Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 08/11/2017

Bankovni računi u EU-u

Pravo na osnovni bankovni račun

Možda poželite ili zatrebate otvoriti bankovni račun u svojoj matičnoj državi ili drugoj zemlji EU-a.

Ako zakonito boravite u nekoj od zemalja EU-a, imate pravo na otvaranje „osnovnog računa za plaćanje". Banke vam ne mogu odbiti zahtjev za otvaranje osnovnog računa za plaćanjesamo na temelju toga što ne živite u zemlji u kojoj banka ima poslovni nastan.

To se pravo ne primjenjuje na druge vrste bankovnih računa, npr. štedne račune.

Kada vam banke mogu odbiti otvaranje osnovnog bankovnog računa

Može vam se odbiti otvaranje računa ako ne poštujete pravila EU-a o pranju novca i financiranju terorizma .

U pojedinim zemljama EU-a mogu vam odbiti otvaranje osnovnog bankovnog računa ako već imate sličan račun u drugoj banci u istoj zemlji.

Ako podnosite zahtjev za otvaranje osnovnog računa za plaćanje izvan zemlje u kojoj živite, banke u pojedinim zemljama EU-a mogu vas tražiti da dokažete stvaran interes za njegovo otvaranje, npr. živite u jednoj zemlji, ali radite u drugoj.

Značajke osnovnog računa

„Osnovni račun za plaćanje" račun je koji obuhvaća standardne transakcije kojima se koristite u svakodnevnom životu, npr.

  • polaganje depozita
  • podizanje gotovine
  • primanje uplata i izvršenje plaćanja (primjerice izravna terećenja i kartična kupnja)

Račun bi trebao uključivati i platnu karticu koju možete upotrebljavati za podizanje gotovine i kupnju preko interneta i u trgovinama.

Prilikom otvaranja računa banka bi vam trebala dati i pristup uslugama internetskog bankarstva, ako je ono dostupno. Međutim, usluge ne moraju nužno uključivati prekoračenje na računu ili izdavanje kredita.

U nekim zemljama EU-a vaša vam banka može naplatiti i godišnju naknadu za osnovni bankovni račun u razumnom iznosu.

Primjer

Ne morate živjeti u određenoj zemlji EU-a da biste u njoj imali račun

Sándor se zaposlio u poduzeću sa sjedištem u Sloveniji, ali i dalje živi i Mađarskoj. Poduzeće je zatražilo da otvori bankovni račun u Sloveniji kako bi mu na njega uplaćivali plaću.

Pronašao je slovensku banku u blizini radnog mjesta i zatražio otvaranje osnovnog računa. Banka mu je dopustila otvaranje računa premda ne živi u Sloveniji.

Banke vam ne smiju odbiti otvaranje osnovnog računa samo zato što ne živite u određenoj zemlji.

Prebacivanje bankovnih računa

Svoj bankovni račun možete prebaciti na drugi bankovni račun u istoj zemlji EU-a. Vaša nova banka trebala bi vam u tome pomoći.

Želite li se prebaciti na novi račun u istoj zemlji, objasnite vašoj novoj banci da želite prebaciti i prenijeti ponavljajuća plaćanja na novi račun.

Nova će se banka pobrinuti da vaša stara banka dostavi podatke i obustavi sve trajne naloge. Usto, nova banka mora:

  • obavijestiti treće osobe – npr. vašeg poslodavca, pružatelja socijalnog osiguranja i pružatelje komunalnih usluga – o vašoj promjeni računa
  • uspostaviti nove trajne naloge
  • prihvatiti odgovarajuća izravna terećenja novog računa.

Ipak, može vam se naplatiti zatvaranje starog računa.

Ako vam se tijekom postupka prebacivanja generiraju troškovi jer je banka prekoračila rok (npr. za obustavu plaćanja) ili pogriješila, troškovi vam se moraju nadoknaditi. Imate li poteškoća, možete se koristiti mehanizmom za izvansudsko rješavanje sporova.

Primjer

Prebacivanje bankovnih računa ne protekne uvijek glatko

Kad se Suzanne preselila iz Toulousea u Pariz, odlučila je prebaciti svoj bankovni račun u lokalnu banku u Parizu. Od nove banke u Parizu zatražila je prijenos svih plaćanja na novi račun te zatvaranje starog računa u Toulouseu.

Banka u Parizu tražila je od banke u Toulouseu obustavu trajnih naloga i zatvaranje Suzanneinog računa. Potom je uspostavila trajne naloge s njezina novog računa. Međutim, zaboravili su obavijestiti njezina pružatelja mobilnih usluga i Suzanne je dobila novčanu kaznu zato što trajni nalog za plaćanje njezina računa za mobilni telefon nije pravovremeno izvršen.

Suzanne se žalila banci u Parizu. Banka je pristala nadoknaditi iznos kazne i ispraviti trajni nalog za plaćanje računa za mobilni telefon.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje