Nazadnje pregledano : 12/04/2017

Parkirna karta EU za invalide – Poljska

Pogoji parkiranja

Na cestah in parkiriščih so parkirna mesta, rezervirana za invalide, označena s simbolom invalidskega vozička.

Imetnikom parkirne karte za invalide ni treba upoštevati naslednjih prometnih znakov, vendar ob kar največji previdnosti:

Prepovedan promet v obeh smereh

Prepovedan promet za vsa motorna vozila, razen enoslednih motornih koles

Prepovedan promet za avtobuse

Prepovedan promet za motorna kolesa

Prepovedan promet za kolesa z motorjem

Prepovedano parkiranje

Prepovedano parkiranje ob lihih dnevih

Prepovedano parkiranje ob sodih dnevih

Območje omejenega parkiranja

Zgornja določba se uporablja tudi za:

  • osebo, ki v vozilu prevaža osebo s parkirno karto za invalide
  • osebo, ki vozi vozilo ustanove, ki se ukvarja z nego, rehabilitacijo in izobraževanjem invalidov in je imetnica parkirne karte, če je v vozilu oseba z zmanjšano mobilnostjo iz take ustanove
  • voznika vozila, označenega s parkirno karto za invalide, izdano v tujini

Parkiranje ob cesti

Ne parkirajte ob cesti, kjer je parkiranje prepovedano.

Preverite v kraju.

  • Ob cesti, kjer je plačilo parkirnine sicer obvezno, lahko parkirate brezplačno in neomejeno dolgo, vendar samo na prostorih, označenih s simbolom invalidskega vozička. – Preverite v kraju

  • Parkirate lahko na obeh straneh ceste, kjer je parkiranje omejeno ob sodih in lihih dnevih, vendar samo če ne ovirate drugih udeležencev v prometu. – Preverite v kraju

  • Ne vozite in ne parkirajte v območjih za pešce, razen če krajevni predpisi to posebej dovoljujejo. – Preverite v kraju

Parkiranje na parkirišču

Za vozila, označena s parkirno karto za invalide, ne veljajo posebne ugodnosti. Krajevni predpisi se lahko razlikujejo. – Preverite v kraju

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: