Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 14/06/2022

Potne listine za družinske člane, ki niso državljani EU

Koronavirus: Varno nadaljevanje potovanj

Potovanje v EU z družinskimi člani, ki niso državljani EU

Po pravilih EU lahko z najbližjimi družinskimi člani (zakonec, otroci, vzdrževani starši ali stari starši, ki niso državljani EU) potujete v državo EU, katere državljan niste. V drugi državi EU, kamor ste se preselili, se vam lahko tudi pridružijo. Ta pravila se uporabljajo tudi za registriranega partnerja, ki ni državljan EU, če država, v katero potujete, registrirana partnerstva šteje za enakovredna zakonski zvezi.

Drugi člani razširjene družine, ki niso državljani EU, – sorojenci, bratranci, sestrične, tete, strici, kakor tudi vaš registrirani partner, ki ni državljan EU (v državah, kjer se registrirana partnerstva ne štejejo za enakovredna zakonski zvezi), – so lahko pod nekaterimi pogoji upravičeni do olajšanega vstopa v državo, kadar potujejo z vami ali se vam pridružijo v drugi državi EU. Države EU niso dolžne samodejno podeliti te pravice, vendar morajo vašo prošnjo vsaj obravnavati.

S seboj morajo imeti veljaven potni list in, odvisno od države, iz katere prihajajo, morda tudi vstopni vizum.

Državljani številnih držav (glej Prilogo II) ne potrebujejo vizuma za obisk EU, ki traja tri mesece ali manj. Seznam držav, katerih državljani in državljanke potrebujejo vizume za potovanje na Irsko, se nekoliko razlikuje od seznama za potovanje v druge države EU.

Pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero potujete, vnaprej preverite, katere dokumente potrebujejo vaši družinski člani, ki niso državljani EU, za prestop meje.

Več o pravici do prebivanja družinskih članov, ki niso državljani EU, če se z vami preselijo v drugo državo EU.

Ali družinski člani, ki niso državljani EU, potrebujejo vizum?

Vaši družinski člani, ki niso državljani EU, lahko prek spodnjega orodja preverijo, ali potrebujejo vstopni vizum za državo, v katero potujejo:

Ali je dokument za prebivanje izdala druga država EU?

Če kot družinski član državljana EU nimate dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala država EU, ali dokumenta za prebivanje, ki ga je izdala država EU:

Katera država EU je izdala vaše dovoljenje za prebivanje?

Katera država EU je izdala vaš dokument za prebivanje?

V katero državo EU potujete?

V katero državo EU potujete?

V katero državo EU potujete?

V katero državo EU potujete?

Vaše dovoljenje za prebivanje je izdala država schengenskega območja in potujete v državo schengenskega območja

Vaše dovoljenje za prebivanje je izdala država schengenskega območja in potujete v državo zunaj schengenskega območja

Opozorilo

Če imate kot družinski član državljana EU dovoljenje za prebivanje in ne spremljate ali se ne pridružujete zakonskemu partnerju/partnerju, ki je državljan EU, v državi zunaj schengenskega območja, morate zaprositi za vstopni vizum za to državo.

Praktični primer

Imetniki dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU ne potrebujejo vizuma, če potujejo z državljanom EU

Kitajka Ying je poročena z nemškim državljanom, s katerim živita na Finskem, in ima dovoljenje za prebivanje na Finskem za družinskega člana državljana EU. Ying želi z možem jeseni odpotovati na počitnice v Romunijo. Ker potuje z možem in ima veljaven potni list in dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU, za potovanje v Romunijo ne potrebuje vstopnega vizuma.

Vaše dovoljenje za prebivanje je izdala država zunaj schengenskega območja in potujete v državo schengenskega območja

Opozorilo

Če imate kot družinski član državljana EU dovoljenje za prebivanje in ne spremljate ali se ne pridružujete zakonskemu partnerju/partnerju, ki je državljan EU, v državi schengenskega območja, morate zaprositi za vstopni vizum za to državo.

Izjema za Švico

Če potujete v Švico z dovoljenjem za prebivanje za družinskega člana, ki ni državljan EU, in ki ga izda država zunaj schengenskega območja, boste potrebovali vizum – to velja, če potujete sami, skupaj z vašim zakonskim partnerjem/partnerjem EU ali če se mu pridružite v Švici.

Vaše dovoljenje za prebivanje je izdala država zunaj schengenskega območja in potujete v državo zunaj schengenskega območja

Opozorilo

Če imate kot družinski član državljana EU dovoljenje za prebivanje in ne spremljate ali se ne pridružujete zakonskemu partnerju/partnerju, ki je državljan EU, v državi zunaj schengenskega območja, morate zaprositi za vstopni vizum za to državo.

Dovoljenje za prebivanje je izdala država schengenskega območja v standardnem formatu v skladu s pravili EU in potujete v državo schengenskega območja ali pa je bil dokument za prebivanje izdan v nestandardnem formatu, ki je priglašen pri EU in objavljen na spletu v Javnem registru pravih osebnih dokumentov in potnih listin na spletu.

Dovoljenje za prebivanje je izdala država schengenskega območja v standardnem formatu v skladu s pravili EU in potujete v državo zunaj schengenskega območja ali pa je bil dokument za prebivanje izdan v nestandardnem formatu, ki je priglašen pri EU in objavljen na spletu v Javnem registru pravih osebnih dokumentov in potnih listin na spletu.

Praktični primer

Tudi če imate nacionalno dovoljenje za prebivanje, potrebujete vstopni vizum za potovanje v državo zunaj schengenskega območja

Nigerijka Joyce živi na Nizozemskem z možem Luukom, ki je nizozemski državljan. Ker je družinska članica nizozemskega državljana, so Joyce izdali nizozemsko dovoljenje za prebivanje na Nizozemskem. Zdaj se želi pridružiti možu, ki odhaja na službeno pot v Dublin. Ker Irska ni del schengenskega območja, mora Joyce pred potovanjem v Dublin zaprositi za vstopni vizum.

Vaše dovoljenje za prebivanje je izdala država zunaj schengenskega območja in potujete v državo schengenskega območja

Vaše dovoljenje za prebivanje je izdala država zunaj schengenskega območja in potujete v državo zunaj schengenskega območja

Vloga za vstopni vizum za kratkoročno bivanje do 90 dni

Če družinski člani, ki niso državljani EU, potrebujejo vstopni vizum, morajo vložiti vlogo za izdajo vizuma pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero želijo potovati. Če bodo potovali z vami ali se vam pridružili v drugi državi EU, bo vizum izdan hitro in brezplačno:

Opozorilo

Družinski član, ki ni državljan EU, mora v vlogi za izdajo vizuma jasno navesti, da zaproša za vstopni vizum za družinskega člana mobilnega državljana EU. Če to v vlogi ni dovolj jasno navedeno, mu lahko izdajo napačno vrsto vizuma, ki ga je treba plačati.

Vloga za izdajo vizuma – dokazila

Družinski član, ki ni državljan EU, mora vlogi za izdajo vizuma priložiti naslednje dokumente:

Seznam je omejen: od družinskih članov, ki niso državljani EU, se ne sme zahtevati nobenih drugih dodatnih dokazil.

(Vizum, ki ga izda država schengenskega območja, velja za vse države tega območja.)

Opozorilo

Če prebivate zunaj EU in vas v matično državo EU spremljajo oz. potujejo z vami družinski člani, ki niso državljani EU, se čezmejna pravila EU nujno ne uporabljajo in pristojni organi lahko zahtevajo plačilo vizumske takse.

Prihod na mejo brez vstopnega vizuma

Vedno je bolje, če se družinski člani, ki niso državljani EU, pravočasno pozanimajo, ali imajo vse potrebne dokumente, preden se odpravijo na pot.

Če pa že prispejo na mejo s potnim listom, vendar brez vstopnega vizuma, jim morajo mejni organi omogočiti, da na drug način dokažejo, da so družinski člani mobilnega državljana EU. To lahko storijo z dokazilom o svoji istovetnosti in o sorodstvenem razmerju z državljanom EU (poročni ali rojstni list) in dokazilom, da se pridružujejo državljanu EU ali ga spremljajo (potrebno je dokazilo, da državljan EU že prebiva v državi, v katero želijo vstopiti). Če to dokažejo, jim morajo vizum izdati takoj.

V nasprotnem primeru se lahko obrnete na našo službo za pomoč .

Zavrnitev vstopa v državo

Država EU lahko v zelo redkih primerih vam ali vašim družinskim članom zavrne vstop zaradi zagotovitve javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja.

V takem primeru morajo organi dokazati, da vi (ali vaši družinski člani) predstavljate resnično, takojšnjo in dovolj resno grožnjo.

Upravičeni ste do odločbe v pisni obliki, v kateri so navedeni vsi razlogi za zavrnitev vstopa ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Več o postopkih za vstop v EU en es fr

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: