Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 28/02/2017

Razveza in ločitev

Nacionalna zakonodaja vsake posamezne države EU določa razloge, na podlagi katerih lahko zahtevate razvezo oz. ločitev, in ustrezne postopke. Pravila se sicer med državami EU močno razlikujejo.

Vendar pa v primerih, ki zadevajo dve ali več držav članic nekatera pravila EU določajo, katera država bo imela sodno pristojnost (denimo, ker zakonca prebivata v različnih državah ali imata različni državljanstvi).

V kateri državi vložiti predlog za razvezo oz. ločitev

Razvezo zakona oz. ločitev lahko zahtevata bodisi oba partnerja skupaj ( sporazumna razveza) bodisi en sam.

Predlog za razvezo lahko vložite na sodišču države:

 • v kateri prebivata,
 • v kateri sta nazadnje prebivala skupaj– če eden od vaju še naprej prebiva v tej državi,
 • v kateri prebivate vi ali vaš zakonski partner – če gre za sporazumno razvezo,
 • v kateri prebiva vaš zakonski partner,
 • v kateri prebivate:
  • če tam živite vsaj 6 mesecev pred vložitvijo zahtevka in
  • ste državljan te države.

  Če vlagatelj zahtevka ni državljan te države, lahko v njej vloži zahtevek, če je tam prebival vsaj eno leto.

 • sta oba zakonca državljana te države.

Sodišče, pristojno za razvezo, je prvo sodišče, ki izpolnjuje zgornje pogoje in pri katerem ste vložili zahtevek za razvezo.

Sodišče države EU, ki izda odločbo o ločitvi, je pristojno tudi za dokončno razvezo zakona (če je to v skladu z nacionalno zakonodajo).

Pristojno sodišče odloča tudi o vprašanjih v zvezi s starševsko skrbjo, če otrok prebiva v tej državi.

Kateri predpisi se uporabljajo ob razvezi oz. ločitvi

Katera država bo imela sodno pristojnost, kadar imata zakonca različni državljanstvi oz. prebivata v drugi državi EU

V primerih, ki zadevajo dve ali več držav EU se v postopku razveze uporablja zakonodaje, ki ni nujno zakonodaja države, v kateri ste vložili zahtevo za razvezo.

Doslej je 16 držav članic EU sprejelo enotna pravila, ki določajo, katero pravo se uporablja v postopkih čezmejne razveze: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija, Slovenija in Španija.

V naslednjih 16 državah se lahko pri razvezi zakonca dogovorita o uporabi prava države:

 • v kateri živita,
 • v kateri sta nazadnje prebivala skupaj – če eden od njiju še naprej prebiva v tej državi,
 • katere državljan je eden od njiju,
 • v kateri ste vložili zahtevek za razvezo.

Če se zakonca ne moreta dogovoriti, bo sodišče v teh 16 državah uporabilo pravo države:

 • v kateri živita,
 • če to ni mogoče, v kateri sta nazadnje živela skupaj (če sta tam živela vsaj eno leto pred vložitvijo zahtevka na sodišču),
 • če to ni mogoče, katere državljana sta,
 • če to ni mogoče, v kateri sta vložila predlog za razvezo.

Če ste zahtevek za razvezo vložili v drugi državi EU in vas zanima, katero pravo se uporablja v vašem primeru in kakšne so posledice, priporočamo, da se obrnete na izkušenega odvetnika.

Priznavanje razvez in ločitev v tujini

Odločba o razvezi ali ločitvi, ki jo izda sodišče ene države EU, se samodejno priznava v drugih državah EU brez posebnega postopka.

Izjema: Danska

Pravila EU o razvezi in ločitvi, denimo glede določitve pristojnosti in priznavanja, ne veljajo za Dansko.

Postopki za razvezo zakonske zveze po državah:

Izberite državo:

Praktični primer

Razveza brez sporazumnega dogovora – pristojnost države, v kateri je par nazadnje prebival skupaj

Irsko-francoska zakonca Jack in Marie sta skupaj živela na Irskem.

Jack je uspel dobiti zanimivo in dobro plačano delo v Franciji, zato se je preselil tja. Po enem mesecu v Franciji je vložil zahtevo za ločitev na Irskem.

To je bilo mogoče, ker je par nazadnje skupaj živel na Irskem, Marie pa je tam še vedno imela prebivališče.

Zakonodaja EU
 • Pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko skrbjo čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje