Laatste controle: 04/11/2021

Eisen voor milieuvriendelijk ontwerpen

Getroffen door de brexit?

Bepaalde producten moeten voldoen aan minimumeisen wat betreft energie-efficiëntie. Dit noemen we "eisen inzake ecologisch ontwerp". Het doel hiervan is de totale milieubelasting van een product (bij productie, gebruik en recyclage) terug te dringen.

U mag zo'n product pas op de EU-markt brengen als het voldoet aan deze eisen.

Momenteel gelden deze regels voor energieverbruikende producten (boilers, computers, huishoudelijke apparaten e.d.). De volledige lijst vindt u hieronder.

Producten die aan de eisen voor ecologisch ontwerp moeten voldoen

Verlichting voor huishoudelijk gebruik en in de dienstensector

 • Gerichte en niet-gerichte lampen (waaronder ultravioletlampen)
 • Fluorescentielampen (zonder ingebouwd voorschakelapparaat)
 • Hogedrukgasontladingslampen
 • Voorschakeltoestellen en armaturen daarvoor

Elektrische apparaten

 • Computers en servers
 • Spelconsoles:
 • Decoderkastjes
 • Netwerkapparatuur in standby-stand
 • Televisies

Huishoudelijke apparaten

 • Fornuizen, ovens, magnetrons en dergelijke
 • Vaatwassers
 • Diepvriezers
 • Koelkasten
 • Wasdrogers
 • Wasmachines
 • Stofzuigers

Verwarmings- en koelapparatuur

 • Airconditioners
 • Verwarmingstoestellen
 • Ventilatoren
 • Verwarmingstoestellen
 • Industriële ventilatoren
 • Lokale ruimteverwarmingstoestellen
 • Ruimteverwarmingstoestellen voor vaste brandstof
 • Verwarmingsketels voor vaste brandstof
 • Ventilatie-eenheden
 • Waterkokers

Andere producten

 • Circulatiepompen
 • Elektromotoren
 • Elektriciteitsverbruik in standy- of uitstand
 • Externe stroomvoorzieningen
 • Beeldvormingsapparatuur
 • Vermogenstransformatoren
 • Professionele koeling
 • Waterpompen

Meer specifieke informatie vindt u via de links onderaan de pagina.

Soorten eisen

De richtlijn Ecologisch ontwerp omvat twee soorten eisen:

Specifieke eisen

Specifieke eisen zijn exacte waarden die gemeten kunnen worden en waarvoor een grenswaarde geldt. Het gaat bijvoorbeeld om het maximale energieverbruik of het gebruik van een minimumpercentage gerecycleerde materialen bij de productie.

Algemene eisen

Algemene eisen bevatten geen grenswaarden maar voorschriften zoals:

Wanneer er nieuwe minimumeisen worden ingevoerd, kunnen alle producten die daar niet aan voldoen van de EU-markt geweerd worden. Een voorbeeld hiervan zijn gloeilampen, die sinds 2009 geleidelijk van de markt verdwenen.

Geharmoniseerde normen

Geharmoniseerde normen zijn regels die zijn goedgekeurd door de Europese normalisatie-instanties ( CENELECen en CEN).

Gebruik van deze geharmoniseerde normen leidt tot een "vermoeden van overeenstemming". Dat betekent dat producten worden verondersteld aan de EU-eisen te voldoen als zij zijn getest volgens de geharmoniseerde normen.

Er worden geleidelijk aan aanvullende geharmoniseerde EU-normen opgesteld om milieuvriendelijk produceren te stimuleren.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Nationale contactpunten voor ecologisch ontwerpen

Informatie over de richtlijn, uitvoeringsmaatregelen en geharmoniseerde normen in specifieke landen

Andere ondersteuningsdiensten

Deze bladzijde delen: