Laatste controle: 14/12/2022

Rechten van vliegtuigpassagiers

U kunt een beroep doen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier:

Reizen vanuit het VK naar een EU-land

Per 1 januari 2021 gelden de EU-regels voor de rechten van vliegtuigpassagiers niet meer bij instapweigering, annulering of vertraging voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU die werden uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit het Verenigd Koninkrijk of een ander land buiten de EU, zelfs als u uw vlucht vóór die datum heeft geboekt. De EU-regels blijven ook na 1 januari 2021 van toepassing als uw vlucht vanuit het VK naar de EU werd uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit de EU, tenzij u al op grond van de Britse wetgeving compensatie of voordelen heeft ontvangen.

Met de EU bedoelen we hier de 27 EU-landen, inclusief Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franse Antillen), de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, maar exclusief de Faeröer. De EU-regels gelden ook voor vluchten van en naar IJsland en Deze link brengt u naar een andere website, Noorwegen en Deze link brengt u naar een andere website en Zwitserland.

Waarschuwing

Heen- en terugvluchten worden beschouwd als twee aparte vluchten, ook als ze samen geboekt zijn. Soms vliegt u met een toestel van een andere maatschappij dan die waarbij u uw ticket heeft gekocht. Bij problemen kan alleen de maatschappij die de vlucht heeft uitgevoerd aansprakelijk worden gesteld. Alleen wanneer een luchtvaartmaatschappij een vliegtuig inclusief bemanning inhuurt van een andere maatschappij (een zogenaamde “wet lease”) is de luchtvaartmaatschappij die het toestel inhuurt, verantwoordelijk.

Wat ging er mis?

Hoe kan ik een claim indienen?

Sta op uw rechten!

Instapweigering

De luchtvaartmaatschappij mag weigeren u te laten instappen:

Heeft u op tijd ingecheckt met een geldige boeking en geldige reisdocumenten, en de luchtvaartmaatschappij laat u toch niet instappen wegens overboeking of om operationele redenen, dan heeft u, tenzij u uw plaats vrijwillig afstaat, recht op:

Reizen vanuit het VK naar een EU-land

Per 1 januari 2021 gelden de EU-regels voor de rechten van vliegtuigpassagiers niet meer bij instapweigering, annulering of vertraging voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU die werden uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit het Verenigd Koninkrijk of een ander land buiten de EU, zelfs als u uw vlucht vóór die datum heeft geboekt. De EU-regels blijven ook na 1 januari 2021 van toepassing als uw vlucht vanuit het VK naar de EU werd uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit de EU, tenzij u al op grond van de Britse wetgeving compensatie of voordelen heeft ontvangen.

Waarschuwing

Bij het inchecken aan de balie, een kiosk of online moet u via een schriftelijke of elektronische mededeling duidelijk worden gewezen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier. Werd u het instappen geweigerd, werd uw vlucht geannuleerd, had uw vlucht meer dan twee uur vertraging bij vertrek of kwam u met veel vertraging aan op uw eindbestemming, dan moet de luchtvaartmaatschappij u schriftelijk meedelen hoe u een schadevergoeding en hulp kunt krijgen.

Annulering van uw vlucht

Met annulering bedoelen we hier het volgende:

Wordt uw vlucht geannuleerd, dan heeft u recht op terugbetaling, een alternatieve vlucht of een terugvlucht.

U heeft ook recht op hulp op de luchthaven:

U heeft recht op schadevergoeding als u minder dan 14 dagen voor de geplande vertrekdatum op de hoogte bent gesteld. De luchtvaartmaatschappij moet kunnen bewijzen dat en wanneer u persoonlijk van de annulering op de hoogte bent gesteld. Als dat niet het geval is, kunt u contact opnemen met de instanties in uw land en PDF-document voor meer hulp.

Een luchtvaartmaatschappij hoeft echter geen schadevergoeding te betalen als zij kan bewijzen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die niet voorkomen konden worden, zelfs niet als alle redelijke maatregelen waren genomen. De luchtvaartmaatschappij moet dit bewijzen aan de hand van bv. logboeken of incidentenrapporten. Zij moet dit bewijs aan de nationale handhavingsinstantie en de passagiers geven, overeenkomstig de nationale bepalingen inzake toegang tot documenten.

Reizen vanuit het VK naar een EU-land

Per 1 januari 2021 gelden de EU-regels voor de rechten van vliegtuigpassagiers niet meer bij instapweigering, annulering of vertraging voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU die werden uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit het Verenigd Koninkrijk of een ander land buiten de EU, zelfs als u uw vlucht vóór die datum heeft geboekt. De EU-regels blijven ook na 1 januari 2021 van toepassing als uw vlucht vanuit het VK naar de EU werd uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit de EU, tenzij u al op grond van de Britse wetgeving compensatie of voordelen heeft ontvangen.

Waarschuwing

Bij het inchecken aan de balie, een kiosk of online moet u via een schriftelijke of elektronische mededeling duidelijk worden gewezen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier. Werd u het instappen geweigerd, werd uw vlucht geannuleerd, had uw vlucht meer dan twee uur vertraging bij vertrek of kwam u met veel vertraging aan op uw eindbestemming, dan moet de luchtvaartmaatschappij u schriftelijk meedelen hoe u een schadevergoeding en hulp kunt krijgen.

Vertraging

Als uw vlucht bij vertrek vertraging heeft, heeft u recht op hulp, terugbetaling en een terugvlucht, afhankelijk van de duur van de vertraging en de vluchtafstand.

Als u op uw eindbestemming aankomt met een vertraging van meer dan drie uur, heeft u recht op schadevergoeding, tenzij de vertraging het gevolg was van buitengewone omstandigheden. De luchtvaartmaatschappij moet dit bewijzen aan de hand van bv. logboeken of incidentenrapporten. Zij moet dit bewijs aan de nationale handhavingsinstantie en de passagiers geven, overeenkomstig de nationale bepalingen inzake toegang tot documenten.

Reizen vanuit het VK naar een EU-land

Per 1 januari 2021 gelden de EU-regels voor de rechten van vliegtuigpassagiers niet meer bij instapweigering, annulering of vertraging voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU die werden uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit het Verenigd Koninkrijk of een ander land buiten de EU, zelfs als u uw vlucht vóór die datum heeft geboekt. De EU-regels blijven ook na 1 januari 2021 van toepassing als uw vlucht vanuit het VK naar de EU werd uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit de EU, tenzij u al op grond van de Britse wetgeving compensatie of voordelen heeft ontvangen.

Waarschuwing

Bij het inchecken aan de balie, een kiosk of online moet u via een schriftelijke of elektronische mededeling duidelijk worden gewezen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier. Werd u het instappen geweigerd, werd uw vlucht geannuleerd, had uw vlucht meer dan twee uur vertraging bij vertrek of kwam u met veel vertraging aan op uw eindbestemming, dan moet de luchtvaartmaatschappij u schriftelijk meedelen hoe u een schadevergoeding en hulp kunt krijgen.

Uw vlucht was overboekt

Heeft u op tijd ingecheckt met een geldige boeking en reisdocumenten, en mag u toch niet instappen wegens overboeking of om operationele redenen, dan heeft u, tenzij u uw plaats vrijwillig afstaat, recht op:

Reizen vanuit het VK naar een EU-land

Per 1 januari 2021 gelden de EU-regels voor de rechten van vliegtuigpassagiers niet meer bij instapweigering, annulering of vertraging voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU die werden uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit het Verenigd Koninkrijk of een ander land buiten de EU, zelfs als u uw vlucht vóór die datum heeft geboekt. De EU-regels blijven ook na 1 januari 2021 van toepassing als uw vlucht vanuit het VK naar de EU werd uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit de EU, tenzij u al op grond van de Britse wetgeving compensatie of voordelen heeft ontvangen.

Waarschuwing

Bij het inchecken aan de balie, een kiosk of online moet u via een schriftelijke of elektronische mededeling duidelijk worden gewezen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier. Werd u het instappen geweigerd, werd uw vlucht geannuleerd, had uw vlucht meer dan twee uur vertraging bij vertrek of kwam u met veel vertraging aan op uw eindbestemming, dan moet de luchtvaartmaatschappij u schriftelijk meedelen hoe u een schadevergoeding en hulp kunt krijgen.

Upgrading of downgrading (verandering van klasse)

Als u in een hogere klasse wordt geplaatst (upgrading), mag de luchtvaartmaatschappij daarvoor geen extra kosten in rekening brengen.

Wordt u in een lagere klasse geplaatst (downgrading), dan heeft u recht op terugbetaling van een deel van de ticketprijs, afhankelijk van de vluchtafstand:

a) 30 % — vluchten tot 1500 km

b) 50 % — vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km (behalve vluchten tussen de EU en de Franse overzeese departementen) en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

c) 75 % — vluchten die niet onder a) of b) vallen, waaronder vluchten tussen de EU en de Franse overzeese departementen

Als u één ticket heeft voor twee of meer aansluitende vluchten, heeft u alleen recht op terugbetaling voor het traject waarop u in een lagere klasse heeft moeten vliegen, en niet voor de hele reis. De terugbetaling moet gebeuren binnen 7 dagen.

Reizen vanuit het VK naar een EU-land

Per 1 januari 2021 gelden de EU-regels voor de rechten van vliegtuigpassagiers niet meer bij instapweigering, annulering of vertraging voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU die werden uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit het Verenigd Koninkrijk of een ander land buiten de EU, zelfs als u uw vlucht vóór die datum heeft geboekt. De EU-regels blijven ook na 1 januari 2021 van toepassing als uw vlucht vanuit het VK naar de EU werd uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit de EU, tenzij u al op grond van de Britse wetgeving compensatie of voordelen heeft ontvangen.

Sta op uw rechten!

U miste uw aansluitende vlucht

Een aansluitende vlucht betekent dat u meer dan één vlucht moet nemen om uw eindbestemming te bereiken.

Mist u een aansluitende vlucht, dan heeft u recht op schadevergoeding als u met meer dan drie uur vertraging op uw eindbestemming aankomt. De compensatie wordt berekend volgens de duur van de vertraging en de afstand tot uw eindbestemming.

U heeft recht op schadevergoeding als:

Reizen vanuit het VK naar een EU-land

Per 1 januari 2021 gelden de EU-regels voor de rechten van vliegtuigpassagiers niet meer bij instapweigering, annulering of vertraging voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU die werden uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit het Verenigd Koninkrijk of een ander land buiten de EU, zelfs als u uw vlucht vóór die datum heeft geboekt. De EU-regels blijven ook na 1 januari 2021 van toepassing als uw vlucht vanuit het VK naar de EU werd uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit de EU, tenzij u al op grond van de Britse wetgeving compensatie of voordelen heeft ontvangen.

Waarschuwing

U heeft geen recht op schadevergoeding als u een aansluitende vlucht mist door vertraging bij veiligheidscontroles of als u de instaptijd van uw vlucht op de transferluchthaven niet in acht neemt.

Sta op uw rechten!

Verlies, beschadiging of vertraging van bagage

Ingecheckte bagage

Als uw ingecheckte bagage zoek of beschadigd raakt of te laat aankomt, is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk en heeft u recht op een schadevergoeding van maximaal ongeveer 1300 euro. U heeft echter geen recht op deze vergoeding als de schade het gevolg is van een defect van de bagage zelf.

Handbagage

Voor schade aan handbagage is de maatschappij alleen aansprakelijk als de schade aan haar te wijten is.

Reisverzekering

Neemt u dure voorwerpen mee op reis, dan raden we u aan deze zelf goed te verzekeren. Doet u dat niet, dan kunt u tegen betaling ook een hoger maximumbedrag (meer dan 1300 euro) afspreken met de luchtvaartmaatschappij waarbij u heeft geboekt. U moet dit uiteraard van tevoren doen, uiterlijk bij het inchecken.

Een klacht indienen

Bij verlies of beschadiging van uw bagage moet u binnen 7 dagen schriftelijk een klacht indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Bij vertraging van uw bagage bedraagt de termijn 21 dagen. Er is geen standaardformulier voor klachten over bagage.

Schadevergoeding bij instapweigering

Bedrag in euro’s

Afstand

250

1500 km of minder

400

Meer dan 1500 km binnen de EU en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

600

Meer dan 3500 km

Komt u op tijd aan bij de gate, dan heeft u recht op compensatie als u niet mag instappen. Dat recht heeft u echter niet als u om gegronde redenen niet aan boord mag, bijvoorbeeld om redenen van gezondheid of veiligheid, of omdat u niet over de vereiste reisdocumenten beschikt.

Of u ook in dat geval financiële compensatie kan de luchtvaartmaatschappij krijgt, hangt helemaal af van de ticketvoorwaarden.

Aansluitende vlucht – boeking met één keer inchecken

Als u niet op een aansluitende vlucht mag instappen omdat de maatschappij die die vlucht uitvoert, dacht dat u te laat zou aankomen wegens vertraging van de eerste vlucht, heeft u recht op schadevergoeding.

Waarschuwing

Als de luchtvaartmaatschappij u een alternatieve vlucht aanbiedt en u op uw eindbestemming aankomt met twee, drie of vier uur vertraging, kan de schadevergoeding met 50 % worden verminderd.

Sta op uw rechten!

Schadevergoeding bij annulering

Bedrag in euro’s

Afstand

250

1500 km of minder

400

Meer dan 1500 km binnen de EU en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

600

Meer dan 3500 km

Uw luchtvaartmaatschappij moet u de keuze bieden tussen:

 1. terugbetaling van uw ticket en, als u een aansluitende vlucht heeft, een terugvlucht naar de luchthaven van vertrek bij de eerste gelegenheid
 2. een alternatieve vlucht naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid, of
 3. een alternatieve vlucht op een door u te kiezen latere datum onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, mits er plaats is op die vlucht

Kiest u voor een van deze drie opties, dan heeft u niet langer recht op de andere twee. Maar u verliest hierdoor niet uw recht op een eventuele schadevergoeding:

U heeft geen recht op schadevergoeding:

Waarschuwing

Als de luchtvaartmaatschappij u een alternatieve vlucht aanbiedt en u op uw eindbestemming aankomt met twee, drie of vier uur vertraging, kan de schadevergoeding met 50 % worden verminderd.

Bij het inchecken aan de balie, een kiosk of online moet u via een schriftelijke of elektronische mededeling duidelijk worden gewezen op uw EU-rechten als vliegtuigpassagier. Werd u het instappen geweigerd, werd uw vlucht geannuleerd, had uw vlucht meer dan twee uur vertraging bij vertrek of kwam u met veel vertraging aan op uw eindbestemming, dan moet de luchtvaartmaatschappij u schriftelijk meedelen hoe u een schadevergoeding en hulp kunt krijgen.

U heeft geen recht op schadevergoeding bij buitengewone omstandigheden die niet voorkomen konden worden, zelfs niet als alle redelijke maatregelen waren genomen.

Sta op uw rechten!

Schadevergoeding bij vertraging bij aankomst

Bedrag in euro’s

Afstand

250

1500 km of minder

400

Meer dan 1500 km binnen de EU en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

600

Meer dan 3500 km

Waarschuwing

Als de luchtvaartmaatschappij u een alternatieve vlucht aanbiedt en u op uw eindbestemming aankomt met twee, drie of vier uur vertraging, kan de schadevergoeding met 50 % worden verminderd.

Sta op uw rechten!

Schadevergoeding bij instapweigering wegens overboeking

Bedrag in euro’s

Afstand

250

1500 km of minder

400

Meer dan 1500 km binnen de EU en alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

600

Meer dan 3500 km

U moet altijd schadevergoeding krijgen als u niet mocht instappen.

Aansluitende vlucht – boeking met één keer inchecken

Als u niet op een aansluitende vlucht mag instappen omdat de maatschappij die die vlucht uitvoert, dacht dat u te laat zou aankomen wegens vertraging van de eerste vlucht, heeft u recht op schadevergoeding.

Waarschuwing

Als de luchtvaartmaatschappij u een alternatieve vlucht aanbiedt en u op uw eindbestemming aankomt met twee, drie of vier uur vertraging, kan de schadevergoeding met 50 % worden verminderd.

Sta op uw rechten!

Hulp in geval van instapweigering

Luchtvaartmaatschappijen moeten u kosteloze hulp aanbieden terwijl u wacht. Als uw reis niet volgens plan verloopt, kunt u zich melden bij uw luchtvaartmaatschappij zodat u niet zelf allerlei dingen hoeft te regelen. De eventueel aangeboden accommodatie moet, voor zover beschikbaar, toegankelijk zijn voor personen met een handicap en eventuele geleidehonden. U moet onder meer de volgende hulp krijgen:

Heeft u geen hulp gekregen en heeft u zelf uw maaltijden, drank enz. betaald, dan moet uw maatschappij u de kosten daarvan terugbetalen, voor zover deze uitgaven noodzakelijk, redelijk en passend waren. Bewaar daarom alle bonnetjes. U heeft alleen recht op hulp terwijl u moet wachten op de eerst mogelijke alternatieve vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming of op een terugvlucht.

Bij wijze van uitzondering kan uw maatschappij beslissen geen of minder hulp aan te bieden als die zou zorgen voor meer vertraging voor passagiers die op een alternatieve of vertraagde vlucht wachten.

Waarschuwing

Tenzij de ticketvoorwaarden anders bepalen, heeft u geen recht op hulp als:

 • u niet mocht instappen om redenen van gezondheid of veiligheid
 • omdat u niet over de vereiste reisdocumenten beschikte

Sta op uw rechten!

Hulp in geval van instapweigering

Luchtvaartmaatschappijen moeten u kosteloze hulp aanbieden terwijl u wacht. Als uw reis niet volgens plan verloopt, kunt u zich melden bij uw luchtvaartmaatschappij zodat u niet zelf allerlei dingen hoeft te regelen. De eventueel aangeboden accommodatie moet, voor zover beschikbaar, toegankelijk zijn voor personen met een handicap en eventuele geleidehonden. U moet onder meer de volgende hulp krijgen:

Heeft u geen hulp gekregen en heeft u zelf uw maaltijden, drank enz. betaald, dan moet uw maatschappij u de kosten daarvan terugbetalen, voor zover deze uitgaven noodzakelijk, redelijk en passend waren. Bewaar daarom alle bonnetjes. U heeft alleen recht op hulp terwijl u moet wachten op de eerst mogelijke alternatieve vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming of op een terugvlucht.

Bij wijze van uitzondering kan uw maatschappij beslissen geen of minder hulp aan te bieden als die zou zorgen voor meer vertraging voor passagiers die op een alternatieve of vertraagde vlucht wachten.

Sta op uw rechten!

Hulp in geval van vertraging bij vertrek

Vertrekt uw vlucht te laat, dan heeft u recht op eten en drinken (in redelijke verhouding tot de wachttijd) en op twee gratis telefoontjes, e-mails of faxen, als uw vlucht:

Als uw vlucht volgens de nieuwe planning niet voor de dag na de oorspronkelijk geplande vertrektijd zal vertrekken, heeft u recht op overnachting in een hotel en op vervoer van de luchthaven naar het hotel en terug (bij overnachting).

Luchtvaartmaatschappijen moeten u kosteloze hulp aanbieden terwijl u wacht. Als uw reis niet volgens plan verloopt, kunt u zich melden bij uw luchtvaartmaatschappij zodat u niet zelf allerlei dingen hoeft te regelen. De eventueel aangeboden accommodatie moet, voor zover beschikbaar, toegankelijk zijn voor personen met een handicap en eventuele geleidehonden.

Heeft u geen hulp gekregen en heeft u zelf uw maaltijden, drank enz. betaald, dan moet uw maatschappij u de kosten daarvan terugbetalen, voor zover deze uitgaven noodzakelijk, redelijk en passend waren. Bewaar daarom alle bonnetjes. U heeft alleen recht op hulp terwijl u moet wachten op de eerst mogelijke alternatieve vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming of op een terugvlucht.

Bij wijze van uitzondering kan uw maatschappij beslissen geen of minder hulp aan te bieden als die zou zorgen voor meer vertraging voor passagiers die op een alternatieve of vertraagde vlucht wachten.

Sta op uw rechten!

Hulp in geval van instapweigering bij overboeking

Luchtvaartmaatschappijen moeten u kosteloze hulp aanbieden terwijl u wacht. Als uw reis niet volgens plan verloopt, kunt u zich melden bij uw luchtvaartmaatschappij zodat u niet zelf allerlei dingen hoeft te regelen. De eventueel aangeboden accommodatie moet, voor zover beschikbaar, toegankelijk zijn voor personen met een handicap en eventuele geleidehonden. U moet onder meer de volgende hulp krijgen:

Heeft u geen hulp gekregen en heeft u zelf uw maaltijden, drank enz. betaald, dan moet uw maatschappij u de kosten daarvan terugbetalen, voor zover deze uitgaven noodzakelijk, redelijk en passend waren. Bewaar daarom alle bonnetjes. U heeft alleen recht op hulp terwijl u moet wachten op de eerst mogelijke alternatieve vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming of op een terugvlucht.

Bij wijze van uitzondering kan uw maatschappij beslissen geen of minder hulp aan te bieden als die zou zorgen voor meer vertraging voor passagiers die op een alternatieve of vertraagde vlucht wachten.

Sta op uw rechten!

Terugbetaling, alternatieve vlucht of nieuwe boeking bij instapweigering

De luchtvaartmaatschappij moet u de keuze bieden tussen:

 1. terugbetaling van uw ticket en, als u een aansluitende vlucht heeft, een terugvlucht naar de luchthaven van vertrek bij de eerste gelegenheid
 2. een alternatieve vlucht naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid, of
 3. een alternatieve vlucht op een door u te kiezen latere datum onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden (bv. met recht op omboeking of terugbetaling),mits er plaats is op die vlucht

Kiest u voor een van deze drie opties, dan heeft u niet langer recht op de andere twee. Maar u verliest hierdoor niet uw recht op een eventuele schadevergoeding. Die is afhankelijk van de vluchtafstand en van de vertraging waarmee u aankomt op uw eindbestemming (t.o.v. de oorspronkelijk geplande aankomsttijd).

Worden de heen- en terugvlucht weliswaar door verschillende maatschappijen uitgevoerd, maar maken deze deel uit van één boeking, dan heeft u de volgende rechten als de heenvlucht geannuleerd wordt:

Waarschuwing

Tenzij de ticketvoorwaarden anders bepalen, heeft u geen recht op terugbetaling of een alternatieve vlucht naar uw bestemming als:

 • u niet mocht instappen om redenen van gezondheid of veiligheid

 • omdat u niet over de vereiste reisdocumenten beschikte

Sta op uw rechten!

Terugbetaling, alternatieve vlucht of nieuwe boeking bij annulering

De luchtvaartmaatschappij moet u eenmalig de keuze bieden tussen:

 1. terugbetaling van uw ticket en, als u een aansluitende vlucht heeft, een terugvlucht naar de luchthaven van vertrek bij de eerste gelegenheid
 2. een alternatieve vlucht naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid, of
 3. een alternatieve vlucht op een door u te kiezen latere datum onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, mits er plaats is op die vlucht

Waarschuwing

Vanwege de coronapandemie geven luchtvaartmaatschappijen als alternatief voor terugbetaling vouchers uit die u later kunt inwisselen.

Maar u moet altijd de keuze krijgen tussen terugbetaling en een voucher.

Kiest u voor een van deze drie opties, dan heeft u niet langer recht op de andere twee. Maar u verliest hierdoor niet uw recht op een eventuele schadevergoeding. Die is afhankelijk van de vluchtafstand en van de vertraging waarmee u aankomt op uw eindbestemming (t.o.v. de oorspronkelijk geplande aankomsttijd).

Worden de heen- en terugvlucht weliswaar door verschillende maatschappijen uitgevoerd, maar maken deze deel uit van één boeking, dan heeft u de volgende rechten als de heenvlucht geannuleerd wordt:

Sta op uw rechten!

Terugbetaling en een terugvlucht bij langdurige vertraging (5 uur of meer) bij vertrek

Als uw vlucht bij vertrek een vertraging van 5 uur of meer heeft, moet de luchtvaartmaatschappij uw ticket terugbetalen en u, als u een aansluitende vlucht heeft, een terugvlucht aanbieden naar de luchthaven van vertrek bij de eerste gelegenheid.

Sta op uw rechten!

Terugbetaling, alternatieve vlucht of nieuwe boeking bij overboeking

De luchtvaartmaatschappij moet u eenmalig de keuze bieden tussen:

 1. terugbetaling van uw ticket en, als u een aansluitende vlucht heeft, een terugvlucht naar de luchthaven van vertrek bij de eerste gelegenheid
 2. een alternatieve vlucht naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid, of
 3. een alternatieve vlucht op een door u te kiezen latere datum onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, mits er plaats is op die vlucht

Kiest u voor een van deze drie opties, dan heeft u niet langer recht op de andere twee. Maar u verliest hierdoor niet uw recht op een eventuele schadevergoeding. Die is afhankelijk van de vluchtafstand en van de vertraging waarmee u aankomt op uw eindbestemming (t.o.v. de oorspronkelijk geplande aankomsttijd).

Worden de heen- en terugvlucht weliswaar door verschillende maatschappijen uitgevoerd, maar maken deze deel uit van één boeking, dan heeft u de volgende rechten als de heenvlucht geannuleerd wordt:

Sta op uw rechten!

Buitengewone omstandigheden – Annulering

Buitengewone omstandigheden kunnen leiden tot meer dan één annulering of vertraging bij aankomst. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn beslissingen van de luchtverkeersleiding, politieke instabiliteit, uitzonderlijk slecht weer en veiligheidsrisico’s.

De volgende situaties gelden niet als buitengewone omstandigheden:

Een staking buiten de luchtvaartmaatschappij die het functioneren van de luchtvaartmaatschappij beïnvloedt, kan ook beschouwd worden als buitengewone omstandigheid. De luchtvaartmaatschappij hoeft in dat geval geen schadevergoeding te betalen, mits zij kan bewijzen dat 1) de annulering of vertraging: het gevolg is van deze buitengewone omstandigheden en 2) ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen kon worden.

Als de luchtvaartmaatschappij u geen bevredigende uitleg geeft, kunt u contact opnemen met de bevoegde instantie in uw land en PDF-document.

Buitengewone omstandigheden – Vertraging

Buitengewone omstandigheden kunnen leiden tot meer dan één annulering of vertraging bij aankomst. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn beslissingen van de luchtverkeersleiding, politieke instabiliteit, uitzonderlijk slecht weer en veiligheidsrisico’s.

De volgende situaties gelden niet als buitengewone omstandigheden:

Een staking buiten de luchtvaartmaatschappij kan ook beschouwd worden als buitengewone omstandigheid. De luchtvaartmaatschappij hoeft in dat geval geen schadevergoeding te betalen, mits zij kan bewijzen dat 1) de annulering of vertraging: het gevolg is van deze buitengewone omstandigheden en 2) ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen kon worden.

Als de luchtvaartmaatschappij u geen bevredigende uitleg geeft, kunt u contact opnemen met de bevoegde instantie in uw land en PDF-document.

Zo dient u een claim in

Heeft u niet gekregen waar u recht op had, dan heeft u verschillende mogelijkheden. Maar u moet altijd eerst met uw klacht naar de luchtvaartmaatschappij stappen. Voor hulp en advies over problemen in verband met de rechten van vliegtuigpassagiers kunt u ook terecht bij een Europees consumentencentrumDeze link brengt u naar een andere website bij u in de buurt.

Dien een klacht in bij de luchtvaartmaatschappij

Stuur uw klacht altijd eerst naar de luchtvaartmaatschappij met behulp van het eigen klachtenformulier van de luchtvaartmaatschappij of het EU-klachtenformulier voor vliegtuigpassagiers PDF-document.

Dien een klacht in bij de nationale instanties

Antwoordt de luchtvaartmaatschappij niet binnen twee maanden of bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u binnen een redelijke termijn een klacht indienen bij de nationale instanties van het land en PDF-document waar het probleem zich heeft voorgedaan. U krijgt dan een niet-bindend juridisch advies over de verdere mogelijkheden.

Maak gebruik van alternatieve geschillenbeslechting (ADR) / online-geschillenbeslechting (ODR)

U kunt ook proberen het geschil buiten de rechtbank om te regelen via alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Heeft u uw ticket online gekocht, dan kunt u uw klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR). Beide vormen van geschillenbeslechting zijn alleen beschikbaar voor inwoners van een EU-land.

Naar de rechter

U kunt ook formele juridische stappen zetten en schadevergoeding claimen via de Europese procedure voor geringe vorderingen. Voor vluchten uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit de EU kunt u een claim indienen hetzij in het land van bestemming, hetzij in het land van vertrek. Dezelfde regel geldt voor aansluitende vluchten die deel uitmaken van één boeking, maar door verschillende maatschappijen kunnen worden uitgevoerd. U kunt ook een rechtszaak beginnen in het land waar de luchtvaartmaatschappij geregistreerd is.

Als de luchtvaartmaatschappij niet in een EU-land is geregistreerd, kunt u een rechtszaak beginnen in het EU-land waar uw vlucht aankwam, vertrok of aansloot. De termijn waarbinnen u een zaak tegen een maatschappij bij de nationale rechter aanhangig kunt maken, verschilt in de EU van land tot land.

Waarschuwing

Belangrijke informatie voor mensen die hun claim overdragen aan een claimbureau: Mededeling over de EU-wetgeving betreffende consumentenbescherming, marketing en gegevensbescherming die van toepassing is op de activiteiten van claimbureaus in verband met Verordening 261/2004 betreffende de rechten van vliegtuigpassagiers.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: