Laatste controle: 15/04/2019

Accijnzen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

In de EU worden accijnzen geheven op de volgende producten: alcohol, alcoholhoudende dranken, energieproducten (brandstoffen), elektriciteit en tabaksproducten. Er bestaan verlaagde tarieven en vrijstellingen, zoals voor belastingvrije aankopen.

Ga na wanneer u accijnzen moet betalen, hoe u deze terugbetaald kunt krijgen en hoe u kunt controleren of een accijnsnummer geldig is. Er bestaan aparte regels voor de onlineverkoop van bepaalde goederen, zoals tabak.

Deze bladzijde delen: