Laatste controle: 06/01/2023

Reisdocumenten voor EU-burgers

Coronavirus: Intrekking van de reisbeperkingen

Als u EU-burger bent, hoeft u uw identiteitskaart of paspoort niet te laten zien als u van het ene naar het andere Schengenland reist.

Alleen de grenscontroles zijn afgeschaft binnen de Schengenzone en . Het blijft dus raadzaam om altijd een identiteitsbewijs mee te nemen, zodat u zo nodig kunt bewijzen wie u bent (als de politie u dat vraagt, als u het vliegtuig neemt enz.). Elk Schengenland mag immers nationale regels vaststellen die iedereen verplichten om op zijn grondgebied altijd een identiteitsbewijs op zak te hebben.

Een rijbewijs, bankkaart of iets dergelijks wordt niet aanvaard als geldig reisdocument of identiteitsbewijs.

Waarschuwing

Volgens de Schengenregels mag een lidstaat opnieuw tijdelijke grenscontroles uitvoeren in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de openbare orde of de nationale veiligheid in gevaar is.

Gedetailleerde informatie en en de lijst van landen die tijdelijk grenscontroles uitvoeren. Zorg dat u een identiteitsbewijs of een paspoort bij zich heeft als u naar deze landen reist. Ook onder normale omstandigheden kan u gevraagd worden uw identiteitsbewijs of paspoort te laten zien.

De volgende landen maken deel uit van de Schengenzone:

De volgende EU-landen maken geen deel uit van de Schengenzone:

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Bulgarije, Cyprus, Ierland, Roemenië.

Bij reizen van of naar een niet-Schengenland moet u een geldig identiteitsbewijs of paspoort laten zien. Als u naar een van die landen wilt reizen, moet u tijdig nakijken welke documenten u precies nodig hebt.

Voorbeeld

Lars is een Zweed en is op vakantie in Spanje. Hij heeft alleen zijn bankkaart meegenomen, die in Zweden wordt aanvaard als identiteitsbewijs.

Maar als de Spaanse autoriteiten willen nagaan wie hij is, kan hij in de problemen komen, want Spanje erkent alleen identiteitsbewijzen en paspoorten die door een nationale overheid zijn verstrekt.

Wat is een geldig identiteitsbewijs in uw land?

Weigering van toegang

In uitzonderlijke gevallen kan een EU-land u of uw gezinsleden de toegang tot het grondgebied weigeren om redenen van openbare orde, veiligheid of volksgezondheid.

De autoriteiten moeten dan bewijzen dat u of uw gezinsleden een " actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging" vormen.

Dit besluit moet u schriftelijk meegedeeld worden, met een uitvoerige verantwoording en een vermelding van hoe en tot wanneer u ertegen in beroep kan gaan.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: