Poslovanje
Posljednji put provjereno: 23/06/2022

Opskrba energijom

Kao potrošač u EU-u, osim općih prava potrošača imate i posebna prava koja se odnose na posebne načine kupnje dobara i usluga, npr. internetsku kupovinu.

Otvaranjem tržišta opskrbe energijom u EU-u imate i prava kao potrošač energije en . Vi time stječete pravo na:

Doznajte više o :

Podijeli: