Posljednji put provjereno: 28/10/2019

Opskrba energijom

Utječe li Brexit na vas?

Kao potrošač u EU-u, osim općih prava potrošača imate i posebna prava koja se odnose na posebne načine kupnje dobara i usluga, npr. internetsku kupovinu.

Otvaranjem tržišta opskrbe energijom u EU-u imate i prava kao potrošač energijeen. Vi time stječete pravo na:

Doznajte više o :

Podijeli: