Laatste controle: 11/07/2022

Juridische stappen voor consumenten

Europese procedure voor geringe vorderingen

Wanneer?

De Europese procedure voor geringe vorderingen is bestemd voor vorderingen van maximaal 5000 euro op een persoon, organisatie of bedrijf in een ander EU-land.

Waarschuwing

De procedure is niet toepasbaar bij vorderingen in Denemarken.

U kunt de procedure gebruiken om terugbetaling van goederen of diensten te vragen, bijvoorbeeld voor een product dat u in een ander EU-land in een winkel of online gekocht heeft en dat stuk blijkt te zijn. U hoeft hiervoor dan geen advocaat in de arm te nemen.

De procedure kan in bepaalde gevallen niet worden gebruikt, zoals bij

Hoe?

De procedure verloopt bijna geheel schriftelijk. Om uw vordering in te dienen, moet u formulier ADeze link brengt u naar een andere website invullen, en zoveel mogelijk aanvullende informatie en documenten toevoegen. Daarna moet u het formulier samen met de bijlagen, zoals kwitanties of factoren, indienen bij een van de bevoegde rechtbanken in uw eigen land of in het andere betrokken EU-land.

Zoek een bevoegde rechtbankDeze link brengt u naar een andere website en ga na hoe u uw vordering moet indienen in het land waar de rechtbank gevestigd is.

Waarschuwing

Het gevorderde bedrag mag niet hoger zijn dan 5000 euro, exclusief rente en kosten.

Zodra u uw vordering heeft ingediend controleert de rechtbank het formulier en de bijlagen, en besluit zij of uw zaak in aanmerking komt voor de procedure voor geringe vorderingen. Als er informatie ontbreekt, kan de rechtbank u vragen om formulier BDeze link brengt u naar een andere website in te vullen.

Komt uw zaak inderdaad in aanmerking voor deze procedure, dan neemt de rechtbank contact op met de andere partij (de verweerder) die verplicht is te reageren. De verweerder heeft 30 dagen om te reageren.

Binnen 30 dagen na de reactie van de verweerder (voor zover deze antwoordt)

Uitvoering

De uitspraak van de rechtbank wordt automatisch in de andere EU-landen erkend . Als de tegenpartij de uitspraak niet opvolgt, kunt u contact opnemen met de uitvoeringsinstanties in het land van de verweerder.

U dient de volgende documenten voor te leggen:

De uitvoeringsinstanties zullen dan de uitspraak ten uitvoer leggen.

Gerechtskosten

Meestal moet u griffierecht of gerechtskosten betalen. U krijgt dat geld terug als u uw zaak wint. De kosten zijn afhankelijk van het land waar de rechtbank ligt.

Meer informatie over de Europese procedure voor geringe vorderingen vindt u op het e-justitieportaal.

Europees betalingsbevel

Wanneer?

U kunt gebruik maken van het Europees betalingsbevel om te zorgen dat financiële vorderingen uit een ander EU-land daadwerkelijk betaald worden. Het kan worden gebruikt voor burgerlijke en handelsvorderingen waarbij uw vordering niet wordt betwist, bijvoorbeeld als de zaak al voor de rechter is geweest of de schuldenaar zijn schuld heeft erkend.

Waarschuwing

Deze procedure kan niet worden gebruikt voor vorderingen in Denemarken.

Hoe?

Bij het Europees betalingsbevel verloopt de procedure geheel schriftelijk, dus u hoeft ervoor niet naar de rechtbank.

Om de procedure te starten, moet u formulier ADeze link brengt u naar een andere website invullen. U dient de gegevens van de partijen te vermelden, evenals de aard en de hoogte van de vordering. Daarna moet u het formulier naar een bevoegde rechtbank sturen.

De rechtbank controleert uw vordering. Als uw zaak in aanmerking komt voor de procedure voor het Europees betalingsbevel, moet de rechtbank binnen 30 dagen een Europees betalingsbevel uitvaardigen.

Waarschuwing

In Hongarije wordt het Europees betalingsbevel niet door de rechtbank, maar door een notaris uitgevaardigd.

Uitvoering

Vanaf de datum van ontvangst van het Europees betalingsbevel heeft de schuldenaar 30 dagen om uw vordering te aanvaarden of te betwisten.

Als hij het verweer aantekent, wordt uw zaak volgens het gewone nationale burgerlijke procesrecht voortgezet en behandeld. Volgt er geen verweer, dan wordt het Europees betalingsbevel automatisch uitvoerbaar.

Heeft u hulp nodig bij de uitvoering, stuur dan een kopie van het Europees betalingsbevel en zo nodig een vertaling naar de uitvoeringsinstanties in het desbetreffende EU-land.

Meer informatie over het Europees betalingsbevel vindt u op het e-justitieportaal.

Formele rechtszaak

Als u denkt dat uw EU-rechten niet gerespecteerd zijn en u besluit een formele rechtszaak aan te spannen, heeft u recht op:

Zelfs als de verkoper of dienstverlener in het buitenland gevestigd is, kunt u de zaak in eigen land laten voorkomen als het bedrijf daar commercieel of professioneel actief is.

Als u zich geen rechtszaak kunt veroorloven, dan heeft u recht op rechtsbijstand. Daarvoor moet u een aanvraag voor rechtsbijstand in een ander EU-land invullen en bij uw lokale rechtbank indienen. De rechtbank stuurt het dan door naar de bevoegde rechtbank in het andere EU-land.

Waarschuwing

Deze EU-regels zijn niet van toepassing in Denemarken, Maar misschien heeft uw land wel een aparte regeling met Denemarken over het aanvragen van rechtsbijstand.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: