Viimati ajakohastatud : 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Poola

Tingimused

Tänavatel ja parklates on puuetega inimeste sõidukitele mõeldud parkimiskohad tähistatud ratastooli sümboliga.

Puuetega inimeste parkimiskaarti omavad isikud võivad äärmise ettevaatlikkuse korral jätta arvesse võtmata järgmisi liiklusmärke:

„Mõlemas suunas liikumise keeld"

„Mootorsõiduki (välja arvatud kaherattalised mootorrattad) sõidu keeld"

„Bussi sõidu keeld"

„Mootorratta sõidu keeld"

„Mootorjalgratta sõidu keeld"

„Parkimine keelatud"

„Parkimine keelatud paaritutel kuupäevadel"

„Parkimine keelatud paaris kuupäevadel"

„Piirangutega parkimise ala"

Eespool nimetatud tingimust kohaldatakse ka järgmiste isikute suhtes:

  • isik, kes juhib sõidukit, millega transporditakse isikut, kellel on parkimiskaart;
  • isik, kes juhib sõidukit, mis kuulub asutusele, mis tegeleb parkimiskaarti omavate puuetega inimeste hooldamise, taastusravi või neile hariduse andmisega, juhul kui juht transpordib märkimisväärselt piiratud liikumisvõimega isikut, kes on nimetatud asutuse hoole all;
  • sõidukijuhid, kes kasutavad välisriigis väljastatud parkimiskaarti;

Parkimine teedel ja tänavatel

Ärge parkige teedel, kus parkimine on keelatud.

Kontrollige piirkonna parkimistingimusi

  • Võite parkida tasuta ja ajapiiranguta teedel, kus parkimine on tasuline, kuid vaid ratastooli sümboliga tähistatud parkimiskohtadel. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

  • Võite parkida mõlemal pool teed, kus parkimine on piiratud paaritutel ja paariskuupäevadel, kuid vaid juhul, kui te ei takista liiklust. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

  • Ärge sõitke ega parkige jalakäijate alal, kui see pole kohalike reeglitega selgelt lubatud. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Parkimine parklates

Parkimiskaardiga sõidukitele eritingimusi ei võimaldata. Kuid erinevates piirkondades võidakse kohaldada erinevaid eeskirju. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: