Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Poľsko

Týka sa vás brexit?

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

Držitelia parkovacích preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím môžu za predpokladu, že budú maximálnej opatrní, ignorovať tieto dopravné značky:

Zákaz vjazdu v oboch smeroch

Zákaz vjazdu motorových vozidiel s výnimkou jednostopových motocyklov

Zákaz vjazdu autobusov

Zákaz vjazdu motocyklov

Zákaz vjazdu bicyklov s pomocným motorčekom

Zákaz parkovania

Zákaz parkovania počas nepárnych dní

Zákaz parkovania počas párnych dní

Zóna obmedzeného parkovania

Uvedené ustanovenie sa vzťahuje aj na:

  • vodiča vozidla prepravujúceho držiteľa parkovacieho preukazu,
  • vodiča vozidla patriaceho inštitúcii, ktorá sa zaoberá starostlivosťou, rehabilitáciou alebo vzdelávaním osôb so zdravotným postihnutím, a vlastniaceho parkovací preukaz, ak tento vodič preváža osobu s výrazne zníženou pohyblivosťou a táto osoba je zároveň v starostlivosti danej inštitúcie,
  • vodičov vozidiel s parkovacím preukazom vydaným v zahraničí.

Parkovanie na cestách

Neparkujte na cestách, kde je parkovanie zakázané.

Overte si miestne podmienky

  • Na cestách, kde je parkovanie spoplatnené, môžete parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia, ale iba na miestach označených symbolom invalidného vozíka – overte si miestne podmienky.

  • Môžete parkovať na oboch stranách cesty, kde je parkovanie obmedzené na nepárne a párne dni, ale iba ak svojím vozidlom netvoríte prekážku na ceste – overte si miestne podmienky.

  • Nejazdite ani neparkujte v peších zónach, pokiaľ to miestne pravidlá osobitne neumožňujú – overte si miestne podmienky.

Parkovanie na parkoviskách

Parkoviská neposkytujú zľavy pre vozidlá s parkovacím preukazom. Miestne podmienky sa však môžu líšiť – overte si ich.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: