Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Πολωνία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Άτομα που διαθέτουν κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία μπορούν, υπό τον όρο ότι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αγνοούν τις παρακάτω πινακίδες κυκλοφορίας:

«Απαγορεύεται η κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις»

«Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα, με εξαίρεση τα μονοθέσια δίκυκλα»

«Απαγορεύεται η είσοδος σε λεωφορεία»

«Απαγορεύεται η είσοδος σε μοτοποδήλατα»

«Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα ποδήλατα»

«Απαγορεύεται η στάθμευση»

«Απαγορεύεται η στάθμευση στις μονές ημέρες»

«Απαγορεύεται η στάθμευση στις ζυγές ημέρες»

«Χώρος περιορισμένης στάθμευσης».

Η προαναφερθείσα διάταξη ισχύει επίσης για:

  • οδηγούς οχήματος το οποίο μεταφέρει άτομο με αναπηρία
  • οδηγούς οχήματος, το οποίο ανήκει σε ίδρυμα φροντίδας, αποκατάστασης ή εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία, που διαθέτουν κάρτα στάθμευσης, εφόσον μεταφέρουν άτομα ιδιαίτερα μειωμένης κινητικότητας τα οποία τελούν υπό την φροντίδα του ιδρύματος
  • οδηγούς οχήματος με κάρτα στάθμευσης που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό

Στάθμευση στον δρόμο

Μη σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση.

Ελέγξτε τι ισχύει σε κάθε περιοχή

  • Μπορείτε να σταθμεύετε δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου είναι υποχρεωτική η πληρωμή, αλλά μόνο σε θέσεις που επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

  • Μπορείτε να σταθμεύετε σε οποιαδήποτε πλευρά δρόμου όπου η στάθμευση επιτρέπεται τις μονές ή τις ζυγές ημέρες, μόνο εφόσον δεν παρεμποδίζετε την κυκλοφορία - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

  • Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους εκτός αν επιτρέπεται βάσει τοπικών ρυθμίσεων - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων δεν προβλέπουν καμία ευνοϊκή ρύθμιση για οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν τοπικές διαφορές -  Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: