Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Polija

Piemērojamie noteikumi

Ielās un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu.

Personām, kurām ir invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, ar nosacījumu, ka tiek ievērota īpaša piesardzība, atļauts neievērot šādas zīmes:

"Braukt aizliegts" (Zakaz ruchu w obu kierunkach),

"Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot motociklus, braukt aizliegts" (Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych),

"Autobusiem braukt aizliegts" (Zakaz wjazdu autobusów),

"Motocikliem braukt aizliegts" (Zakaz wjazdu motocykli),

"Mopēdiem braukt aizliegts" (Zakaz wjazdu motorowerów),

"Stāvēt aizliegts" (Zakaz postoju),

"Nepāra datumos stāvēt aizliegts" (Zakaz postoju w dni nieparzyste),

"Pāra datumos stāvēt aizliegts" (Zakaz postoju w dni parzyste),

"Ierobežotas stāvēšanas zona" (Strefa ograniczonego postoju).

Minētie noteikumi attiecas arī uz:

  • personām, kas vada automašīnu, kurā pārvadā personu, kas ir invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes turētājs;
  • personām, kas vada automašīnu, kura pieder invalīdu aprūpes, rehabilitācijas vai izglītības iestādei, kas ir invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes turētāja, ja šoferis transportē personu ar ievērojami ierobežotām kustību spējām un ja minētā persona ir attiecīgās iestādes aprūpē;
  • vadītājiem, kuri uzrāda ārzemēs izdotu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti.

Auto novietošana ielās

Nenovietojiet automašīnu ielās, kur stāvēšana ir aizliegta.

Pārbaudiet uz vietas

  • Jums atļauts novietot auto bez maksas un bez laika ierobežojuma maksas stāvvietās, bet tikai vietās, kas apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu. Pārbaudiet uz vietas

  • Jūs drīkstat stāvēt ielas abās pusēs vietās, kur stāvēšana ir aizliegta nepāra un pāra datumos, taču tikai tad, ja neradāt satiksmes traucējumus. Pārbaudiet uz vietas

  • Nebrauciet un nenovietojiet automašīnu stāvēšanai gājēju zonās, ja vien tas nav īpaši atļauts vietējos noteikumos. Pārbaudiet uz vietas

Auto novietošana stāvvietās

Autostāvvietās automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, netiek piemēroti atvieglojumi. Vietējie noteikumi var atšķirties. Pārbaudiet uz vietas

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: