Posljednji put provjereno: 29/07/2022

Naplata i odbitak PDV-a

Naplata PDV-a

Ako se PDV naplaćuje na robu ili usluge, može se upotrijebiti pojam „oporezive isporuke”.

Ako poslujete i isporučujete robu ili usluge, obično morate:

Napomena

Naplata PDV-a može biti obvezna i kada novac zapravo ne mijenja vlasnika – PDV (obično na tržišnu vrijednost) ćete možda morati naplatiti na robu i usluge:

  • koje razmjenjujete za drugu robu i usluge
  • koje besplatno dajete
  • koje nabavljate za vlastitu potrošnju.

Odbitak PDV-a

Ako poslujete, u pravilu PDV koji ste platili na vlastitu poslovnu kupnju možete odbiti od PDV-a koji naplaćujete kupcima. U tom slučaju poreznim tijelima morate platiti samo razliku i te im iznose prijaviti u svojim periodičnim prijavama PDV-a.

Ponekad PDV koji je platilo vaše poduzeće premašuje iznos PDV-a koji ste naplatili od kupaca. U tom bi vam slučaju porezna tijela trebala nadoknaditi razliku ili je prenijeti u sljedeće platno razdoblje.

Provjerite kako taj postupak funkcionira u svakoj zemlji:

Odaberite svoju državu

PDV na računima

Ako ste prijavljeni u sustav PDV-a i vršite prodaju drugim poduzećima, obično morate izdati račun s obračunom PDV-a, bilo u papirnatom ili elektroničkom obliku. PDV se obično dodaje na cijenu robe ili usluga na računu.

Na svim računima koje izdajete kupcima moraju biti navedeni vaš PDV identifikacijski broj, iznos naplaćenog PDV-a i druge uobičajene stavke.

Izuzeća

Postoje određene iznimke od tog pravila.

Naprimjer, ako izvršite uslugu drugom poduzeću čiji poslovni nastan nije u istoj državi članici EU-a kao vaš, PDV neće biti naveden na vašem računu. To ne znači da ta usluga ne podliježe PDV-u, nego da će se taj PDV obračunati i naplatiti izravno vašem poslovnom partneru u toj drugoj državi članici EU-a.

Slično tome, ako izvezete robu u treću zemlju, na vašem računu neće biti naveden PDV. Kupac u trećoj zemlji obično podliježe pravilima te zemlje o uvozu. 

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: