Laatste controle: 02/04/2022

Studenten – Verblijfsrecht

Je hebt het recht om zolang je in een ander EU-land studeert, daar ook te wonen als je:

Je inkomen hoeft niet hoger te zijn dan het bijstandsniveau in dat land.

Je kunt het verblijfsrecht verliezen als je na afloop van je studie niet kunt bewijzen dat je werk hebt of over voldoende middelen van bestaan beschikt.

Meldplicht en inschrijving

De eerste drie maanden van je verblijf kan je gastland je niet verplichten om je in te schrijven. Maar wil je dat, dan mag je het doen.

Na drie maanden is het meestal wel verplicht om je te melden bij de gemeente. Als je bewijst dat je aan de voorwaarden voldoet, krijg je een verblijfsdocument.

Je hebt de volgende documenten nodig:

Je hoeft geen andere documenten over te leggen.

Kan je uit het land worden gezet of gevraagd worden te vertrekken?

Je mag in een ander EU-land blijven wonen zolang je aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten je opdragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten je het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat je aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet je schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom je het land wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer je in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als je vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land hebt gewoond, krijg je er automatisch permanent verblijfsrecht. Dat betekent dat je zolang mag blijven als je wilt.

Je verliest dit recht niet als je:

Je kunt je permanent verblijfsrecht verliezen als je langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: