Zakendoen
Laatste controle: 19/12/2022

Uw rijbewijs halen in de EU

Om een EU-rijbewijs en te krijgen Deze link brengt u naar een andere website, moet u:

Gebruikelijke woonplaats

U moet uw rijbewijs aanvragen in het land waar u normaal gesproken woont. Doorgaans is dat het land waar u ten minste 185 dagen per kalenderjaar woont om persoonlijke reden of vanwege uw werk.

Als u persoonlijke of beroepsmatige banden met twee of meer EU-landen heeft, wordt ervan uitgegaan dat u uw gebruikelijke woonplaats heeft in het land waarmee u persoonlijke banden heeft, mits u daar ook regelmatig verblijft. Aan die laatste voorwaarde hoeft u niet te voldoen als u voor bepaalde tijd in een ander EU-land woont om daar te werken.

Als u naar een ander EU-land verhuist om daar te gaan studeren, verandert uw gebruikelijke woonplaats niet. Maar u kunt in het gastland wel een rijbewijs aanvragen als u kunt aantonen dat u daar al ten minste zes maanden studeert.

Minimumleeftijd

Voor het aanvragen van een rijbewijs is er een minimumleeftijd. In sommige EU-landen geldt een afwijkende minimumleeftijd of worden aanvullende eisen gesteld. Er zijn geen maximumleeftijden voor rijbewijshouders. U mag uw rijbewijs houden zolang u medisch gezien in staat bent om te rijden. Uw arts kan u een verklaring daarover geven.

Leeftijd Type rijbewijs
16

Bromfietsen, categorie AM

Lichte motorfietsen, categorie A1

Quads, categorie B1

18

Gewone motorfietsen, categorie A2

Een rijbewijs voor categorie A2 kunt u meestal pas aanvragen als u ten minste twee jaar ervaring heeft als bestuurder van een motorfiets van categorie A1. Maar bent u wat ouder, meestal minimaal 24 jaar, dan kunt u het direct behalen.

Auto's, categorie B, BE

Middelgrote voertuigen, categorie C1, C1E

20

Zware motorfietsen, categorie A

Een rijbewijs voor categorie A kunt u meestal pas aanvragen als u ten minste twee jaar ervaring heeft als bestuurder van een motorfiets van categorie A2. Maar bent u wat ouder, meestal minimaal 24 jaar, dan kunt u het direct behalen.

21

Grote voertuigen, categorie C, CE

Minibussen, categorie D1, D1E

24

Bussen, categorie D, DE

Medische voorwaarden

Voordat een rijbewijs wordt afgegeven, moeten de autoriteiten nagaan of u medisch gezien geschikt bent om een voertuig te besturen. Soms moet u vanaf een bepaalde leeftijd bij elke verlenging van uw rijbewijs een medische keuring ondergaan. Als u vrachtwagen- of buschauffeur bent, moet u elke 5 jaar medisch gekeurd worden.

Rijexamen en examinatoren

Er zijn geen uniforme EU-regels voor rijopleidingen, rijscholen of rijinstructeurs. Er gelden wel EU-minimumeisen voor:

Als u aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoet, ontvangt u een EU-rijbewijs: een plastic kaart in creditcardformaat met daarop uw foto en allerlei veiligheidskenmerken, zoals dat sinds 2013 in alle EU-landen wordt uitgereikt.

Informatie over rijbewijzen die zijn afgegeven vóór 2013 en Deze link brengt u naar een andere website, welke nog geldig zijn, hoe zij eruit zien, de veiligheidskenmerken ervan en de rechten en voertuigcategorieën die erop staan

Landspecifieke informatie

Ga na welke regels er gelden voor het verkrijgen van een rijbewijs in het land waar u woont, informatie over rijopleidingen, minimumleeftijden en medische voorwaarden:

Kies een land

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: