Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 12/04/2017

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – Polska

Obowiązujące warunki korzystania

Na drogach i parkingach miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego.

Kierowcy posiadający kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych nie muszą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, stosować się do następujących znaków:

„Zakaz ruchu w obu kierunkach"

„Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych"

„Zakaz wjazdu autobusów"

„Zakaz wjazdu motocykli"

„Zakaz wjazdu motorowerów"

„Zakaz postoju"

„Zakaz postoju w dni nieparzyste"

„Zakaz postoju w dni parzyste"

„Strefa ograniczonego postoju"

Przepisy te obowiązują także:

  • kierowców pojazdów, w których przewożone są osoby posiadające kartę parkingową
  • kierowców pojazdów należących do placówek związanych z opieką, rehabilitacją oraz edukacją osób niepełnosprawnych, którzy posiadają kartę parkingową w przypadku przewozu osób, których możliwości samodzielnego poruszania się są znacznie ograniczone i które są pod opieką takich placówek
  • kierowców pojazdów oznaczonych kartą parkingową wydaną za granicą.

Parkowanie na drogach

Zabrania się parkowania w miejscach, w których jest to niedozwolone.

Sprawdź to na miejscu

  • Na płatnych miejscach parkingowych można parkować bezpłatnie i bez ograniczenia czasowego, pod warunkiem że są one oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego – sprawdź to na miejscu.

  • W przypadku miejsc oznaczonych zakazem postoju w dni parzyste lub nieparzyste dozwolone jest parkowanie po dowolnej stronie drogi, pod warunkiem że nie powoduje to utrudnień w ruchu – sprawdź to na miejscu.

  • Zabrania się jazdy lub parkowania w strefach pieszych, z wyjątkiem miejsc, gdzie jest to dozwolone – sprawdź to na miejscu.

Parkowanie na parkingach

Brak specjalnych przywilejów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową. Przepisy lokalne mogą się różnić – sprawdź to na miejscu.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: