Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 01/08/2017

Nezaposlenost i naknade

Zemlje EU-a same oblikuju svoje sustave socijalnog osiguranja pa se ti sustavi u Europi uvelike razlikuju.

Međutim, pravila EU-a određuju u kojem biste sustavu trebali biti osigurani u situacijama koje uključuju dvije zemlje ili više njih, primjerice ako živite ili radite u drugoj državi članici.

Saznajte više o sljedećim temama:

Vidjeti i:

Public consultations