Zakendoen
Laatste controle: 03/04/2020

Rechten van vliegtuigpassagiers

Passagiersrechten en het coronavirus

U kunt een beroep doen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier:

Met de EU bedoelen we in dit verband de 27 EU-landen, inclusief Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franse Antillen), de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, evenals IJslanden, Noorwegenen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De Faeröer, het eiland Man en de Kanaaleilanden vallen hier niet onder.

Heen- en terugvluchten worden beschouwd als twee aparte vluchten, ook als ze samen geboekt zijn. Soms vliegt u met een toestel van een andere maatschappij dan die waarbij u uw ticket heeft gekocht. Bij problemen kan alleen de maatschappij die de vlucht heeft uitgevoerd aansprakelijk worden gesteld. Alleen wanneer een luchtvaartmaatschappij een vliegtuig inclusief bemanning inhuurt van een andere maatschappij (een zogenaamde "wet lease") is de luchtvaartmaatschappij die het toestel inhuurt, verantwoordelijk.

Hoe kan ik een claim indienen?

Instapweigering

Het instappen kan u geweigerd worden:

 • om veiligheids- of gezondheidsredenen (bijvoorbeeld als u de luchtvaartmaatschappij niet heeft laten weten dat u een ernstige allergie heeft) of omdat u niet de juiste reisdocumenten heeft (zie reisdocumenten binnen Europa)
 • als u geen gebruik heeft gemaakt van de heenvlucht van een boeking die ook de terugvlucht omvat
 • als u geen gebruik heeft gemaakt van de eerdere vlucht(en) bij boeking van een vlucht met overstap
 • als u niet de vereiste documenten heeft voor een huisdier dat met u meereist

Maar heeft u op tijd ingecheckt met een geldige boeking en reisdocumenten, en mag u toch niet instappen wegens overboeking of om operationele redenen, dan heeft u, tenzij u uw plaats vrijwillig afstaat, recht op:

Bij het inchecken aan de balie, een kiosk of online moet u via een schriftelijke of elektronische mededeling duidelijk worden gewezen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier. Werd u het instappen geweigerd, werd uw vlucht geannuleerd, had uw vlucht meer dan twee uur vertraging bij vertrek of kwam u met veel vertraging aan op uw eindbestemming, dan moet de luchtvaartmaatschappij u schriftelijk meedelen hoe u een schadevergoeding en hulp kunt krijgen.

Annulering van uw vlucht

Met annulering bedoelen we hier het volgende:

 • uw oorspronkelijk vlucht wordt geschrapt en u moet een andere vlucht nemen
 • het vliegtuig vertrekt wel, maar moet terugkeren naar de luchthaven en u wordt overgeboekt op een andere vlucht
 • uw vlucht landt op een andere luchthaven dan op uw ticket vermeld staat, tenzij:
  • u ermee ingestemd heeft om (onder vergelijkbare voorwaarden en zo snel mogelijk) via een alternatieve route naar uw oorspronkelijke bestemming of naar een andere, door u goedgekeurde bestemming te reizen. In dat geval wordt dit beschouwd als vertraging, niet als annulering;
  • de luchthaven waar u landt, in de buurt van dezelfde stad of in dezelfde regio ligt als uw oorspronkelijke bestemming. In dat geval wordt dit beschouwd als vertraging, niet als annulering.

Wordt uw vlucht geannuleerd, dan heeft u recht op terugbetaling, een alternatieve vlucht of een terugvlucht, evenals op hulp en schadevergoeding. U heeft recht op schadevergoeding als u minder dan 14 dagen voor de geplande vertrekdatum op de hoogte bent gesteld. De luchtvaartmaatschappij moet kunnen bewijzen dat en wanneer u persoonlijk van de annulering op de hoogte bent gesteld. Kan zij dit niet, neem dan contact op met de nationale autoriteitenpdfen , die u verder kunnen helpen.

Er hoeft echter geen schadevergoeding te worden betaald als de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de vlucht is geannuleerd als gevolg van buitengewone omstandigheden, en dat zij er alles aan heeft gedaan om annulering te voorkomen. De luchtvaartmaatschappij moet dit bewijzen aan de hand van bijv. logboeken of incidentenrapporten. Zij moet dit bewijs aan de nationale handhavingsinstantie en de passagiers geven, overeenkomstig de nationale bepalingen inzake toegang tot documenten.

Bij het inchecken aan de balie, een kiosk of online moet u via een schriftelijke of elektronische mededeling duidelijk worden gewezen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier. Werd u het instappen geweigerd, werd uw vlucht geannuleerd, had uw vlucht meer dan twee uur vertraging bij vertrek of kwam u met veel vertraging aan op uw eindbestemming, dan moet de luchtvaartmaatschappij u schriftelijk meedelen hoe u een schadevergoeding en hulp kunt krijgen.

Vertraging

Als uw vlucht bij vertrek vertraging heeft, heeft u recht op hulp, terugbetaling en een terugvlucht, afhankelijk van de duur van de vertraging en de vluchtafstand.

Als u op uw eindbestemming aankomt met een vertraging van meer dan drie uur, heeft u recht op schadevergoeding, tenzij de vertraging het gevolg was van buitengewone omstandigheden. De luchtvaartmaatschappij moet dit bewijzen aan de hand van bijv. logboeken of incidentenrapporten. Zij moet dit bewijs aan de nationale handhavingsinstantie en de passagiers geven, overeenkomstig de nationale bepalingen inzake toegang tot documenten.

Bij het inchecken aan de balie, een kiosk of online moet u via een schriftelijke of elektronische mededeling duidelijk worden gewezen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier. Werd u het instappen geweigerd, werd uw vlucht geannuleerd, had uw vlucht meer dan twee uur vertraging bij vertrek of kwam u met veel vertraging aan op uw eindbestemming, dan moet de luchtvaartmaatschappij u schriftelijk meedelen hoe u een schadevergoeding en hulp kunt krijgen.

Uw vlucht was overboekt

Heeft u op tijd ingecheckt met een geldige boeking en reisdocumenten, en mag u toch niet instappen wegens overboeking of om operationele redenen, dan heeft u, tenzij u uw plaats vrijwillig afstaat, recht op:

Bij het inchecken aan de balie, een kiosk of online moet u via een schriftelijke of elektronische mededeling duidelijk worden gewezen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier. Werd u het instappen geweigerd, werd uw vlucht geannuleerd, had uw vlucht meer dan twee uur vertraging bij vertrek of kwam u met veel vertraging aan op uw eindbestemming, dan moet de luchtvaartmaatschappij u schriftelijk meedelen hoe u een schadevergoeding en hulp kunt krijgen.

Upgrading of downgrading (verandering van klasse)

Als u in een hogere klasse wordt geplaatst (upgrading), mag de luchtvaartmaatschappij daarvoor geen extra kosten in rekening brengen.

Wordt u in een lagere klasse geplaatst (downgrading), dan heeft u recht op terugbetaling van een deel van de ticketprijs, afhankelijk van de vluchtafstand:

a) 30% – vluchten tot 1500 km

b) 50% – vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km (behalve vluchten tussen de EU en de Franse overzeese departementen) en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

c) 75% – vluchten die niet onder a) of b) vallen, waaronder vluchten tussen de EU en de Franse overzeese departementen

Als u één ticket heeft voor twee of meer aansluitende vluchten, heeft u alleen recht op terugbetaling voor het traject waarop u in een lagere klasse heeft moeten vliegen, en niet voor de hele reis. De terugbetaling moet gebeuren binnen 7 dagen.

Verlies, beschadiging of vertraging van bagage

Ingecheckte bagage

Als uw ingecheckte bagage zoek of beschadigd raakt of te laat aankomt, is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk en heeft u recht op een schadevergoeding van maximaal ongeveer 1300 euro. U heeft echter geen recht op deze vergoeding als de schade het gevolg is van een defect van de bagage zelf.

Handbagage

Voor schade aan handbagage is de maatschappij alleen aansprakelijk als de schade aan haar te wijten is.

Reisverzekering

Neemt u dure voorwerpen mee op reis, dan raden we u aan deze zelf goed te verzekeren. Doet u dat niet, dan kunt u tegen betaling ook een hoger maximumbedrag (meer dan 1300 euro) afspreken met de luchtvaartmaatschappij waarbij u heeft geboekt. U moet dit uiteraard van tevoren doen, uiterlijk bij het inchecken.

Een klacht indienen

Bij verlies of beschadiging van uw bagage moet u binnen 7 dagen schriftelijk een klacht indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Bij vertraging van uw bagage bedraagt de termijn 21 dagen. Er is geen standaardformulier voor klachten over bagage.

Schadevergoeding bij instapweigering

Bedrag in euro

Afstand

250

1500 km of minder

400

Meer dan 1500 km binnen de EU en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

600

Meer dan 3500 km

U moet altijd een schadevergoeding krijgen als u niet mocht instappen.

Aansluitende vlucht – boeking met één keer inchecken

Als u niet op een aansluitende vlucht mag instappen omdat de maatschappij die die vlucht uitvoert, dacht dat u te laat zou aankomen wegens vertraging van de eerste vlucht, heeft u recht op schadevergoeding.

Als de luchtvaartmaatschappij u een alternatieve vlucht aanbiedt en u op uw eindbestemming aankomt met twee, drie of vier uur vertraging, kan de schadevergoeding met 50% worden verminderd.

Schadevergoeding bij annulering

Bedrag in euro

Afstand

250

1500 km of minder

400

Meer dan 1500 km binnen de EU en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

600

Meer dan 3500 km

Uw luchtvaartmaatschappij moet u de keuze bieden tussen:

 1. terugbetaling van uw ticket en, als u een aansluitende vlucht heeft, een terugvlucht naar de luchthaven van vertrek bij de eerste gelegenheid
 2. een alternatieve vlucht naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid
 3. een alternatieve vlucht op een door u te kiezen latere datum onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, mits er plaats is op die vlucht

Kiest u een van deze drie opties, dan heeft u geen recht meer op de andere twee. Maar u verliest hierdoor niet uw recht op een eventuele schadevergoeding:

 • Kiest u voor terugbetaling van uw ticket dan is de schadevergoeding afhankelijk van het type vlucht.
 • Kiest u voor een alternatieve vlucht dan is de schadevergoeding afhankelijk van het type vlucht en van de vertraging waarmee u aankomt op uw eindbestemming (t.o.v. de oorspronkelijk geplande aankomsttijd).

U heeft geen recht op schadevergoeding:

 • als u meer dan 14 dagen van tevoren op de hoogte wordt gebracht
 • als u tussen 7 en 14 dagen voor het geplande vertrek op de hoogte wordt gebracht en u een alternatieve vlucht wordt aangeboden waarmee u:
  • niet meer dan twee uur voor de oorspronkelijk geplande tijd hoeft te vertrekken en
  • uw eindbestemming minder dan vier uur na de oorspronkelijk geplande aankomsttijd kunt bereiken
 • als u minder dan 7 dagen voor het geplande vertrek op de hoogte wordt gebracht en u een alternatieve route wordt aangeboden waarmee u:
  • niet meer dan 1 uur voor de oorspronkelijk geplande tijd hoeft te vertrekken en
  • uw eindbestemming minder dan twee uur na de oorspronkelijk geplande aankomsttijd kunt bereiken

Als de luchtvaartmaatschappij u een alternatieve vlucht aanbiedt en u op uw eindbestemming aankomt met twee, drie of vier uur vertraging, kan de schadevergoeding met 50% worden verminderd.

Bij het inchecken aan de balie, een kiosk of online moet u via een schriftelijke of elektronische mededeling duidelijk worden gewezen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier. Werd u het instappen geweigerd, werd uw vlucht geannuleerd, had uw vlucht meer dan twee uur vertraging bij vertrek of kwam u met veel vertraging aan op uw eindbestemming, dan moet de luchtvaartmaatschappij u schriftelijk meedelen hoe u een schadevergoeding en hulp kunt krijgen.

U heeft geen recht op schadevergoeding bij buitengewone omstandigheden die niet voorkomen konden worden, zelfs niet als alle redelijke maatregelen waren genomen.

Schadevergoeding bij vertraging bij aankomst

Bedrag in euro

Afstand

250

1500 km of minder

400

Meer dan 1500 km binnen de EU en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

600

Meer dan 3500 km

 • Als u op uw eindbestemming aankomt met een vertraging van drie uur of meer, heeft u recht op schadevergoeding, tenzij de vertraging het gevolg was van buitengewone omstandigheden.
 • Mist u een aansluitende vlucht na een vlucht binnen de EU of met vertrek in een EU-land, dan heeft u recht op schadevergoeding als u met meer dan drie uur vertraging op uw eindbestemming aankomt. Het maakt niet uit of de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, al dan niet in de EU gevestigd is.
 • Vertrekt u van buiten de EU naar uw eindbestemming in een EU-land via aansluitende vluchten die ofwel achtereenvolgens door niet-EU- en EU-maatschappijen, ofwel alleen door EU-maatschappijen worden uitgevoerd, dan heeft u in het geval van grote vertraging bij aankomst op de eindbestemming alleen recht op schadevergoeding voor de vluchten die door EU-maatschappijen zijn uitgevoerd.
 • U heeft geen recht op schadevergoeding als u een aansluitende vlucht mist door vertraging bij veiligheidscontroles of als u de instaptijd van uw vlucht op de transferluchthaven niet in acht neemt.
 • Als u een vlucht naar een andere luchthaven dan die van uw oorspronkelijke boeking heeft aanvaardt en deze aankomt met vertraging, heeft u ook recht op schadevergoeding. De aankomsttijd die wordt gebruikt voor de berekening van de vertraging is de aankomsttijd op de luchthaven die in de oorspronkelijke boeking is vermeld of die u met uw maatschappij heeft afgesproken. De vervoerkosten tussen de alternatieve luchthaven en de luchthaven volgens de oorspronkelijke boeking of die u met de maatschappij had afgesproken, moeten worden betaald door de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert.

Als de luchtvaartmaatschappij u een alternatieve vlucht aanbiedt en u op uw eindbestemming aankomt met twee, drie of vier uur vertraging, kan de schadevergoeding met 50% worden verminderd.

Schadevergoeding bij instapweigering wegens overboeking

Bedrag in euro

Afstand

250

1500 km of minder

400

Meer dan 1500 km binnen de EU en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

600

Meer dan 3500 km

U moet altijd schadevergoeding krijgen als u niet mocht instappen.

Aansluitende vlucht – boeking met één keer inchecken

Als u niet op een aansluitende vlucht mag instappen omdat de maatschappij die die vlucht uitvoert, dacht dat u te laat zou aankomen wegens vertraging van de eerste vlucht, heeft u recht op schadevergoeding.

Als de luchtvaartmaatschappij u een alternatieve vlucht aanbiedt en u op uw eindbestemming aankomt met twee, drie of vier uur vertraging, kan de schadevergoeding met 50% worden verminderd.

Hulp in geval van instapweigering

Luchtvaartmaatschappijen moeten u kosteloze hulp aanbieden terwijl u wacht. Als uw reis niet volgens plan verloopt, kunt u zich melden bij uw luchtvaartmaatschappij zodat u niet zelf allerlei dingen hoeft te regelen. De eventueel aangeboden accommodatie moet, voor zover beschikbaar, toegankelijk zijn voor personen met een handicap en eventuele geleidehonden. U moet onder meer de volgende hulp krijgen:

 • Drank
 • Maaltijden
 • Accommodatie (als u pas de volgende dag verder kunt reizen)
 • Vervoer tussen uw accommodatie en de luchthaven
 • Twee telefoongesprekken, telex-, fax- of e-mailberichten

Heeft u geen hulp gekregen en heeft u zelf uw maaltijden, drank enz. betaald, dan moet uw maatschappij u de kosten daarvan terugbetalen, voor zover deze uitgaven noodzakelijk, redelijk en passend waren. Bewaar daarom alle bonnetjes. U heeft alleen recht op hulp terwijl u moet wachten op de eerst mogelijke alternatieve vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming of op een terugvlucht.

Bij wijze van uitzondering kan uw maatschappij beslissen geen of minder hulp aan te bieden als dat extra vertraging oplevert voor passagiers die op een alternatieve of vertraagde vlucht wachten.

Hulp in geval van instapweigering

Luchtvaartmaatschappijen moeten u kosteloze hulp aanbieden terwijl u wacht. Als uw reis niet volgens plan verloopt, kunt u zich melden bij uw luchtvaartmaatschappij zodat u niet zelf allerlei dingen hoeft te regelen. De eventueel aangeboden accommodatie moet, voor zover beschikbaar, toegankelijk zijn voor personen met een handicap en eventuele geleidehonden. U moet onder meer de volgende hulp krijgen:

 • Drank
 • Maaltijden
 • Accommodatie (als u pas de volgende dag verder kunt reizen)
 • Vervoer tussen uw accommodatie en de luchthaven
 • Twee telefoongesprekken, telex-, fax- of e-mailberichten

Heeft u geen hulp gekregen en heeft u zelf uw maaltijden, drank enz. betaald, dan moet uw maatschappij u de kosten daarvan terugbetalen, voor zover deze uitgaven noodzakelijk, redelijk en passend waren. Bewaar daarom alle bonnetjes. U heeft alleen recht op hulp terwijl u moet wachten op de eerst mogelijke alternatieve vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming of op een terugvlucht.

Bij wijze van uitzondering kan uw maatschappij beslissen geen of minder hulp aan te bieden als die zou zorgen voor meer vertraging voor passagiers die op een alternatieve of vertraagde vlucht wachten.

Hulp in geval van vertraging bij vertrek

Vertrekt uw vlucht te laat, dan heeft u recht op eten en drinken en op twee telefoontjes, e-mails of faxen, als uw vlucht:

 • met minstens twee uur vertraging vertrekt voor vluchten tot 1500 km
 • met minstens drie uur vertraging vertrekt voor vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3000 km
 • met minstens vier uur vertraging vertrekt voor alle andere vluchten

Als uw vlucht volgens de nieuwe planning pas de dag na de oorspronkelijk geplande vertrektijd zal vertrekken, heeft u recht op overnachting in een hotel en op vervoer van de luchthaven naar het hotel en terug.

Luchtvaartmaatschappijen moeten u kosteloze hulp aanbieden terwijl u wacht. Als uw reis niet volgens plan verloopt, kunt u zich melden bij uw luchtvaartmaatschappij zodat u niet zelf allerlei dingen hoeft te regelen. De eventueel aangeboden accommodatie moet, voor zover beschikbaar, toegankelijk zijn voor personen met een handicap en eventuele geleidehonden.

Heeft u geen hulp gekregen en heeft u zelf uw maaltijden, drank enz. betaald, dan moet uw maatschappij u de kosten daarvan terugbetalen, voor zover deze uitgaven noodzakelijk, redelijk en passend waren. Bewaar daarom alle bonnetjes. U heeft alleen recht op hulp terwijl u moet wachten op de eerst mogelijke alternatieve vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming of op een terugvlucht.

Bij wijze van uitzondering kan uw maatschappij beslissen geen of minder hulp aan te bieden als dat extra vertraging oplevert voor passagiers die op een alternatieve of vertraagde vlucht wachten.

Hulp in geval van instapweigering bij overboeking

Luchtvaartmaatschappijen moeten u kosteloze hulp aanbieden terwijl u wacht. Als uw reis niet volgens plan verloopt, kunt u zich melden bij uw luchtvaartmaatschappij zodat u niet zelf allerlei dingen hoeft te regelen. De eventueel aangeboden accommodatie moet, voor zover beschikbaar, toegankelijk zijn voor personen met een handicap en eventuele geleidehonden. U moet onder meer de volgende hulp krijgen:

 • Drank
 • Maaltijden
 • Accommodatie (als u pas de volgende dag verder kunt reizen)
 • Vervoer tussen uw accommodatie en de luchthaven
 • Twee telefoongesprekken, telex-, fax- of e-mailberichten

Heeft u geen hulp gekregen en heeft u zelf uw maaltijden, drank enz. betaald, dan moet uw maatschappij u de kosten daarvan terugbetalen, voor zover deze uitgaven noodzakelijk, redelijk en passend waren. Bewaar daarom alle bonnetjes. U heeft alleen recht op hulp terwijl u moet wachten op de eerst mogelijke alternatieve vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming of op een terugvlucht.

Bij wijze van uitzondering kan uw maatschappij beslissen geen of minder hulp aan te bieden als die zou zorgen voor meer vertraging voor passagiers die op een alternatieve of vertraagde vlucht wachten.

Terugbetaling, alternatieve vlucht of nieuwe boeking bij instapweigering

De luchtvaartmaatschappij moet u de keuze bieden tussen:

 1. terugbetaling van uw ticket en, als u een aansluitende vlucht heeft, een terugvlucht naar de luchthaven van vertrek bij de eerste gelegenheid
 2. een alternatieve vlucht naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid,
 3. een alternatieve vlucht op een door u te kiezen latere datum onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, mits er plaats is op die vlucht

Kiest u voor een van deze drie opties, dan heeft u niet langer recht op de andere twee. Maar u verliest hierdoor niet uw recht op een eventuele schadevergoeding. Die is afhankelijk van de vluchtafstand en van de vertraging waarmee u aankomt op uw eindbestemming (t.o.v. de oorspronkelijk geplande aankomsttijd).

 • Als de maatschappij haar verplichting niet nakomt om u zo snel mogelijk een alternatieve vlucht of een terugvlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden aan te bieden, moet zij u uw reiskosten terugbetalen.
 • Als de maatschappij u niet de keuze laat tussen terugbetaling en een alternatieve vlucht, maar eenzijdig beslist om uw ticket terug te betalen, heeft u recht op een extra terugbetaling van het prijsverschil met een nieuw ticket (onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden).
 • Heeft u afzonderlijk een heenvlucht en een terugvlucht geboekt bij verschillende luchtvaartmaatschappijen en wordt de heenvlucht geannuleerd, dan is alleen voor de geannuleerde vlucht terugbetaling verschuldigd.

Worden de heen- en terugvlucht weliswaar door verschillende maatschappijen uitgevoerd, maar maken deze deel uit van één boeking, dan heeft u de volgende rechten als de heenvlucht geannuleerd wordt:

 • schadevergoeding
 • hetzij terugbetaling van uw volledige ticket (heen- en terugreis), hetzij een alternatieve heenvlucht

Terugbetaling, alternatieve vlucht of nieuwe boeking bij annulering

De luchtvaartmaatschappij moet u de keuze bieden tussen:

 1. terugbetaling van uw ticket en, als u een aansluitende vlucht heeft, een terugvlucht naar de luchthaven van vertrek bij de eerste gelegenheid
 2. een alternatieve vlucht naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid,
 3. een alternatieve vlucht op een door u te kiezen latere datum onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, mits er plaats is op die vlucht

Kiest u voor een van deze drie opties, dan heeft u niet langer recht op de andere twee. Maar u verliest hierdoor niet uw recht op een eventuele schadevergoeding. Die is afhankelijk van de vluchtafstand en van de vertraging waarmee u aankomt op uw eindbestemming (t.o.v. de oorspronkelijk geplande aankomsttijd).

 • Als de maatschappij haar verplichting niet nakomt om u zo snel mogelijk een alternatieve vlucht of een terugvlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden aan te bieden, moet zij u uw reiskosten terugbetalen.
 • Als de maatschappij u niet de keuze laat tussen terugbetaling en een alternatieve vlucht, maar eenzijdig beslist om uw ticket terug te betalen, heeft u recht op een extra terugbetaling van het prijsverschil met een nieuw ticket (onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden).
 • Heeft u afzonderlijk een heenvlucht en een terugvlucht geboekt bij verschillende luchtvaartmaatschappijen en wordt de heenvlucht geannuleerd, dan is alleen voor de geannuleerde vlucht terugbetaling verschuldigd.

Worden de heen- en terugvlucht weliswaar door verschillende maatschappijen uitgevoerd, maar maken deze deel uit van één boeking, dan heeft u de volgende rechten als de heenvlucht geannuleerd wordt:

 • schadevergoeding
 • hetzij terugbetaling van uw volledige ticket (heen- en terugreis), hetzij een alternatieve heenvlucht

Terugbetaling en een terugvlucht bij langdurige vertraging (5 uur of meer) bij vertrek

Als uw vlucht bij vertrek een vertraging van 5 uur of meer heeft, moet de luchtvaartmaatschappij uw ticket terugbetalen en u, als u een aansluitende vlucht heeft, een terugvlucht aanbieden naar de luchthaven van vertrek bij de eerste gelegenheid.

Terugbetaling, alternatieve vlucht of nieuwe boeking bij overboeking

De luchtvaartmaatschappij moet u de keuze bieden tussen:

 1. terugbetaling van uw ticket en, als u een aansluitende vlucht heeft, een terugvlucht naar de luchthaven van vertrek bij de eerste gelegenheid
 2. een alternatieve vlucht naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid,
 3. een alternatieve vlucht op een door u te kiezen latere datum onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, mits er plaats is op die vlucht

Kiest u voor een van deze drie opties, dan heeft u niet langer recht op de andere twee. Maar u verliest hierdoor niet uw recht op een eventuele schadevergoeding. Die is afhankelijk van de vluchtafstand en van de vertraging waarmee u aankomt op uw eindbestemming (t.o.v. de oorspronkelijk geplande aankomsttijd).

 • Als de maatschappij haar verplichting niet nakomt om u zo snel mogelijk een alternatieve vlucht of een terugvlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden aan te bieden, moet zij u uw reiskosten terugbetalen.
 • Als de maatschappij u niet de keuze laat tussen terugbetaling en een alternatieve vlucht, maar eenzijdig beslist om uw ticket terug te betalen, heeft u recht op een extra terugbetaling van het prijsverschil met een nieuw ticket (onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden).
 • Heeft u afzonderlijk een heenvlucht en een terugvlucht geboekt bij verschillende luchtvaartmaatschappijen en wordt de heenvlucht geannuleerd, dan is alleen voor de geannuleerde vlucht terugbetaling verschuldigd.

Worden de heen- en terugvlucht weliswaar door verschillende maatschappijen uitgevoerd, maar maken deze deel uit van één boeking, dan heeft u de volgende rechten als de heenvlucht geannuleerd wordt:

 • schadevergoeding
 • hetzij terugbetaling van uw volledige ticket (heen- en terugreis), hetzij een alternatieve heenvlucht

Buitengewone omstandigheden – Annulering

Buitengewone omstandigheden kunnen leiden tot meer dan één annulering of vertraging bij aankomst. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn beslissingen van de luchtverkeersleiding, politieke instabiliteit, uitzonderlijk slecht weer en veiligheidsrisico's.

De volgende situaties gelden niet als buitengewone omstandigheden:

 • de meeste technische problemen die aan het licht komen bij het onderhoud van het vliegtuig of die het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud
 • botsing van een mobiele vliegtuigtrap met een vliegtuig

Een staking kan ook beschouwd worden als buitengewone omstandigheid. De luchtvaartmaatschappij hoeft in dat geval geen schadevergoeding te betalen, mits zij kan bewijzen dat de annulering of vertraging: 1) het gevolg is van deze buitengewone omstandigheden en 2) ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen kon worden.

Als u geen bevredigende uitleg krijgt, neem dan contact op met de bevoegde autoriteiten in uw landpdfen voor meer hulp.

Buitengewone omstandigheden – Vertraging

Buitengewone omstandigheden kunnen leiden tot meer dan één annulering of vertraging bij aankomst. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn beslissingen van de luchtverkeersleiding, politieke instabiliteit, uitzonderlijk slecht weer en veiligheidsrisico's.

De volgende situaties gelden niet als buitengewone omstandigheden:

 • de meeste technische problemen die aan het licht komen bij het onderhoud van het vliegtuig of die het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud
 • botsing van een mobiele vliegtuigtrap met een vliegtuig

Een staking kan ook beschouwd worden als buitengewone omstandigheid. De luchtvaartmaatschappij hoeft in dat geval geen schadevergoeding te betalen, mits zij kan bewijzen dat de annulering of vertraging: 1) het gevolg is van deze buitengewone omstandigheden en 2) ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen kon worden.

Als u geen bevredigende uitleg krijgt, neem dan contact op met de bevoegde autoriteiten in uw landpdfen voor meer hulp.

Zo dient u een claim in

Heeft u niet gekregen waar u recht op had, dan heeft u verschillende mogelijkheden. Maar u moet altijd eerst met uw klacht naar de luchtvaartmaatschappij stappen.

Dien een klacht in bij de luchtvaartmaatschappij

Stuur uw klacht altijd eerst naar de luchtvaartmaatschappij met behulp van het eigen klachtenformulier van de luchtvaartmaatschappij of het EU-klachtenformulier voor vliegtuigpassagiers[119 KB] .

Dien een klacht in bij de nationale autoriteiten

Antwoordt de luchtvaartmaatschappij niet binnen twee maanden of bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u binnen een redelijke termijn een klacht indienen bij de autoriteitenpdfen van het land waar het probleem zich heeft voorgedaan. U krijgt dan een niet-bindend juridisch advies over de verdere mogelijkheden.

Maak gebruik van alternatieve geschillenbeslechting (ADR) / online-geschillenbeslechting (ODR)

U kunt ook proberen het geschil buiten de rechtbank om te regelen via alternatieve geschillenbeslechting (ADR) Heeft u uw ticket online gekocht, dan kunt u uw klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR). Beide vormen van geschillenbeslechting zijn alleen beschikbaar voor inwoners van een EU-land.

Stap naar de rechter

U kunt ook formele juridische stappen zetten en schadevergoeding claimen via de Europese procedure voor geringe vorderingen. Voor vluchten tussen EU-landen (uitgevoerd door één luchtvaartmaatschappij) kunt u claim indienen hetzij in het land van bestemming, hetzij in het land van vertrek.

U kunt ook een rechtszaak beginnen in het land waar de luchtvaartmaatschappij geregistreerd is. De termijn waarbinnen u een zaak tegen een maatschappij bij de nationale rechter aanhangig kunt maken, verschilt in de EU van land tot land.

Voor hulp en advies over problemen in verband met de rechten van vliegtuigpassagiers kunt u ook terecht bij een Europees consumentencentrumen bij u in de buurt.

Belangrijke informatie voor mensen die hun claim overdragen aan een claimbureau: Mededeling over de EU-wetgeving betreffende consumentenbescherming, marketing en gegevensbescherming die van toepassing is op de activiteiten van claimbureaus in verband met Verordening (EG) nr. 261/2004 betreffende de rechten van vliegtuigpassagiers

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: