Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Posljednji put provjereno : 23/04/2018

Opskrba energijom

Kao potrošač u EU-u, osim općih prava potrošača imate i posebna prava koja se odnose na posebne načine kupnje dobara i usluga, npr. internetsku kupovinu.

Otvaranjem tržišta opskrbe energijom u EU-u imate i prava kao potrošač energijeEnglish. Vi time stječete pravo na:

  •  elektroenergetski priključak i uporabu električne energije
  •  jasne informacije o ugovoru, povoljnijim ponudama i praćenju svoje potrošnje energije
  •  pomoć u slučaju poteškoća

Doznajte više o :

Public consultations