesti i podaci o kamatnim stopama koje se primjenjuju na vaš račun.

Prebacivanje bankovnih računa

Svoj bankovni račun možete prebaciti na drugi bankovni račun u istoj zemlji EU-a. Vaša nova banka trebala bi vam u tome pomoći.

Želite li se prebaciti na novi račun u istoj zemlji, obavijestite novu banku o periodičnim plaćanjima koja želite prenijeti na novi račun.

Nova će se banka pobrinuti da vaša stara banka dostavi podatke i obustavi sve trajne naloge. Usto, nova banka mora:

Ipak, može vam se naplatiti zatvaranje starog računa.

Ako vam se tijekom postupka prebacivanja generiraju troškovi jer je banka prekoračila rok (npr. za obustavu plaćanja) ili pogriješila, troškovi vam se moraju nadoknaditi. Imate li poteškoća, možete se koristiti mehanizmom za izvansudsko rješavanje sporova.

Primjer

Prebacivanje bankovnih računa ne protekne uvijek glatko

Kad se Suzanne preselila iz Toulousea u Pariz, odlučila je prebaciti svoj bankovni račun u lokalnu banku u Parizu. Od nove banke u Parizu zatražila je prijenos svih plaćanja na novi račun te zatvaranje starog računa u Toulouseu.

Banka u Parizu tražila je od banke u Toulouseu obustavu trajnih naloga i zatvaranje Suzanneinog računa. Potom je uspostavila trajne naloge s njezina novog računa. Međutim, zaboravili su obavijestiti njezina pružatelja mobilnih usluga i Suzanne je dobila novčanu kaznu zato što trajni nalog za plaćanje njezina računa za mobilni telefon nije pravovremeno izvršen.

Suzanne se žalila banci u Parizu. Banka je pristala nadoknaditi iznos kazne i ispraviti trajni nalog za plaćanje računa za mobilni telefon.

Vaš je novac zaštićen u EU-u

U skladu s pravilima EU-a novac na vašem bankovnom računu (štednom i/ili tekućem) zaštićen je i ako banka propadne, i to u iznosu do 100 000 EUR ili jednakovrijednom iznosu u lokalnoj valuti. Taj najveći iznos vrijedi za jednu osobu i jednu banku. Ako u istoj banci imate više računa, ograničenje od 100 000 EUR primjenjuje se na njih zajedno.

Postoje iznimke od tog pravila. Primjerice, ako vi i vaš partner imate zajednički račun, ograničenje od 100 000 EUR vrijedi za svakog od vas pojedinačno, odnosno ukupno iznosi 200 000 EUR. Povrh toga, u određenim je drugim slučajevima i ograničenom vremenu zaštićen i iznos novca iznad 100 000 EUR. Primjerice:

U tim su slučajevima iznosi iznad 100 000 EUR zaštićeni najmanje tri, a najdulje 12 mjeseci od polaganja iznosa na račun ili od trenutka kada novac bude moguće zakonito prenositi, što ovisi o uvjetima i pragovima koje postavi svaka zemlja EU-a.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: