Nazadnje pregledano: 26/08/2022

Poslovne skrivnosti

Dragocene informacije v zvezi s tehnologijo ali katerimkoli drugim vidikom poslovne dejavnosti je mogoče zaščititi kot poslovno skrivnost pod naslednjimi pogoji:

Katere informacije je mogoče zaščititi kot poslovno skrivnost

Poslovne skrivnosti lahko zajemajo številne informacije in znanje, ki jih ni mogoče ustrezno zaščititi s patenti, denimo

Informacije, zaščitene kot poslovna skrivnost, lahko obsegajo dolgoročno strateške podatke, denimo recepture ali kemične spojine, ali kratkoročne podatke, npr. rezultate tržne študije, blagovno znamko, ceno in datum uvedbe novega izdelka ali ceno, ponujeno v okviru javnega razpisa.

Kaj zajema varovanje poslovnih skrivnosti

Poslovna skrivnost ne zagotavlja izključne pravice (Imetnik intelektualne lastnine lahko drugim prepove uporabo zadevne intelektualne lastnine.) nad zadevno informacijo. Oseba, ki pride do enake informacije, jo lahko prosto uporablja.

Kljub temu ste zaščiteni pred neupravičenim ravnanjem: npr. kadar nekdo brez vašega dovoljenja dostopa do dokumentov, jih kopira za osebno uporabo ali jih daje komu drugemu. Vaše pravice so zaščitene tudi v primeru kršitve sporazuma o nerazkrivanju informacij in razkritju informacij tretji osebi.

V primeru neupravičenega ravnanja ste upravičeni do odškodnine in drugih pravnih sredstev. Sodišče lahko z odločbo tretji osebi, ki je nezakonito pridobila, uporabila ali razkrila poslovno skrivnost, prepove uporabo zadevne poslovne skrivnosti ali njeno nadaljnje razkrivanje.

Več informacij je na voljo na spletni strani o poslovnih skrivnostih en evropske službe za pomoč glede pravic intelektualne lastnine en .

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Pravice intelektualne lastnine – evropska služba za pomoč

Brezplačno svetovanje in izobraževanje o upravljanju intelektualne lastnine pri projektih, ki jih sofinancira EU, in pri transnacionalnih poslovnih projektih

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: