Zakendoen
Laatste controle: 11/02/2019

Uw rijbewijs halen in de EU

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

Om een EU-rijbewijs te krijgen, moet u:

Meer over de erkenning en geldigheid van rijbewijzen in de EU.

Gebruikelijke woonplaats

U kunt uw rijbewijs alleen aanvragen in het land waar u uw gebruikelijke woonplaats heeft.

Dat betekent dat u daar ten minste 185 dagen per kalenderjaar doorbrengt om persoonlijke of beroepsredenen.

Als u persoonlijke of beroepsmatige banden met twee of meer EU-landen heeft, wordt ervan uitgegaan dat u uw gebruikelijke woonplaats heeft in het land waarmee u persoonlijke banden heeft, mits u daar ook regelmatig verblijft. Aan die laatste voorwaarde hoeft u niet te voldoen als u voor bepaalde tijd in een ander EU-land woont om daar te werken.

Als u naar het buitenland verhuist om daar te gaan studeren, verandert uw gebruikelijke woonplaats niet. Maar u kunt in het EU-land waar u studeert wel een rijbewijs aanvragen als u kunt aantonen dat u daar al ten minste zes maanden studeert.

Minimumleeftijd

Hieronder ziet u hoe oud u moet zijn om een bepaalde categorie voertuigen te mogen besturen:

Categorie

Voertuigtype

Minimumleeftijd

AM
A1
B1

Bromfietsen
Lichte motorfietsen
Quads

16

A2
B, BE
C1, C1E

Gewone motorfietsen
Personenauto's
Middelgrote voertuigen

18

A

Zware motorfietsen

20

C, CE
D1, D1E

Grote voertuigen
Minibussen

21

D, DE

Bussen

24

In sommige EU-landen gelden andere minimumleeftijden of aanvullende eisen.

Een rijbewijs voor categorie A2 kunt u meestal pas aanvragen als u ten minste twee jaar ervaring heeft als bestuurder van een motorfiets van categorie A1.

Een rijbewijs voor categorie A kunt u meestal pas aanvragen als u ten minste twee jaar ervaring heeft als bestuurder van een motorfiets van categorie A2.

Maar bent u wat ouder, meestal minimaal 24 jaar, dan kunt u direct een rijbewijs voor de gewenste categorie behalen.

Er gelden geen maximumleeftijden voor rijbewijshouders. U mag uw rijbewijs houden zolang u medisch gezien in staat bent om te rijden.

Medische geschiktheid

Voordat een EU-land een rijbewijs afgeeft, moeten de autoriteiten nagaan of u medisch gezien geschikt bent om een voertuig te besturen.

De medische keuring verschilt van land tot land en per categorie, maar meestal wordt u gecontroleerd op:

In sommige landen moet u na een bepaalde leeftijd bij elke verlenging van uw rijbewijs een medische keuring ondergaan.

Als u vrachtwagen- of buschauffeur bent, moet u elke 5 jaar medisch gekeurd worden. Andere professionele chauffeurs, zoals taxi- en ambulancebestuurders, moeten in de meeste landen ook regelmatig naar de medische keuring.

Rijopleiding en rijexamen

Er zijn geen EU-regels voor rijopleidingen, rijscholen of rijinstructeurs. Elk EU-land mag dus zelf bepalen hoe de rijopleidingen eruitzien.

Er gelden wel EU-minimumeisen voor:

Landspecifieke informatie

Meer over de leeftijds- en gezondheidseisen en het rijexamen in het land waar u uw rijbewijs wilt halen:

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: