Poslovanje
Posljednji put provjereno : 12/04/2017

Parkirna karta EU-a za osobe s invaliditetom – Poljska

Uvjeti

Parkirna mjesta za osobe s invaliditetom na cestama i parkiralištima označena su simbolom invalidskih kolica.

Pod uvjetom da postupaju vrlo oprezno, vozači s parkirnom kartom za osobe s invaliditetom smiju zanemariti sljedeće znakove:

„zabrana prometa u oba smjera"

„zabranjen ulazak motornih vozila, osim motocikala bez bočne prikolice"

„zabranjen ulazak autobusa"

„zabranjen ulazak motocikala"

„zabranjen ulazak motoriziranih bicikala"

„zabranjeno parkiranje"

„zabranjeno parkiranje neparnim datumima"

„zabranjeno parkiranje parnim datumima"

„područje ograničenja parkiranja"

Navedena odredba primjenjuje se i na:

  • osobe koje upravljaju vozilom kojim se prevozi osoba s parkirnom kartom
  • osobe koje upravljaju vozilom ustanove koja djeluje u području skrbi, rehabilitacije ili obrazovanja osoba s invaliditetom i posjeduje parkirnu kartu ako vozač prevozi osobu znatno smanjene pokretljivosti za koju ta ustanova skrbi
  • vozače vozila s parkirnom kartom izdanom u inozemstvu

Parkiranje na cestama

Ne parkirajte na cestama ako je parkiranje zabranjeno.

Provjerite lokalne uvjete

  • Na cestama gdje se zahtijeva plaćanje smijete parkirati besplatno i bez vremenskog ograničenja, ali samo na mjestima označenima simbolom invalidskih kolica – Provjerite lokalne uvjete

  • Smijete parkirati na obje strane ceste gdje je parkiranje ograničeno na neparne ili parne datume, ali samo ako time ne ometate promet – Provjerite lokalne uvjete

  • Nemojte voziti ni parkirati u pješačkim zonama osim ako je to izričito dopušteno lokalnim povlasticama – Provjerite lokalne uvjete

Parkiranje na parkiralištima

Vozila s istaknutom parkirnom kartom nemaju povlastice. No moguća su lokalna odstupanja – Provjerite lokalne uvjete

Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: