Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 12/04/2017

Parkirna karta EU-a za osobe s invaliditetom

Ako ste osoba sa smanjenom pokretljivošću, možda imate pravo na parkirnu kartu EU-a za osobe s invaliditetom u vašoj zemlji prebivališta, koja bi trebala biti valjana u svim državama EU-a.

Kada putujete izvan matične zemlje, s tom parkirnom kartom EU-a trebali biste imati pristup nizu prava u pogledu parkiranja i parkirališta koji su specifični za državu u kojoj se nalazite.

Nadležno tijelo u vašoj zemlji prebivališta odgovorno je za izdavanje karte na temelju standardiziranog obrasca parkirne karte EU-a, u skladu s lokalnim postupcima.

Uporaba parkirne karte EU-a

Kada se služite svojom kartom stavite je na vidljivo mjesto na prednjoj strani vozila. Prednja strana karte mora biti jasno vidljiva radi provjere.

Osim toga, pri korištenju svoje karte u drugoj državi EU-a kraj nje možete istaknuti samostojeću obavijestpdfEnglish otvorenu na stranici koja je na jeziku ili jezicima koji se govore u državi koju posjećujete.

Prije putovanja u drugu državu EU-a provjerite uvjete koji su na snazi u toj državi.

Odaberite svoju državu

 

Zakonodavstvo EU
Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje