Podnikání
Poslední kontrola : 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Polsko

Obecná pravidla

Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem osoby na invalidním vozíku.

Držitelé karty pro osoby se zdravotním postižením nejsou povinni za předpokladu zvýšené ostražitosti dodržovat tyto dopravní značky:

„Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)"

„Zákaz vjezdu motorových vozidel, s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku"

„Zákaz vjezdu autobusů"

„Zákaz vjezdu motocyklů"

„Zákaz vjezdu jízdních kol s přídavným motorem"

„Zákaz stání"

„Zákaz stání v liché dny"

„Zákaz stání v sudé dny"

„Zóna omezeného parkování"

Výše uvedené ustanovení se vztahuje také na:

  • řidiče, který přepravuje držitele této parkovací karty
  • osobu, která řídí vozidlo náležející ústavu, jenž zajišťuje péči, rehabilitaci nebo vzdělávání osobám se zdravotním postižením, a která vlastní tuto parkovací kartu, a to za předpokladu, že řidič převáží osobu se značně omezenou pohyblivostí a tato osoba zůstává v péči příslušného ústavu
  • řidiče vozidla označeného parkovací kartou vydanou v zahraničí

Parkování na komunikacích

Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno.

Podmínky si ověřte přímo na místě.

  • Na silnicích, kde je parkování jinak zpoplatněno, smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení, avšak pouze na místech označených symbolem osoby na invalidním vozíku – ověřte si to však raději přímo na místě.

  • Na komunikacích se zákazem stání v liché i sudé dny můžete zaparkovat na libovolné straně komunikace, pouze pokud netvoříte překážku provozu – ověřte si to však přímo na místě.

  • Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich, pokud to výslovně nepovoluje místní úprava – ověřte si to přímo na místě.

Parkování na parkovištích

Placená parkoviště vozidlům označeným touto parkovací kartou žádné úlevy neposkytují. Podmínky se však mohou v jednotlivých případech lišit – ověřte si to proto přímo na místě.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: