Nazadnje pregledano: 12/05/2022

Razveza in ločitev

Nacionalna zakonodaja vsake posamezne države EU določa razloge, na podlagi katerih lahko zahtevate razvezo oz. ločitev, in ustrezne postopke. Pravila se sicer med državami EU močno razlikujejo.

Vendar pa v primerih, ki zadevajo dve ali več držav članic nekatera pravila EU določajo, katera država bo imela sodno pristojnost (denimo, ker zakonca prebivata v različnih državah ali imata različni državljanstvi).

V kateri državi vložiti predlog za razvezo oz. ločitev

Razvezo zakona oz. ločitev lahko zahtevata bodisi oba partnerja skupaj (sporazumna razveza) bodisi en sam.

Predlog za razvezo lahko vložite na sodišču države:

Sodišče, pristojno za razvezo, je prvo sodišče, ki izpolnjuje zgornje pogoje in pri katerem ste vložili zahtevek za razvezo.

Sodišče države EU, ki izda odločbo o ločitvi, je pristojno tudi za dokončno razvezo zakona (če je to v skladu z nacionalno zakonodajo).

Pristojno sodišče odloča tudi o vprašanjih v zvezi s starševsko skrbjo, če otrok prebiva v tej državi.

Kateri predpisi se uporabljajo ob razvezi oz. ločitvi

Katera država bo imela sodno pristojnost, kadar imata zakonca različni državljanstvi oz. prebivata v drugi državi EU

V primerih, ki zadevajo dve ali več držav EU se v postopku razveze uporablja zakonodaje, ki ni nujno zakonodaja države, v kateri ste vložili zahtevo za razvezo.

Doslej je 17 držav članic EU sprejelo enotna pravila, ki določajo, katero pravo se uporablja v postopkih čezmejne razveze: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Estonija, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija, Slovenija in Španija.

V naslednjih 17 državah se lahko pri razvezi zakonca dogovorita o uporabi prava države:

Če se zakonca ne moreta dogovoriti, bo sodišče v teh 17 državah uporabilo pravo države:

Če ste zahtevek za razvezo vložili v drugi državi EU in vas zanima, katero pravo se uporablja v vašem primeru in kakšne so posledice, priporočamo, da se obrnete na izkušenega odvetnika.

Priznavanje razvez in ločitev v tujini

Odločba o razvezi ali ločitvi, ki jo izda sodišče ene države EU, se samodejno priznava v drugih državah EU brez posebnega postopka.

Opozorilo

Izjema: Danska

Pravila EU o razvezi in ločitvi, denimo glede določitve pristojnosti in priznavanja, ne veljajo za Dansko.

Postopki razveze po državah EU.

Izberite državo:

 • Avstrijaatsl
 • Belgijabesl
 • Bolgarijabgsl
 • Hrvaškacrsl
 • Cipercysl
 • Češkaczsl
 • Danskadken
 • Estonijaeesl
 • Finskafisl
 • Francijafrsl
 • Nemčijadesl
 • Grčijagrsl
 • Madžarskahusl
 • Irskaiesl
 • Italijaitsl
 • Latvijalvsl
 • Litvaltsl
 • Luksemburglusl
 • Maltamtsl
 • Nizozemskanlsl
 • Poljskaplsl
 • Portugalskaptsl
 • Romunijarosl
 • Slovaškasksl
 • Slovenijasisl
 • Španijaessl
 • Švedskasesl

Praktični primer

Razveza brez sporazumnega dogovora – pristojnost države, v kateri je par nazadnje prebival skupaj

Irsko-francoska zakonca Jack in Marie sta skupaj živela na Irskem.

Jack je uspel dobiti zanimivo in dobro plačano delo v Franciji, zato se je preselil tja. Po enem mesecu v Franciji je vložil zahtevo za ločitev na Irskem.

To je bilo mogoče, ker je par nazadnje skupaj živel na Irskem, Marie pa je tam še vedno imela prebivališče.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: