Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Polen

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Du som har parkeringstillstånd får, om du är mycket försiktig, bortse från följande skyltar:

"Trafik förbjuden i båda riktningar"

"Ingen infart för motorfordon, med undantag för tvåhjuliga motorcyklar"

"Ingen infart för bussar"

"Ingen infart för motorcyklar"

"Ingen infart för mopeder"

"Parkering förbjuden"

"Parkering förbjuden på udda datum"

"Parkering förbjuden på jämna datum"

"Område med begränsad parkering"

Bestämmelsen ovan gäller också för följande personer:

  • En person som kör ett fordon som transporterar en person som har ett parkeringstillstånd.
  • En person som kör ett fordon med parkeringstillstånd som hör till en vårdinrättning som arbetar med vård, rehabilitering eller utbildning av funktionsnedsatta personer – om föraren kör en person som har kraftigt nedsatt rörlighet och vårdas på inrättningen.
  • Förare av fordon med ett parkeringstillstånd som utfärdats utomlands.

Parkering på gator

Parkera inte på gator där parkering är förbjuden.

Kontrollera på plats.

  • Du får parkera gratis och hur länge du vill på gator där avgift krävs, men bara på platser med en rullstolssymbol – kontrollera på plats.

  • Du får parkera på båda sidor av gatan där parkering är förbjuden på udda och jämna datum, men bara om det inte utgör något hinder – kontrollera på plats.

  • Kör eller parkera inte på gågator om det inte uttryckligen är tillåtet – kontrollera på plats.

Parkering på bilparkeringar

Det finns inga särskilda förmåner för dig med parkeringstillstånd. Lokala skillnader kan förekomma – kontrollera på plats.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: