Poslovanje
Posljednji put provjereno: 04/01/2021

Nezaposlenost i naknade

Utječe li Brexit na vas?

Pravila i uvjeti navedeni na ovoj stranici i dalje se primjenjuju na građane EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini te na državljane Ujedinjene Kraljevine u EU-u pod uvjetom da su zaštićeni Sporazumom o povlačenju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Ako ste do 31. prosinca 2020. stekli prava u području socijalne sigurnosti (kao što su pravo na zdravstvenu skrb, naknadu za nezaposlene ili mirovinu), Sporazumom o povlačenju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine utvrđena su opća pravila za zaštitu tih prava. Saznajte više o pravima građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevinien.

Ako smatrate da se ne poštuju vaša prava na temelju zakonodavstva EU-a i potreban vam je savjet, obratite se našoj službi za pomoć.

Građani EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini pravnu zaštitu trebaju najprije zatražiti od mjerodavnih tijela Ujedinjene Kraljevine. Ako tako ne mogu riješiti problem, kršenje svojih prava mogu prijaviti neovisnom nadzornom tijelu Ujedinjene Kraljevineen.

Ako ste državljanin Ujedinjene Kraljevine u EU-u i želite podnijeti pritužbu, možete to učiniti preko Europske komisije.

Zemlje EU-a same oblikuju svoje sustave socijalnog osiguranja pa se ti sustavi u Europi uvelike razlikuju.

Međutim, pravila EU-a određuju u kojem biste sustavu trebali biti osigurani u situacijama koje uključuju dvije zemlje ili više njih, primjerice ako živite ili radite u drugoj državi članici.

Saznajte više o sljedećim temama:

Vidjeti i:

Podijeli: