Nazadnje pregledano: 26/08/2022

Trženje intelektualne lastnine

Če ste lastnik intelektualne lastnine, lahko pravice uporabe podelite drugi pravni osebi (Posameznik, podjetje ali drug subjekt, ki ima zakonite pravice in prevzema obveznosti), t. i. licenciranje intelektualne lastnine. Prihodek lahko ustvarite tudi s prodajo intelektualne lastnine oziroma podeljevanjem ali prenosom pravic intelektualne lastnine.

Pred pogajanji o licenčni pogodbi ali pogodbi o prenosu pravic intelektualne lastnine

Včasih je koristno, da nekatere informacije ostanejo zaupne, denimo:

Za ta namen je treba z morebitnim pridobiteljem ali prevzemnikom licence skleniti sporazum o nerazkritju (Pisni sporazum, ki določa, da prejemnik informacij le-teh ne sme razkriti tretjim osebam).

Lahko tudi zberete in ocenite informacije o svoji intelektualni lastnini in jih predložite v skrben pregled – temeljito preučitev vseh vidikov v zvezi z vašo intelektualno lastnino.

Licenciranje intelektualne lastnine

Kot imetnik intelektualne lastnine lahko z drugim subjektom sklenete licenčno pogodbo, ki pridobitelju licence omogoča, da uporablja vašo intelektualno lastnino. Lahko imate enega samega (izključna licenca) ali več pridobiteljev licence. Če ponudite več licenc, so te lahko odprte ali omejene na določene gospodarske panoge ali geografska območja (na primer: franšizing).

V zameno ste (kot dajalec licence) plačani za izdajo dovoljenja, običajno v obliki „licenčnin", opredeljenih kot odstotek prodaje. Lahko tudi omejite uporabo intelektualne lastnine (geografski obseg, področje uporabe itd.).

V tem primeru kot dajalec licence:

Čeprav je treba licenčno pogodbo pripraviti s pomočjo odvetnikovin strokovnjakov za intelektualno lastnino, se je treba še pred podpisom pogodbe pogajati in dogovoriti o nekaterih ključnih klavzulah.

Kako pripraviti licenčno pogodbo 

Pri pripravi licenčne pogodbe je treba najmanj:

V nekaterih državah EU morate registrirati licenčno pogodbo, običajno pri nacionalnem en uradu za intelektualno lastnino.

Več informacij v informativnem pregledu licenčnih pogodb en evropske službe za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine en .

Prenosi: prodaja patentov, blagovnih znamk in druge intelektualne lastnine

Pravice intelektualne lastnine (patent, blagovna znamka, avtorska pravica itd.) lahko prenesete. Prenesete lahko vse pravice za intelektualno lastnino, katere imetnik ste.

Po dokončnem prenosu pravic intelektualne lastnine za to intelektualno lastnino ne boste več odgovorni (denimo pristojbina za podaljšanje). Prav tako ne boste imeli koristi zaradi morebitnega poslovnega uspeha izdelka ali storitve.

Razen če je to izrecno dovoljeno v pogodbi o prenosu pravic, zadevne intelektualne lastnine ne boste mogli naprej uporabljati (izum, blagovna znamka itd.), in sicer tako dolgo, dokler je zaščitena.

Kako pripraviti pogodbo o prenosu

Glej tudi

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Pravice intelektualne lastnine – evropska služba za pomoč

Brezplačno svetovanje in izobraževanje o upravljanju intelektualne lastnine pri projektih, ki jih sofinancira EU, in pri transnacionalnih poslovnih projektih

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: