Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Laatste controle : 05/03/2018

Rechten van vliegtuigpassagiers

Ga na of u in uw geval een beroep kunt doen op uw rechten als vliegtuigpassagier

 • Als het gaat om een vlucht binnen de EU en een maatschappij van binnen of buiten de EU
 • Als uw vlucht aankomt in de EU en wordt uitgevoerd door een maatschappij uit de EU
 • Als uw vlucht vertrekt in de EU en wordt uitgevoerd door een maatschappij van binnen of buiten de EU

Met de EU bedoelen we de 28 EU-landen, inclusief Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Sint-Maarten (Franse Antillen), de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, evenals IJsland, Noorwegen en Zwitserland

 • Als uw vlucht aankomt in de EU en wordt uitgevoerd door maatschappij van buiten de EU
 • Als u op grond van de wetgeving ter zake van een land buiten de EU al een tegemoetkoming hebt gekregen (schadevergoeding, boeking op een andere route, bijstand) voor problemen met uw vlucht

De Faeröer, Man en de Kanaaleilanden horen niet bij de EU

JA, ga na wat uw rechten zijn
Ga na wat uw rechten zijn
NEE, u kunt geen beroep doen op uw rechten
U kunt geen beroep doen op uw rechten

Heen- en terugvluchten worden beschouwd als twee aparte vluchten, ook als ze samen geboekt zijn.

In sommige gevallen kan de vlucht worden uitgevoerd door een andere maatschappij dan die waarbij u uw ticket hebt gekocht. Bij problemen kan alleen de maatschappij die de vlucht heeft uitgevoerd aansprakelijk worden gesteld.

Het spreekt vanzelf dat een gedrukte of elektronische mededeling waarin uw EU-rechten als vliegtuigpassagier zijn opgesomd, duidelijk moet worden aangebracht aan de incheckbalie en de incheckautomaten in de luchthaven en op de website. Werd u het instappen geweigerd, werd uw vlucht afgelast, had uw vlucht meer dan 2 uur vertraging bij vertrek of kwam u met veel vertraging aan op uw eindbestemming, dan moet uw luchtvaartmaatschappij u schriftelijk meedelen hoe u compensatie en bijstand kunt krijgen.

Instapweigering

Het instappen kan u geweigerd worden:

 • om veiligheids- of gezondheidsredenen of omdat u niet de juiste reisdocumenten hebt
 • als u de heenvlucht niet hebt genomen van een boeking die ook de terugvlucht omvat
 • als u de eerdere vlucht(en) niet hebt genomen bij een boeking met overstap
 • als u niet de vereiste documenten hebt voor een huisdier dat met u meereist

Hebt u op tijd ingecheckt met een geldige boeking en reisdocumenten, en mag u toch niet instappen wegens overboeking of om operationele redenen, dan hebt u, tenzij u uw plaats vrijwillig afstaat, recht op:

Annulering

Er is sprake van annulering als:

 • uw oorspronkelijk vluchtschema wordt geschrapt en u een andere geplande vlucht moet nemen
 • het vliegtuig na vertrek moet terugkeren naar de luchthaven van vertrek en u een andere geplande vlucht moet nemen
 • uw vlucht aankomt op een andere luchthaven dan de eindbestemming op uw ticket, tenzij:
  • u hebt aanvaard om (onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden en zo snel mogelijk) naar de luchthaven van uw oorspronkelijke eindbestemming of naar een andere, door u goedgekeurde bestemming te reizen. In dat geval wordt dit beschouwd als vertraging, niet als annulering.
  • de luchthaven waar u aankomt in dezelfde stad of regio ligt als uw oorspronkelijke eindbestemming. In dat geval wordt dit beschouwd als vertraging, niet als annulering.

Wordt uw vlucht geannuleerd, dan hebt u recht op uw geld terug, een alternatieve vlucht of een terugvlucht, evenals op hulp en schadevergoeding. U hebt recht op schadevergoeding als u minder dan 14 dagen voor de geplande vertrekdatum op de hoogte bent gesteld. De luchtvaartmaatschappij moet kunnen bewijzen dat en wanneer u persoonlijk van de annulering op de hoogte bent gesteld. Als dat niet het geval is, kunt u contact opnemen met uw nationale overheidpdfEnglish voor meer hulp.

Een luchtvaartmaatschappij hoeft echter geen schadevergoeding te betalen als zij kan bewijzen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die niet voorkomen konden worden, zelfs niet als alle redelijke maatregelen waren genomen.

Vertraging

Als uw vlucht bij vertrek vertraging heeft, hebt u recht op hulp, terugbetaling en een terugvlucht, afhankelijk van de duur van de vertraging en de vluchtafstand.

Als u op uw eindbestemming aankomt met een vertraging van meer dan drie uur, hebt u recht op schadevergoeding, tenzij de vertraging het gevolg was van buitengewone omstandigheden.

Upgrading of downgrading (verandering van klasse)

Als u in een hogere klasse wordt geplaatst (upgrading), mag de luchtvaartmaatschappij daarvoor geen extra kosten in rekening brengen.

Wordt u in een lagere klasse geplaatst (downgrading), dan heeft u recht op terugbetaling van een deel van de ticketprijs, afhankelijk van de vluchtafstand:

a) 30% – vluchten tot 1500 km

b) 50% – vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km (behalve vluchten tussen de EU en de Franse overzeese departementen) en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

c) 75% – vluchten die niet onder a) of b) vallen, waaronder vluchten tussen de EU en de Franse overzeese departementen

Als u één ticket hebt voor twee of meer aansluitende vluchten, hebt u alleen recht op terugbetaling voor het traject waarop u in een lagere klasse hebt moeten vliegen, en niet voor de hele reis. De terugbetaling moet gebeuren binnen 7 dagen.

Verlies, beschadiging of vertraging van bagage

Ingecheckte bagage

Als uw ingecheckte bagage zoek of beschadigd raakt of te laat aankomt, is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk en hebt u recht op een schadevergoeding van maximaal ongeveer 1220 euro. U hebt echter geen recht op deze vergoeding als de schade het gevolg is van een defect van de bagage zelf.

Handbagage

Voor schade aan handbagage is de maatschappij aansprakelijk als de schade aan haar te wijten is.

Reisverzekering

Wilt u dure voorwerpen meenemen, dan kunt u de maximumvergoeding van 1220 euro tegen betaling laten verhogen. U moet daarvoor vóór het inchecken een verklaring ondertekenen. Toch raden we u aan ook een particuliere reisverzekering af te sluiten om te zorgen dat u voldoende verzekerd bent.

Een klacht indienen

Bij verlies of beschadiging van uw bagage moet u binnen zeven dagen schriftelijk een klacht indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Bij vertraging van uw bagage bedraagt de termijn 21 dagen. Er is geen standaardformulier voor klachten over bagage.

Schadevergoeding - instapweigering, annulering, vertraging bij aankomst

Bedrag in EUR

Afstand

250

1500 km of minder

400

Meer dan 1500 km binnen de EU en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

600

Meer dan 3500 km

Als de luchtvaartmaatschappij u een alternatieve vlucht aanbiedt en u op uw eindbestemming aankomt met 2, 3 of 4 uur vertraging, kan de schadevergoeding met 50% worden verminderd.

Schadevergoeding - instapweigering

U moet altijd schadevergoeding krijgen als u niet mocht instappen.

Aansluitende vlucht – boeking met één keer inchecken

Als u niet op een aansluitende vlucht mag instappen omdat de maatschappij die die vlucht uitvoert, dacht dat u te laat zou aankomen vanwege vertraging van de eerste vlucht, hebt u recht op schadevergoeding.

Aansluitende vlucht – afzonderlijke boekingen

Hebt u twee afzonderlijke tickets voor aansluitende vluchten en heeft uw eerste vlucht vertraging, zodat u niet op tijd kunt inchecken voor de volgende, dan is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht u een schadevergoeding te betalen. Maar als uw eerste vlucht meer dan drie uur vertraging heeft, heeft u in bepaalde gevallen recht op schadevergoeding van de maatschappij die die vlucht heeft uitgevoerd.

Schadevergoeding - annulering

Wordt uw vlucht geannuleerd, dan hebt u geen recht op schadevergoeding:

 • als u meer dan 14 dagen van tevoren op de hoogte wordt gebracht
 • als u tussen 7 en 14 dagen voor het geplande vertrek op de hoogte wordt gebracht en u een alternatieve route wordt aangeboden waarmee u:
  • niet meer dan twee uur voor de oorspronkelijk geplande tijd hoeft te vertrekken en
  • uw eindbestemming minder dan 4 uur na de oorspronkelijk geplande aankomsttijd kunt bereiken
 • als u minder dan 7 dagen voor het geplande vertrek op de hoogte wordt gebracht en u een alternatieve route wordt aangeboden waarmee u:
  • niet meer dan een uur voor de oorspronkelijk geplande tijd hoeft te vertrekken en
  • uw eindbestemming minder dan 2 uur na de oorspronkelijk geplande aankomsttijd kunt bereiken

U hebt geen recht op schadevergoeding bij buitengewone omstandigheden die niet voorkomen konden worden, zelfs niet als alle redelijke maatregelen waren genomen.

Schadevergoeding – vertraging

 • Als u uw eindbestemming bereikt met een vertraging van drie uur of meer, hebt u recht op een schadevergoeding tenzij de vertraging is veroorzaakt door buitengewone omstandigheden die redelijkerwijs niet voorkomen konden worden.
 • Mist u een aansluitende vlucht na een vlucht binnen de EU of met vertrek in een EU-land, dan hebt u recht op schadevergoeding als u met meer dan drie uur vertraging op uw eindbestemming aankomt. Het maakt niet uit of de betrokken luchtvaartmaatschappij al dan niet in de EU gevestigd is.
 • Vertrekt u van buiten de EU naar uw eindbestemming in een EU-land via aansluitende vluchten die ofwel achtereenvolgens door niet-EU en EU-maatschappijen, ofwel alleen door EU-maatschappijen worden uitgevoerd, dan heeft u in het geval van grote vertraging bij aankomst op de eindbestemming alleen recht op schadevergoeding voor de vluchten die door EU-maatschappijen zijn uitgevoerd.
 • U hebt geen recht op schadevergoeding als u een aansluitende vlucht mist door vertraging bij veiligheidscontroles of als u de instaptijd van uw vlucht op de transferluchthaven niet in acht neemt.
 • Als u een vlucht naar een andere luchthaven dan die van uw oorspronkelijke boeking hebt aanvaardt en deze aankomt met vertraging, hebt u ook recht op schadevergoeding. De aankomsttijd die wordt gebruikt voor de berekening van de vertraging is de aankomsttijd in de luchthaven die in de oorspronkelijke boeking is vermeld of waarover u akkoord bent gegaan met uw maatschappij. Vervoerkosten tussen een alternatieve luchthaven en die van de oorspronkelijke boeking of die waarover u akkoord bent gegaan moeten worden betaald door de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert.
 • Als de luchtvaartmaatschappij u een alternatieve vlucht aanbiedt en u op uw eindbestemming aankomt met 2, 3 of 4 uur vertraging, kan uw schadevergoeding met 50% worden verminderd.

Hulp in geval van instapweigering, annulering of vertraging bij vertrek

Luchtvaartmaatschappijen moeten u gratis hulp aanbieden terwijl u wacht. Als uw reis niet volgens plan verloopt, moet u zich melden bij uw luchtvaartmaatschappij om te voorkomen dat u zelf allerlei dingen moet regelen. De luchtvaartmaatschappij moet er ook voor zorgen dat de beschikbare accommodatie toegankelijk is voor personen met een handicap en eventuele geleidehonden. U moet onder meer de volgende hulp krijgen:

 • Drinken
 • Maaltijden
 • Accommodatie (als u pas de volgende dag verder kunt reizen)
 • Vervoer tussen uw accommodatie en de luchthaven
 • Twee telefoongesprekken, telex-, fax- of e-mailberichten

Wordt u geen hulp aangeboden en betaalt u zelf uw maaltijden, drank enz., dan moet uw maatschappij u terugbetalen, mits uw uitgaven nodig, redelijk en gepast zijn. Bewaar daarom alle bonnetjes. U hebt alleen recht op hulp terwijl u moet wachten op de eerst mogelijke alternatieve vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming of op een terugvlucht.

Bij wijze van uitzondering kan uw maatschappij beslissen geen of minder hulp aan te bieden als die zou zorgen voor meer vertraging voor passagiers die op een alternatieve of vertraagde vlucht wachten.

Terugbetaling, alternatieve vlucht of nieuwe boeking bij instapweigering of annulering

Uw luchtvaartmaatschappij moet u telkens de keuze bieden tussen:

 • de terugbetaling van uw ticket en, als het gaat om een overstap, zo snel mogelijk een terugvlucht naar de luchthaven waar u vertrokken bent
 • een alternatieve vlucht naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid
 • een alternatieve vlucht op een door u te kiezen latere datum onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, afhankelijk van de beschikbare zitplaatsen

Zodra u een van deze drie opties hebt gekozen, hebt u niet langer recht op de andere twee. De luchtvaartmaatschappij kan echter nog altijd verplicht zijn u een schadevergoeding te betalen.

 • Als de maatschappij haar verplichting niet nakomt om u zo snel mogelijk een alternatieve vlucht of een terugvlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden aan te bieden, moet zij u uw reiskosten terugbetalen.
 • Als de maatschappij u niet de keuze laat tussen terugbetaling en een alternatieve vlucht, maar eenzijdig beslist om uw ticket terug te betalen, hebt u recht op een extra terugbetaling van het prijsverschil met een nieuw ticket (onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden).
 • Hebt u afzonderlijk een heenvlucht en een terugvlucht geboekt bij verschillende luchtvaartmaatschappijen en wordt de heenvlucht geannuleerd, dan is alleen voor de geannuleerde vlucht terugbetaling verschuldigd.

Worden echter de heen- en terugvlucht weliswaar door verschillende maatschappijen uitgevoerd, maar maken deze deel uit van één boeking, dan hebt u de volgende rechten als de heenvlucht geannuleerd wordt:

 • Schadevergoeding
 • U kunt kiezen tussen i) de terugbetaling van uw volledige ticket (heen- en terugreis) of ii) een alternatieve heenvlucht

Buitengewone omstandigheden – Annulering

Buitengewone omstandigheden kunnen leiden tot meer dan één annulering of vertraging bij aankomst. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn beslissingen van de luchtverkeersleiding, politieke instabiliteit, uitzonderlijk slecht weer en veiligheidsrisico's.

De volgende situaties gelden niet als buitengewone omstandigheden:

 • de meeste technische problemen die aan het licht komen bij het onderhoud van het vliegtuig of die het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud
 • botsing van een mobiele vliegtuigtrap met een vliegtuig

Als een luchtvaartmaatschappij zich beroept op buitengewone omstandigheden, moet dat duidelijk gemotiveerd worden. Als de aangehaalde redenen niet volstaan, kunt u contact opnemen met uw nationale overheidpdfEnglish voor meer hulp.

Buitengewone omstandigheden – Vertraging

Buitengewone omstandigheden kunnen leiden tot meer dan één annulering of vertraging bij aankomst. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn beslissingen van de luchtverkeersleiding, politieke instabiliteit, uitzonderlijk slecht weer en veiligheidsrisico's.

De volgende situaties gelden niet als buitengewone omstandigheden:

 • de meeste technische problemen die aan het licht komen bij het onderhoud van het vliegtuig of die het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud
 • botsing van een mobiele vliegtuigtrap met een vliegtuig

Als een luchtvaartmaatschappij zich beroept op buitengewone omstandigheden, moet dat duidelijk gemotiveerd worden. Een luchtvaartmaatschappij is niet verplicht schadevergoeding te betalen in geval van annulering of vertraging bij aankomst, als zij kan aantonen dat de annulering of vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.

Sta op uw rechten!

Stap 1: Dien een klacht in bij de luchtvaartmaatschappij

U moet uw klacht bij de luchtvaartmaatschappij indienen met behulp van het EU-klachtenformulier voor vliegtuigpassagiers[119 KB]

Stap 2: Dien een klacht in bij de nationale overheid

Antwoordt de luchtvaartmaatschappij niet en bent u van oordeel dat uw EU-rechten als vliegtuigpassagier niet nageleefd werden, dan kunt u binnen een redelijke termijn een klacht indienen bij de bevoegde overheidsdienstpdfEnglish van het land waar het probleem zich heeft voorgedaan.

Stap 3: Gebruik alternatieve geschillenbeslechting

Als u niet tevreden bent met het antwoord van een in de EU gevestigde luchtvaartmaatschappij, dan kunt u het geschil voorleggen aan een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting. Heeft u uw ticket online gekocht, dan kunt u uw klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechtingEnglish.

Beide vormen van geschillenbeslechting zijn alleen beschikbaar voor inwoners van een EU-land.

Stap 4: Stap naar de rechter

Voor vluchten tussen EU-landen (uitgevoerd door één maatschappij) kunt u op grond van het EU-recht een eis tot schadevergoeding indienen bij de nationale rechter in het land van vertrek of dat van aankomst. U kunt ook een rechtszaak beginnen in het land waar de luchtvaatmaatschappij geregistreerd is.

De termijn waarbinnen u een eis tegen een maatschappij bij de rechter kunt indienen wordt bepaald in de nationale wetgeving.

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies

  Vraag hulp of advies

  Vraag het Europees consumentencentrum in uw land om informatie of hulpEnglish