Laatste controle: 17/11/2020

Studenten – Verblijfsrecht

Getroffen door de brexit?

Vragen en antwoorden – rechten van de burgers van de EU en het VK, zoals uiteengezet in het ontwerp terugtrekkingsakkoord

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor EU-burgers die in het VK wonen of die naar het VK verhuizen. Omgekeerd gaan er op die dag ook nieuwe regels in voor Britse onderdanen die in de EU wonen of naar de EU verhuizen.

Ik heb permanent verblijfsrecht in het VK / de EU of zal dat nog in de overgangsperiode krijgen.

In principe verandert er dan voor u en uw gezinsleden niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik heb mijn woonplaats weliswaar in het VK / de EU, maar heb er nog geen permanent verblijfsrecht.

Ook in dit geval verandert er voor u en uw gezinsleden in principe niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil naar het VK / de EU verhuizen.

U mag tot 31 december 2020 samen met uw gezin naar het VK of naar een EU-land verhuizen op basis van de huidige EU-regels. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u wel op grond van de EU-vestigingsregeling een verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u zich moet schrijven en of u een verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil voor korte tijd naar het VK/de EU.

De huidige regels voor het melden van uw aanwezigheid, de inschrijving in de gemeente, de inschrijving van uw gezinsleden uit de EU, de inschrijving van uw gezinsleden van buiten de EU blijven tot ten minste 31 december 2020 van kracht.

Ik heb hulp nodig.

Als u meent dat uw rechten als EU-burger worden geschonden, neem dan contact op met SOLVIT.

Uitvoerige informatie over de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en de burgerrechten

Je hebt het recht om zolang je in een ander EU-land studeert, daar ook te wonen als je:

Je inkomen hoeft niet hoger te zijn dan het bijstandsniveau in dat land.

Je kunt het verblijfsrecht verliezen als je na afloop van je studie niet kunt bewijzen dat je werk hebt of over voldoende middelen van bestaan beschikt.

Meldplicht en inschrijving

De eerste drie maanden van je verblijf kan je gastland je niet verplichten om je in te schrijven. Maar wil je dat, dan mag je het doen.

Na drie maanden is het meestal wel verplicht om je te melden bij de gemeente. Als je bewijst dat je aan de voorwaarden voldoet, krijg je een verblijfsdocument.

Je hebt de volgende documenten nodig:

Je hoeft geen andere documenten over te leggen.

Kan je uit het land worden gezet of gevraagd worden te vertrekken?

Je mag in een ander EU-land blijven wonen zolang je aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten je opdragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten je het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat je aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet je schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom je het land wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer je in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als je vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land hebt gewoond, krijg je er automatisch permanent verblijfsrecht. Dat betekent dat je zolang mag blijven als je wilt.

Je verliest dit recht niet als je:

Je kunt je permanent verblijfsrecht verliezen als je langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: