Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 13/05/2022

Odgovornost za zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada

Ako proizvodite, distribuirate ili prodajete električnu i elektroničku opremu poput računala, hladnjaka ili mobilnih telefona, prema zakonodavstvu EU-a i nacionalnim zakonodavstvima morate doprinijeti njezinoj pravilnoj obradi i zbrinjavanju, a to podrazumijeva:

Otpad koji nastaje od takvih proizvoda zove se otpadna električna i elektronička oprema (OEEO). Okvirni popis takve opreme, u skladu s povezanim zakonodavstvom, možete pronaći u Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi <label id="yeb_label_open_external_link" language="hr">Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici</label>.

Registrirajte se kod nacionalnih tijela za OEEO

Morate registrirati svoje poduzeće kod tijela nadležnih za gospodarenje OEEO-om u svakoj zemlji EU-a (U ovom slučaju 27 država članica EU-a) u kojoj prodajete svoje proizvode. Podatke za kontakt za nacionalne registre možete pronaći u Europskoj mreži registara za OEEO en .

Podnošenje izvješća

Kad počnete prodavati proizvode s oznakom OEEO na tržištu EU-a, nacionalnim tijelima morate podnositi redovita izvješća o vrsti i količini opreme koju ste proizveli, distribuirali ili prodali.

Pojedinosti o formatu za registraciju i izvješćivanje možete dobiti od nacionalnih tijela koja vode registre. 

Gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Morate pridonijeti pravilnom zbrinjavanju opreme koju proizvodite, distribuirate ili prodajete nakon što je potrošač odbaci. Možete se pridružiti postojećem skupnom mehanizmu za osiguravanje sukladnosti u pogledu OEEO-a ili uspostaviti vlastiti mehanizam.

Pridruživanje postojećem mehanizmu za osiguravanje sukladnosti ili uspostava vlastitog

Skupni mehanizmi za osiguravanje sukladnosti

Skupni mehanizmi za osiguravanje sukladnosti, koje je uspostavio privatni sektor ili vlada, postoje u većini zemalja EU-a. Oni proizvođačima, distributerima i prodavačima omogućuju da zajednički ispune svoje obveze gospodarenja otpadom, a djeluju tako da naplaćuju članarinu.

Uz financiranje i organiziranje prikupljanja, obrade, oporabe i recikliranja OEEO-a za svoje članove, usluge tih mehanizama mogu uključivati:

Vlastiti mehanizmi za osiguravanje sukladnosti

Ovisno o vrsti i količini proizvoda koje proizvodite ili distribuirate, možda biste mogli uspostaviti vlastiti mehanizam za osiguravanje sukladnosti. To vrijedi i ako prodajete posebne proizvode proizvedene u ograničenim serijama za određenu industriju, poput medicinskih proizvoda za upotrebu u bolnicama. Uzmite u obzir da propisi o takvim mehanizmima ne moraju biti isti u svakoj zemlji.

Informacije o skupnim i vlastitim mehanizmima za osiguravanje sukladnosti možete pronaći na poveznicama na nacionalne registre navedene na stranici Europske mreže registara za OEEO en .

Možete također pogledati

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: