Nazadnje pregledano: 11/07/2022

Uradni pravdni postopek za potrošnike

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Kdaj

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti se uporablja pri terjatvah do osebe, organizacije ali podjetja s sedežem v drugi državi EU, ki znašajo največ 5 000 evrov.

Opozorilo

Ta postopek se ne uporablja za terjatve na Danskem.

Uporabimo ga lahko za povračilo denarja za blago in storitve. Izterjamo lahko povračilo za okvarjen izdelek, ki smo ga kupili v drugi državi EU ali na spletu od osebe, ki živi v drugi državi EU. Za vložitev zahtevka ne potrebujemo odvetnika.

Opozarjamo, da se postopek ne uporablja za nekatere civilne in gospodarske zadeve, vključno za:

Kako

Postopek v sporih majhne vrednosti poteka večinoma pisno. Če želite vložiti zahtevek za terjatev, morate izpolniti obrazec AOdpri na zunanji povezavi in priložiti dokazila za svoj zahtevek. Izpolnjen obrazec je treba skupaj z dokazili, denimo potrdili o prejemu ali računi, oddati pristojnemu sodišču bodisi v domači državi bodisi v zadevni drugi državi EU.

Poiščite pristojno sodišče in preverite pravila, ki v državi sodišča urejajo vložitev zahtevka.

Opozorilo

Vrednost vaše terjatve ne sme preseči 5 000 evrov, vključno z obrestmi in stroški.

Ko sodišče prejme vaš zahtevek, preveri obrazec in dokazila ter preveri, ali vaš zahtevek sodi v okvir postopka. Če sodišče meni, da manjkajo nekatere bistvene informacije, vas lahko zaprosi, da izpolnite obrazec BOdpri na zunanji povezavi.

Če zadeva sodi v prodročje uporabe postopka v sporih majhne vrednosti, sodišče kontaktira toženo stranko (osebo, od katere terjate povračilo). Tožena stranka mora odgovoriti v 30 dneh.

V 30 dneh po prejemu odgovora tožene stranke (če ta odgovori) bo sodišče bodisi:

Izvršba

Odločba sodišča je samodejno priznana v drugih državah EU. Vendar se lahko v primeru, da tožena stranka ne ravna v skladu s sodno odločbo, obrnete na pristojne organe za izvršbo v njeni državi.

Predložiti boste morali:

Organi za izvršbo bodo sodno odločbo uveljavili v skladu z nacionalnimi predpisi.

Stroški postopka

Običajno je treba plačati sodno takso, ki vam jo v primeru uspešno rešene zadeve povrnejo. Znesek je odvisen od države sodišča.

Več informacij o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti je na voljo na portalu e-pravosodje.

Evropski plačilni nalog (postopek)

Kdaj

Za izterjavo denarja iz druge države EU se lahko uporabi evropski plačilni nalog. Postopek se uporablja za nesporne zahtevke v civilnih in gospodarskihzadevah , kadar je bila denimo zadeva že rešena na sodišču s soglasjem dolžnika.

Opozorilo

Ta postopek se ne uporablja za terjatve na Danskem.

Kako

Evropski plačilni nalog je v celoti pisni postopek, zato vam ni treba iti na sodišče.

Najprej morate izpolniti obrazec AOdpri na zunanji povezavi, v katerega vpišete vse podatke o zadevnih strankah v postopku, naravi in znesku terjatve. Izpolnjen obrazec je treba poslati pristojnemu sodišču.

Sodišče nato preveri vaši terjatev. Če vaša zadeva sodi v področje uporabe postopka za evropski plačilni nalog, bo sodišče izdalo evropski plačilni nalog v 30 dneh.

Opozorilo

Na Madžarskem izdajajo evropski plačilni nalog notarji, v vseh drugih državah EU pa ga izdajajo sodišča.

Izvršba

Ko dolžnik (oseba, od katere terjate denar) prejme evropski plačilni nalog, ga mora v 30 dneh bodisi sprejeti bodisi izpodbijati.

Če dolžnik izpodbija evropski plačilni nalog, se zadeva začne reševati na sodišču po rednem civilnem postopku in v skladu z nacionalno zakonodajo. Če ugovora ni, je evropski plačilni nalog samodejno izvršljiv.

Za izvršbo naloga pošljite kopijo evropskega plačilnega naloga in po potrebi prevod organom za izvršbo v ustrezni državi EU.

Več informacij o evropskem plačilnem nalogu je na voljo na portalu e-pravosodje.

Uradni sodni postopek

Če menite, da so kršene pravice, ki jih imate po zakonodaji EU, in se odločite za uradni sodni postopek, imate pravico do:

Tudi kadar ima ponudnik storitve ali trgovec sedež v tujini, lahko zahtevate obravnavo v svoji domači državi, če podjetje komercialno ali poklicno deluje v vaši državi ali za vašo državo.

Če ne zmorete stroškov uradnega pravdnega postopka, ste upravičeni do pravne pomoči. Izpolniti morate obrazec za vlogo za pravno pomoč v drugi državi EU in ga oddati na svojem domačem sodišču, to pa ga bo poslalo pristojnemu sodišču v drugi državi EU.

Opozorilo

Ta vseevropska pravila ne veljajo za Dansko, vendar je sklenjenih več sporazumov, ki v nekaterih primerih omogočajo oddajo vloge za pravno pomoč.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: