Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Полша

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка.

Притежателите на карти за паркиране за хора с увреждания могат, при условие че са изключително внимателни, да пренебрегнат следните пътни знаци:

„Забранено е двупосочното движение"

„Забранено е влизането на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош"

„Забранено е влизането на автобуси"

„Забранено е влизането на мотоциклети"

„Забранено е влизането на велосипеди с двигател"

„Забранено е паркирането"

„Забранено е паркирането на нечетни дати"

„Забранено е паркирането на четни дати"

„Зона с ограничено паркиране".

Горепосочената разпоредба важи и за:

  • лице, управляващо автомобил, който превозва притежател на карта за паркиране
  • лице, управляващо автомобил, принадлежащ на институция, която се занимава с грижи, рехабилитация или образование на хора с увреждания, и притежаващо карта за паркиране, ако превозва лице със значително намалена мобилност, което е поверено на грижите на институцията
  • водач на автомобил с карта за паркиране, издадена в друга страна

Паркиране по пътищата

Не паркирайте на пътища, където това е забранено.

Проверете на място

  • Можете да паркирате безплатно и без ограничения във времето на пътища, където се изисква плащане, но само на местата, обозначени със символа за инвалидна количка — проверете на място

  • Можете да паркирате от която и да е страна на пътя на места, където паркирането е забранено на четни или нечетни дати, но само ако не пречите на движението — проверете на място

  • Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони, освен ако това не е изрично позволено — проверете на място

Паркиране на паркинги

Не се предоставят отстъпки на автомобили с карти за паркиране Възможно е на различните места да са в сила различни условия — проверете на място

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: